שמלה שחור לבן זארה תקנות הנגישות

שייט נהרות באיטליה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

כלכלה בישראל 2017 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חלום בחווה מחיר מוניקה לוינסקי סיגר פרק א': פרשנות

משלחת לפולין מחיר טולוז 8 תל אביב הגדרות

 1. 1. בתקנות אלה –

דיויד אינטרקונטיננטל תל אביב טלפון "אירוע" – הרצאה, כנס, עצרת, משחק או מפגן ספורט, טקס או כל אירוע אחר הנערך בפני קהל בלתי מסוים, בתשלום או שלא בתשלום, ושאינו שירות הדרכה או הכשרה, כהגדרתו בסימן י"ג בפרק ה' או שירות ספורט או פנאי כהגדרתו בסימן י"ט בפרק ה';

ההפיכה הצבאית במצרים "אירוע רב-פעמי" – אירוע הנערך בפני קהל ושתוכנו מוצג באופן זהה לא פחות מ-15 פעמים, ארבע מהן לפחות בחודש אחד, כגון סרט או הצגה;

רחוב הקורנס 7 חיפה "אמצעי עזר ושירותי עזר" – כמשמעותם בסעיף 19א לחוק וכן כל אמצעים נלווים אשר אינם חלק מן השירותים הניתנים בשגרה בשירות הציבורי ואשר נועדו להבטיח, לקדם או לשפר נגישות לשירות;

סיינפלד פרקים להורדה "אמצעי תקשורת תומכת וחלופית" – אמצעי עזר אשר מאפשר תקשורת עם אדם עם מוגבלות בדיבור או בכתיבה; האמצעי יכול שיכלול לוחות או מחשבים שבהם מסרים בתמונות, איורים, סמלים, אותיות, מילים או משפטים קצרים;

לותר עונה 2 פרק 4 לצפייה ישירה "אתר" – מקום ציבורי שהוא אתר, כהגדרתו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008 (להלן – תקנות נגישות לאתר);

כשהרוח בחלון להורדה "דפוס נגיש" – הדפסה אשר מתקיימים בה כל אלה:

הארווי ביקס פרק 14 (1)   האותיות הן אותיות דפוס;

ישיבת תורה ואמונה (2)   הגופן מסוג פשוט (כגון אריאל), מעובה, וגודלו בין 16 לבין 22 נקודות;

הדברת נמלים בקריות (3)   בטופס שמקבל השירות נדרש להוסיף בו מידע, מצוי רווח הולם להוספת המידע כאמור;

ראיון באנגלית טיפים (4)   הנייר אינו מבריק ואין בו קישוטי רקע;

דג סלמון בתנור ברוטב עגבניות (5)   ככל שניתן, גוון האותיות והספרות יהיה נוגד את הרקע באופן המאפשר לקרוא אותן בבירור;

מדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב טלפון "החייב" – החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות;

הדרך האטלנטית בנורבגיה "הקראה" – קריאה בקול, על ידי אדם, של טקסט כתוב או מודפס;

נעימות שקטות להורדה ישירה "אתר עתיקות" ו"עתיקה" – כהגדרתם בחוק העתיקות, התשל"ח-1978;

פרוטוקול מסירה דוגמא "חיית שירות" – חיה אשר אולפה באופן פרטני לבצע משימות בעבור אדם עם מוגבלות, כגון: כלב נחייה, כלב סימון (hearing dog) שאולף להתריע על השמעת צלילים לאנשים עם מוגבלות שמיעה, כלב שאולף לסייע לאנשים בספקטרום האוטיסטי או חיה אחרת אשר אולפה לספק הגנה אישית או לבצע פעולות חילוץ של אנשים עם מוגבלות או לבצע פעולות סיוע יומיומיות בעבורם;

תסרוקת ערב 2018 "יום התחילה" – יום תחילתן של תקנות אלה לפי תקנה 108;

גורים וחברים לצביעה "יחידת אכסון", "יחידת אכסון מיוחדת" – כהגדרתן בתקנות נגישות למקום ציבורי חדש;

ערכי בטא בירידה "כפפה אינסטרומנטלית" – כפפה שמודפסות עליה אותיות הא"ב, ספרות וסמלים, המאפשרת תקשורת באמצעות מגע;

חולין ס ב "מגדלת אלקטרונית" (טלוויזיה במעגל סגור – CCTV) – מכשיר אלקטרוני, המגדיל טקסט ותמונות לפחות פי 20, תוך אפשרות לשינוי גופן, צבע, דמות ורקע, ניגודיות, רמת האור ואלמנטים נוספים, לפי צורכי המשתמש;

רומיאו וג'ולייט 1996 טריילר "מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה" – כמשמעותו בסעיף 19מא לחוק;

מצלמה לאיתור נזילות "מורשה לנגישות השירות" – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק;

ברכה להדלקת נרות פסח "מושב מותאם" – מושב שמתקיימות בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במושבים מותאמים (2.10.2) במקומות המתנה;

ישיבת חברון גאולה כתובת "מקום ציבורי שאינו בניין" – מקום ציבורי שיוגדר בתקנות נגישות למקום שאינו בניין;

צביקה נגר באר שבע "מקומות ישיבה מיוחדים" – כהגדרתם בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות מיוחדים המיועדים לישיבה בכיסאות גלגלים (2.8.2);

פרייסז רמי לוי "מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית" – מערכת אלחוטית המורכבת ממיקרופון-משדר וממקלט אישי (כגון אוזניות, לולאת השראה צווארית) המשדרת את דברי הדובר ישירות לאוזני השומע עם או בלי אבזרי שמיעה אישיים (כגון מכשיר שמיעה או שתל קוכליארי);

suphi altındöken nereli "מערכת עזר לשמיעה" – (Assistive Listening System) – כמשמעותה בת"י 1918 חלק 4, כגון:

דרושים איש אחזקה בירושלים (1)   מערכת אור תת-אדום;

ישיבת ירים משה (2)   מערכת FM;

סיכויי כניסה להריון (3)   לולאת השראה;

תיבת הילוכים רובוטית dsg "מקום ציבורי", "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתם בסעיף 19ז לחוק;

טויוטה אוריס 2012 מבחן דרכים "מקום ציבורי חדש" – מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק, אשר אינו מקום ציבורי קיים;

יד2 סוואנה קצר "מקום ציבורי סגור" – מקום ציבורי הנמצא בתוך בניין, כולו או רובו;

המרה תרגום אנגלית "מקום ציבורי פתוח" – מקום ציבורי הנמצא מחוץ לבניין, כולו או רובו, כגון אמפיתאטרון או מגרש ספורט;

מקדש בלב היער "מתן שירות ציבורי" – העמדה לשימוש הציבור כולו או חלק בלתי מסוים ממנו של מוצרים, שירותים או מיתקנים;

השיר זמר שכזה "נטל כבד מדי" – כמשמעותו בסעיף 19יג(א)(2) לחוק;

מראות עומדות הרמוניה לבית "סמלול" – ייצוג גרפי פשוט וברור של מידע הנמסר לכלל הציבור;

עורבני חקיין חלק 2 בקולנוע "ספר אלקטרוני" – קובץ מדיה דיגיטלי שהוא שווה ערך לספר מודפס רגיל וניתן לקוראו באמצעות מחשב או מיתקן אחר;

מכון מחקר דרוש "ספר מוקלט" – הקלטה של אדם המקריא טקסט מספר; ההקלטה יכול שתהיה על גבי כל מדיה המתאימה לטכנולוגיות הנפוצות באותה עת והמאפשרת את השמעת ההקלטה;

חיות וחברה אוניברסיטת תל אביב "ספרייה" – ספרייה ציבורית כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975, וכל ספרייה אחרת הפתוחה לשימוש ציבור בלתי מסוים, למעט ספרייה של מוסד על-תיכוני, כהגדרתו בסעיף 19כז בחוק;

מקלחת משותפת לילדים "עמדת מודיעין", "עמדת שירות", "עמדת שירות סגורה" ו"עמדת שירות פתוחה" – כהגדרתן בת"י 1918 חלק 3.2;

הבחורה החדשה עונה 5 כתוביות "פישוט לשוני" – התאמת מידע כך שתוכנו יהיה ברור ומבנהו הלשוני פשוט, ואשר מתקיימים בו, ככל האפשר, כל אלה:

לא לקחת אנשים כמובן מאליו (1)   המידע מכיל את עיקרי הדברים בלבד;

כאן רשת ב און ליין (2)   המידע מועבר לפי רצף ברור ומסודר, כגון: סדר פעולות כרונולוגי, או תנאים ותוצאותיהם האפשריות;

סורק רפואה אסתטית (3)   המשפטים קצרים ופשוטים תחבירית;

אשדוד העצמאות 87 דירה 5 (4)   שימוש מרבי באוצר מילים יומיומי ושכיח; שימוש מועט ככל האפשר בעגה מקצועית, מילים בשפות זרות שאינן בשימוש יומיומי, וניבים; נעשה שימוש במילים או במונחים כאמור, יפורשו בסמוך לאזכור הראשון שלהם (כגון: על ידי הגדרה או דוגמה להמחשה);

מכירות פומביות מכס 2015 (5)   שימוש מועט בראשי תיבות ובקיצורים, לרבות קיצורי פנייה בלשון זכר ונקבה, כגון "יועצ/ת", "חלק/י";

כוחה של תפילה סיפורים (6)   בהתאם להקשר, שימוש מרבי בפעלים בצורת הפעיל ולא הסביל (כגון: "דני כתב את הספר" במקום "הספר נכתב על ידי דני");

פרדיננד סרט ביקורת (7)   שימוש בסמלול;

קרמל מלוח פיית העוגיות "רכז נגישות" – כהגדרתו בסעיף 19מב לחוק;

אחריות טלפון נייד "רשות ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 19א לחוק;

נסו לא לצחוק הגרסה הקשה ביותר "רשת" – אישיות משפטית, לרבות רשות ציבורית, האחראית להספקת שירות ציבורי זהה בשני מקומות ציבוריים לפחות (להלן – סניפים), לרבות סניפים המופעלים על ידי סוכנים או זכיינים, שלהם סימן מסחר זהה, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ולרבות סימן שירות כהגדרתו שם, זהה או דומה, ושאם השירות הניתן בסניפים הוא –

דפי הדפסה לחולצות (1)   הספקת טובין – הטובין או חומרי גלם המשמשים בייצורם, מיוצרים, נרכשים או מסופקים באופן מרוכז בעבור הסניפים, והטובין האמורים, בצורה שבה מסופקים לציבור, הם בעלי מופע זהה או דומה מאוד;

מפת ורקרוז מקסיקו (2)   מתן ייעוץ או הדרכה – הייעוץ או ההדרכה ניתנים לפי אותה מדיניות או קווים מנחים בכל הסניפים;

בה ד 16 תנאים "שירות אינטרנט" – שירות תקשורת מחשבים, לרבות מסכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט, שנועד לספק שירות או מידע על אודות השירות לכלל הציבור;

עוף שלם בסיר חרס "שירות ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 19י לחוק;

שחיקה בעבודה טיפול "שלט אלקטרוני" – כמשמעותו בסעיף 1.3.7 בת"י 1918 חלק 4;

כמה מעשנים קנאביס בישראל "תוכנת הגדלה" – תוכנת מחשב המגדילה את הצורות והדמויות על צג המחשב;

טום מייסון שחקן "תוכנת פלט קול" – תוכנת הקראה הממירה טקסט כתוב לקול;

יום פתוח באוניברסיטת בר אילן 2016 "ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

אופרה בגרוש חיפה הנחה "ת"י 1918" – תקן ישראלי 1918, נגישות הסביבה הבנויה, כתיקונו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרד הנציב;

רחוב גוטליב 1 תל אביב מפה "תיאור קולי" (audio description) – תיאור מידע חזותי באמצעות מידע שמיעתי, שנמסר לאדם בעל פה או באמצעות מערכת עזר לשמיעה;

חברת קדישא חולון חיפוש נפטרים "תמלול" – הקלדת מידע שמיעתי בשפת הדובר, והצגתו בזמן אמת על גבי צג מחשב או על גבי מסך באמצעות מקרן או על גבי שלט אלקטרוני או באמצעי אחר, על ידי מתמלל מיומן, ובלבד שהמידע הוא בשפה רשמית;

שופט כדורגל ישראלי בינלאומי "תקנות התכנון והבנייה" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

לבד על מאדים סרט "תקנות נגישות למקום ציבורי קיים" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011;

סליחה על הפרעה "תקנות נגישות למקום שאינו בניין" – תקנות שיותקנו לפי סעיף 19ט לחוק;

ליחה ירוקה וכאב גרון "תקנות נגישות למקום ציבורי חדש" – חלק ח'1 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

מתנות קטנות להורדה צמד ילד באטמן נגד סופרמן להורדה פרק ב': הוראות כלליות

סלולרי כשר יד 2 יצורים חיים בים התיכון החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות

 1. 2. החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי הוא האחראי להספקת שירות כאמור בסעיף 19יא(ב) לחוק, לרבות בעלי השירות, מחזיק או מפעיל שלו.

להתאמן בבוקר או בערב הפלאש עונה 4 פרק 8 הסבר שמירה על כבוד האדם במתן נגישות

 1. 3. (א) התאמות הנגישות לשירות יבוצעו כך שהשירות יינתן לאדם עם מוגבלות –

מוניטין מסעדה צפת (1)   תוך שמירה על כבודו ופרטיותו, ומתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני;

ברית פיקוח חצור הגלילית כתובת (2)   כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם, וזאת בכפוף לתקנות אלה, למעט אם ההפרדה נחוצה למתן השירות באופן אפקטיבי באותה מידה שבה הוא ניתן לכלל הציבור.

מוסך קיה אשדוד כתובת (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אין בהוראות תקנות אלה כדי לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות, לרבות באמצעי עזר או בשירותי עזר, אם אין ברצונו לעשות כן.

תמונות ממרתון תל אביב 2015 מתאם רשת אלחוטי מה זה איסור דרישת תשלום בעד ההתאמות

 1. 4. חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות לשם הנגשת השירות בעבורו לפי תקנות אלה.

שקיות אשפה של ניקול מעמיס טלסקופ למכירה איסור התניית שירות בהצגת תעודות

 1. 5. לא יתנה נותן שירות מתן התאמות נגישות לשירות לאדם, בהצגת תעודה המעידה על מוגבלותו של האדם מקבל השירות, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

פולנטה על הים מה זה לוחמת הגנה אווירית יציאות התאמות נגישות בשירותים נלווים

 1. 6. חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, יבצע את התאמות הנגישות הנדרשות לכל שירות נלווה, הניתן במקום הציבורי שלגביו מוטלת עליו חובת ביצוע התאמות; כגון: שירותי הסעדה וספורט הנלווים לשירות הארחה הניתן בבית מלון.

רעננה הפרחים 22 עימוד ספרי ילדים התאמות נגישות לבקשת אפוטרופוס או מלווה של אדם עם מוגבלות

 1. 7. היתה התאמת נגישות מסוימת לפי תקנות אלה מותנית בבקשתו של אדם עם מוגבלות שאינו מסוגל להביע את דעתו בכל דרך שהיא תינתן ההתאמה האמורה לבקשת אפוטרופסו או מלווהו.

טיסות זולות לפראג עם מלון מיכה רייסר 19 לוד שמירת דינים

 1. 8. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכל דין אחר.

פרסום רכב למכירה יד 2 קבלת צוותים במוגובי פרק ג': התאמת נהלים, הליכים ונוהגים בשירות

תוכנית ההתנתקות הגירוש מגוש קטיף יער אודם אתר מפה ביצוע התאמות נגישות בנהלים, הליכים ונוהגים

 1. 9. בלי לגרוע מן האמור בפרק ב', חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע כל התאמה סבירה, של נוהל, הליך או נוהג בשירות, לרבות שינוי או הוספת שמטרתם –

קנווד מעבד מזון חוות דעת (1)  לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות;

גדולים מהחיים משלוחי מנות (2)  לקבוע תנאים אשר יבטיחו את מתן השירו לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור;

עוגיות לאפות עם ילדים (3)  לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור, לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות.

נודלס עם עוף קלוריות מסלול אופניים בפארק המעיינות חיות שירות

 1. 10. (א) בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה, בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות.

היא לא תשוב אתניקס (ב)  לא היתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן השירות, תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות.

מועדון סהרה החרושת 19 רעננה (ג)   נאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות, יספק החייב מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן השירות.

קולט ריחות למטבח מלבורן סיטי כדורגל הסתייעות במלווה

 1. 11. בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, חייב יתאים את נוהלי השירות, הליכיו ונהגיו כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות ציבורי תוך הסתייעות במלווה מטעמו של האדם עם המוגבלות.

חנויות להשכרה בבאר שבע והסביבה דמיאן הירסט גולגולת נוהלי פינוי בחירום

 1. 12. (א) בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יתאים את נוהלי הפינוי והחילוץ בחירום הקיימים במקום שניתן בו השירות, כדי להבטיח שפינוים של אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך שמירה על כבודו של האדם; לעניין תקנה זו, "פינוי וחילוץ" – פעולות שלא חל עליהן סימן י' בפרק ה'1 לחוק.

כיתת מופת הכפר הירוק (ב)  בביצוע התאמות לנוהלי פינוי בחירום, יתחשב החייב בהוראת כל דין הקיימת לעניין זה ובהנחיות אשר יפרסם הנציב לפי תקנה 107 באשר לאמצעים הטכניים שניתן לעשות שימוש בהם בעת פינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות; חייב בביצוע התאמות נגישות שביצע התאמות בפינוי בחירום לפי כל דין ולפי הנחיות הנציב, יראו כמי שביצע את חובתו לפי תקנת משנה (א).

אורגן יד 2 כפר סבא מטחנת אגוזים ידנית מתן שירות בלא המתנה בתור

 1. 13. (א) בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, ניתן שירות ציבורי לפי תור, למעט תור שההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק, יספק האחראי למתן השירות את השירות, בלא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו, ורשאי האחראי לדרוש מן האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו, שהיא אחת מאלה:

חניון גבעון הארבעה תל אביב (1)   תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי, לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית, לרבות אדם על הספקטרום האוטיסטי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר, או ילד נכה עם מוגבלות שכלית או נפשית, לרבות ילד על הספקטרום האוטיסטי, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

עד מתי מותר לחנות באדום לבן (2)   תעודת נכה שהנפיק, האגף לשיקום במשרד הביטחון, לאדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר.

הוריקן שליחויות תל אביב (ב)  המוסד לביטוח לאומי והאגף לשיקום במשרד הביטחון ינפיקו תעודות נכה כאמור בתקנת משנה (א) לא יאוחר מ-6 חודשים מיום התחילה; בתעודה כאמור לא יפורט סוג המוגבלות או היקפה.

ריטה יומן בשיר חדש (ג)   ניתן שירות לפי תור הנקבע בתיאום מראש, יקבע האחראי למתן השירות את מועד מתן השירות לבקשת אדם עם מוגבלות, ביום ובשעה תוך התחשבות במוגבלותו של האדם; אין באמור בתקנת משנה זו משום חיוב האחראי בהקדמת תור שנקבע לאדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים.

פרוטוקול בית משפט השלום בחיפה פרימו לוי הזהו אדם השיר פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים

 1. 14. (א) אחראי למתן שירות ציבורי המספק שירות במקום ציבורי, לא יגבה ממלווה של אדם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום הציבורי והנאה מן השירות הניתן בו, בכפוף למפורט להלן, ורשאי האחראי לדרוש מהאדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו לכך:

ניקולס ספארקס ציטוטים (1)   גילו של האדם עם המוגבלות הוא 12 שנים לפחות;

ארבעת הבסיסים החנקניים (2)   המלווה נוכח במקום מתן השירות עם האדם עם המוגבלות;

לי קופר עודפים תל אביב (3)   האדם עם המוגבלות הוא אחד מאלה:

מעלה אפרים לירושלים 949 (א)   בעל תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי כאמור בתקנה 13(א)(1), או לאדם המקבל קצבת שירותים מיוחדים או לאדם הזכאי לקצבת סיעוד;

דוגמא למכתב רשמי (ב)   בעל תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון כאמור בתקנה 13(א)(2).

ראסל ברנד ישראל (ב)  בתעודה לפי תקנה משנה (א)(3)(א) או (ב) לא יפורט סוג המוגבלות או היקפה.

היסטוריה כיתה ו האימפריה הרומית (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), היה השירות כרוך במתן שירות פרטני למלווה, כגון הקצאת מושב, חדר, מקום או שירות אישי מסוים, יהיה האחראי פטור מחובת מתן פטור מתשלום לפי תקנה זו.

מסעדת הנמל 24 שעות פתיחה (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א), פטר האחראי למתן השירות את האדם עם המוגבלות מתשלום בעד הכניסה למקום והנאה מן השירות שניתן בו, לא יהיה חייב במתן פטור מתשלום בעד המלווה.

רמת הגולן מסעדת בשרים הוואנה פלוס שעות פתיחה פרק ד': התאמות נגישות למקום שניתן בו שירות

דנזל וושינגטון סרטים חדשים מחיר פיצול דירה נגישות מעברים

 1. 15. (א) חייב יבצע התאמות במעברים שבין פריטי ריהוט, שהציבור עושה בהם שימוש במסגרת קבלת השירות, לרבות מסלולי יציאה, לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במעברים בין רכיבי ריהוט קבועים (2.12).

הונאת כרטיסי אשראי 2017 (ב)  החייב יימנע, ככל האפשר, מהנחת עצמים באופן זמני במעבר נגיש כאמור בתקנת משנה (א), כגון כבלי חשמל צינורות, עציצים וכיסאות; הונחו עצמים במעברים נגישים כאמור, יסמנם החייב בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן במכשולים בדרך (2.9).

מַחֲמַדִּים meaning in english (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), היו במקום שניתן בו שירות מסלולי יציאה עם עמדות תשלום, כגון קופה במרכול, יבצע החייב את התאמות כאמור בתקנת משנה (א) בכפוף להוראות אלה:

הרופאים הכי טובים 2014 אף אוזן גרון (1)   היו במקום מתן השירות עד עשרה מסלולי יציאה, יבוצעו התאמות במסלול אחד לכל הפחות;

תמנון סניפים נתניה (2)   היו במקום מתן השירות יותר מעשרה מסלולי יציאה, יבוצעו התאמות נגישות, נוסף על האמור בפסקה (1), באחד מכל עשרה מסלולים לפחות, החל במסלול האחד עשר.

בלטימור 3 פתח תקווה בטא אלנין חוות דעת התאמות בשלטים

 1. 16. (א) ניתן שירות ציבורי במקום ציבורי שהוא בניין ציבורי חדש, יתקיימו הוראות אלה:

הונדה אינסייט 2011 (1)   בסמוך לכניסה המיועדת לשימוש הציבור שאינה נגישה לאדם עם מוגבלות, יימצא שלט הכוונה המורה אל כניסה נגישה; כניסה המיועדת לשימוש הציבור שהיא נגישה תשולט בסמל הנגישות הבין-לאומי לפי ת"י 1918 חלק 4;

לעולם לא תצעדי לבד הפועל תל אביב להורדה (2)   יותקנו שלטים לצורך הכוונה וזיהוי לפי הוראות סעיף 2.2 בת"י 1918 חלק 4, אם הם נדרשים לפי הוראות התקן האמורות, לפחות לגבי הרכיבים המפורטים להלן: מקומות חניה נגישים, עמדת מודיעין, מעלית, כבש, מדרגות, בתי שימוש; בפסקה זו, "בתי שימוש" – גם חדרי שירותים במשמע לפי ת"י 1918 חלק 4;

סכנות ברשת תפיסות ומנגנוני ההתמודדות של מתבגרים (3)   בשלטים כאמור בפסקאות (1) ו-(2) יתקיימו הוראות סעיפים 2.2.3 ו-2.2.4 בת"י 1918 חלק 4;

איחוד היחידות המיוחדות (4)   הותקן לוח הכוונה, הוא ייראה בבירור מן הכניסה הראשית ויתקיימו בו הוראות סעיף 2.2.4 בת"י 1918 חלק 4;

תקצירי הליגה השוויצרית (5)   במסדרון בבניין שמתקיימים בו כל אלה:

ספר הטיול הגדול של מקס (א)   יש בו למעלה מחמש כניסות לחדרים ובאותם חדרים ניתן שירות ציבורי מהסוג המפורט בפסקת משנה (ג);

מלאכים באמריקה דיאלוג (ב)   הכניסות האמורות ממוספרות;

מלי מאירוב קציצות עוף (ג)    המסדרון הוא חלק מבניין שניתן בו שירות ציבורי על ידי משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, מוסד תרבות, מוסד לחינוך או השכלה שהוראות לפי סימן ז' בפרק ה'1 לחוק אינן חלות עליו, או שירותי הארחה במקום ציבורי לאכסון כהגדרתו בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, יימצא לצד כל כניסה לחדר או על דלת החדר, אם היא סגורה דרך קבע, שלט מישושי הכולל את מספר החדר כשהוא מובלט לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט מובלט (2.2.6.1); במסדרונות בבניין כאמור יותקנו שלטים מובלטים אלה באותו מיקום ביחס לדלתות החדרים, ככל האפשר; ואולם שירות ציבורי כאמור בפסקה זו, שחייב בהתקנת שילוט מובלט ושקבע כחלק מהשירות מתן ליווי לאדם עם מוגבלות בראייה או שירות החייב לספק ליווי כאמור בתקנה 30 ואותו מלווה מתלווה לאדם עם המוגבלות בזמן שהותו במקום ומסייע לו בהתמצאות במקום והגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לאותו אדם לשם קבלת השירות – יהווה ליווי זה חלופה לדרישת השילוט המובלט לפי פסקה זו;

המרקיה תל אביב כשר (6)   בכניסה לחדרים ולאולמות שמותקנות בהם מערכות עזר קבועות לשמיעה יותקן הסמל הבין-לאומי לשירות נגיש לבעלי לקות שמיעה לפי סעיף 2.2.5 בת"י 1918 חלק 4;

ליגה ספרדית שניה ראשונה טבלה (7)   שלטי הכוונה וזיהוי שיותקנו בקשר לכל אחד מאלה יכללו לפחות סמל מתאים: עמדת מודיעין, מעלית, מדרגות ובית שימוש.

שמלה לחתונת שישי צהריים (ב)  בניין ציבורי קיים –

אולם אירועים במודיעין והסביבה (1)   יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1), (2), (3) ו-(6), ולעניין מקום ציבורי לאכסון תחול גם תקנת משנה (א)(5);

ספר יד שניה בבאר שבע (2)   הותקנו בו שלטים ערב יום התחילה, ברכיבים המפורטים בתקנת משנה (א)(2) או (5), לא יידרש נותן השירות להתאימם להוראות תקנת משנה (א)(3) או סעיף 2.2.6.1 בת"י 1918 חלק 4;

ליילה ואיב סינמה סיטי ירושלים (3)   על אף האמור בפסקה (2), החליף או התקין נותן שירות במקום ציבורי קיים שלט לאחר תחילתן של תקנות אלה, יחולו הוראות פסקה (1) בשלט כאמור.

כאבה לו הבטן (ג)   בחלקי מקום ציבורי שלגביהם הכניסה לציבור אסורה לפי דין בלא ליווי מטעם האחראי למתן השירות, לא יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

קלינאית תקשורת באר שבע (ד)  האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול באתר ובמקום ציבורי שאינו בניין, לפי העניין, לפחות על מקומות חניה נגישים, כניסה לא נגישה ועל מערך מתן שירותים לקהל; בתקנת משנה זו, "מערך מתן שירותים לקהל" – מתחם שהוא חלק מאתר או ממקום ציבורי שאינו בניין, שנמצאים בו מבנים המספקים שירותים לציבור, כגון קופה למכירת כרטיסים, בית שימוש, משרד לקבלת קהל, חנויות, שירותי הסעדה וכן הדרכים באותו מתחם המקשרות בין מבנים אלה.

חברים עונה 1 פרק 17 לצפייה ישירה (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד), לעניין חניות נגישות באתר רשאי האחראי למתן שירות לבצע הוראות אלה:

בינלאומי טלפון בנק (1)   במקום השלטים הנדרשים לפי ת"י 1918 חלק 4, יוצב שלט במקום בולט לצד מקום החניה הנגישה, עם סמל הנגישות הבין-לאומי בגוונים שרשות הטבע והגנים או הקרן הקיימת לישראל עושות בהם שימוש באתריהן;

ניסאן מיקרה חוות דעת 2017 (2)   אין חובה לסמן את פני השטח של מקום החניה הנגיש בסמל הנגישות הבין-לאומי או לצבוע את פני השטח;

מסך הבערות פירוש (3)   כשמקומות החניה הנגישים ממוקמים בניצב לכיוון התנועה, יסומנו גבולות מקום החניה הנגישה בצורה ברורה.

קומה רביעית בלי מעלית ביקורת הכנת תוף אינדיאני נגישות במעליות

 1. 17. (א) בקומת הכניסה הראשית של בניין ציבורי שהותקנה בו מעלית עם פיקוד יעדים, כהגדרתה בפרט 8.30 בתקנות הנגישות למקום ציבורי חדש יסופק, בקרבת המעלית, הסבר כאמור בתקנת משנה (ב) על אופן השימוש במעלית, לרבות בחירת היעד המבוקש, דרכי זיהוי פתח המעלית והשימוש בכפתור המסומן בסמל הנגישות הבין-לאומי, המותקן בה.

שירי אליהו הנביא (ב)  ההסבר יסופק באמצעות אחד מאלה:

מוניות הדרום באר שבע טלפון (1)   שלט כתוב, תוך שימוש באיורים, שיתקיימו בו הוראות סעיפים 2.2.3 ו-2.2.4 בת"י 1918 חלק 4, והשמעה של ההסבר הכתוב;

איך לערוך סרטונים ביוטיוב (2)   מסך שעליו מוקרנת מצגת הכוללת את כל המידע כאמור בתקנת משנה (א), הן באופן חזותי והן באופן קולי; הוצב המסך בסמוך לעמדת שירות (כגון במבואה של מלון), או במקום שעקב אופיו נדרשת בו שמירה על רמה נמוכה של רעש סביבתי, תופעל המצגת על ידי אדם עם מוגבלות באמצעות מתג המאפשר לווסת את עוצמת הקול ושניתן לזיהוי מישושי, חזותי וקולי (כגון נורה וצליל).

מקווה נט פקיעין (ג)   האמצעי שנעשה בו שימוש כאמור בתקנת משנה (ב), יהיה ניתן לזיהוי על ידי אדם עם מוגבלות ראייה, כגון באמצעות סימן מאתר או אות קולי.

ארקפה קניון רמת אביב שעות (ד)  בתא מעלית במקום ציבורי חדש או בתא מעלית חדש במקום ציבורי קיים, תותקן כריזה קולית, אשר תציין את מספר הקומה עם ההגעה אליה ואת השירותים העיקריים המסופקים בקומה זו, וכל אלה באופן ברור, בקצב איטי, בעוצמה סבירה ובשפה רשמית אחת לפחות הנפוצה באזור שמותקנת בו המעלית; הוראות תקנת משנה זו יחולו על תא מעלית שיותקן לאחר יום התחילה.

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית עיצוב מסגרת לתמונה בפוטושופ עמדות שירות

 1. 18. (א) ניתן שירות באמצעות עמדות שירות, שאינן עמדות שירות בנויות כמשמעותן בפרט 8.225 לתקנות הנגישות במקום ציבורי חדש או בעמדות שירות בנויות כאמור שהותקנו עליהן תוספות שהן חלק מן העמדה, יתקיימו בהן הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 לעניין עמדות שירות (2.11) בשינויים אלה:

הרזיה שפויה סמדר פרגר (1)   בעמדות שירות בשירות המסופק במקום קיים, שניתן בהן שירות כאמור ציבור מקבלי השירות יושב, יתקיים אחד מאלה:

חובות לאמת או חובה סטיפס (א)   אם מתאפשר למקבל השירות עם המוגבלות לקבל שירות בזווית אלכסונית מפאת השולחן, עומק החלל החופשי לברכיים בצד של מקבל השירות יהיה לכל הפחות 30 סנטימטרים;

לימוד גיטרה לילדים בתל אביב (ב)   סך כל עומק החלל החופשי לברכיים בעמדה, בצד של מקבל השירות, יהיה 48 סנטימטרים לפחות, כאשר חלק מחלל חופשי זה יכול שיהיה חלל חופשי לכפות הרגליים, שמידותיו יהיו לפחות אלה: עומקו 23 סנטימטרים, גובהו 23 סנטימטרים ורוחבו 65 סנטימטרים; בעמדה כאמור יהיה ניתן לשלב מדף נשלף או מתקפל בצד מקבל השירות, כך שגובהו יהיה כגובה השולחן, וסך כל עומד החלל החופשי לברכיים ולכפות הרגליים, יהיה כאמור;

רבע קילו סוויסה מילים (2)   סופק שירות באמצעות עמדות שירות שבהן ציבור מקבלי השירות יושב במקום ציבורי חדש או הוחלפו כל העמדות כאמור בשירות המסופק במקום ציבורי קיים, יתקיימו בעמדה הוראות פסקה (1)(ב);

איך מכינים בחש בשקית קוקי (3)   בעמדת שירות שהשירות שניתן בה או בחלק ממנה כאמור מקבל השירות עומד, אשר הותקנה לפני יום התחילה, לא יעלה גובה הדלפק על 110 סנטימטרים בצד שעומד בו מקבל השירות; ואולם אם הותקנה עמדה חדשה או החליף נותן השירות עמדה או ביצע בה שינויים, יהיה גובה העמדה כאמור בת"י 1918 חלק 3.2, ולעניין פסקה זו לא יחולו הוראות סעיף 2.11.3(ו) לת"י 1918 חלק 3.2;

the north face עזריאלי (4)   נדרש מאדם לחתום על מסמך כחלק ממתן השירות, יסופק לבקשתו לוח כתיבה לשם החתימה; נדרש מאדם למלא טפסים בכתב ידו במקום שניתן בו השירות, יתאפשר לאדם עם מוגבלות למלא את הטפסים בעמדה שמתקיימות בה הוראות פסקה (1) או באמצעות מדף שמתקיימות בו הוראות תקנה 19(ד), או באמצעות שולחן שמתקיימות בו הוראות תקנה 19(א) והכול לפי העניין; ניתן השירות באמצעות עמדות שירות שציבור מקבלי השירות עומד בהן, ואין בסמוך עמדות שירות שבהן מקבל הציבור שירות בישיבה, רשאי נותן השירות להתקין מדף נשלף או מתקפל בעמדה.

האוניברסיטה המשודרת נשים מופקרות (ב)  הוראות תקנת משנה (א) יחולו על עמדה אחת לפחות מכל עשר שניתן בהן שירות זהה.

מכרז מיקור חוץ פרקליטות (ג)   בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה שקיימת בה מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות, אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תימצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות; ויכול שמערכת כאמור תותקן בעמדה שלא בוצעו בה התאמות נגישות כאמור בתקנת משנה (א)(1) או (2).

דירוג טניס עולמי גברים 2018 (ד)  עשרה אחוזים לפחות מן המושבים המוצעים למקבלי השירות, בכל העמדות, יהיו מושבים מותאמים ולא פחות ממושב מותאם אחד; ורשאי נותן השירות, לבקשת אדם עם מוגבלות, ולפי הצורך, להעביר מושב מעמדה אחת לאחרת.

בקתות נוף ים מושב מנות (ה)  בעמדת שירות סגורה אחת לפחות ולא פחות מאחת, שקיימת בה חציצה מלאה בין פני נותן השירות למקבל השירות, מכל עשר כאמור שניתן בהן שירות זהה, תותקן מערכת שמע דו-כיוונית, הכוללת מיקרופון ורמקול בשני צדי המחיצה, בתוספת לולאת השראה הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות ויימצא מקום להעברת דפי נייר, שטרות או מטבעות, לפי העניין, מצדה האחד של העמדה לצדה השני.

דגל יוון ביוון (ו)   בעמדת שירות סגורה יסומנו השוליים של פתח החציצה בין נותן השירות לבין מקבלו בניגוד חזותי.

רצו מאוד תשחץ (ז)   בעמדת שירות שמותקנת בה מערכת עזר לשמיעה כאמור בתקנות משנה (ג), ו-(ה) –

גונדי צמחוני ללא גלוטן (1)   יימצא סמל המופיע בפסקה זו, המציין כי העמדה נגישה באמצעות לולאת השראה; השלט ימוקם כך שיהיה ניתן להבחין בו בקלות מכל כיוון שממנו מגיעים לעמדה; בסמל יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיפים הדנים בעיצוב שלטים;

מלחמה הכלכלה האמיתית (2)   יוצגו בשלט הנחיות כלהלן לשימוש במערכת: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T".

לעכב את התשלום (ח)  ניתן שירות לציבור במקום ציבורי באמצעות עמדות שירות שנדרש לבצע התאמות נגישות בהן, יסופק השירות בכל שעות מתן השירות, לפחות, באמצעות עמדת שירות אחת שהותקנה בה מערכת עזר לשמיעה.

הרב רסקין קפריסין (ט)  על אף האמור בתקנות משנה (ג), (ה) ו-(ז) יהיה חייב בביצוע התאמות נגישות פטור מביצוע התאמות הנגישות האמורות בהן לגבי שירות מסחר במקום ציבורי, שאינו שירות שנותנת רשות ציבורית או רשת, אשר השטח שניתן בו שירות לציבור הוא פחות מ-150 מטרים רבועים.

מורים למתמטיקה 5 יחידות במעלה אדומים עכבר הספריה תמונות מתן שירות באמצעות מדפים ושולחנות

 1. 19. (א) הציב אחראי למתן שירות ציבורי שולחן לשימוש הציבור במקום הציבורי שבו מסופק השירות, למעט מקום שמסופק בו שירות הסעדה, יתקיימו בו הוראות תקנה 18(א)(2), ואולם אם הוצבו שולחנות כאמור לפני יום התחילה יתקיימו הוראות כאמור בחמישה אחוזים מהם ולפחות באחד אשר דרך נגישה מובילה אליו; סיפק האחראי גם מושבים לציבור, יהיו לפחות 10 אחוזים מהם ולפחות אחד, מושבים מותאמים.

כיפת ברזל עונה 2 פרק 4 dailymotion (ב)  סופק שירות לציבור באופן סדיר כאשר נותן השירות יושב מצדו האחד של שולחן ומקבל השירות יושב מצדו האחר, כגון בשולחן משרדי, יתקיימו בשולחן אלה:

רחוב הרא"ה 10 רמת גן (1)   תוביל אליו דרך נגישה;

אפוד מגן לפורים (2)   יתקיימו בו הוראות תקנה 18(א)(1)(ב);

לא נדרש באנגלית (3)   יתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 1 הדן בשטח רצפה חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1) ויכול ששטח זה יכלול עומק חלל ברכיים וכפות רגליים, כאמור בתקנה 18(א)(1)(ב).

חנות ספורט ימי באילת (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), ניתן שירות לציבור בשולחן האמור באופן לא סדיר או ניתן השירות לציבור שאינו עולה על 50 אנשים בחודש, יהיה נותן השירות פטור מביצוע הוראות תקנת משנה (ב), ואולם בשירות חדש שאמור להיות מסופק ליות מ-50 אנשים בחודש בממוצע, יספק נותן השירות שולחן כאמור עד למועד תחילת מתן השירות.

מדפסת מדבקות צבעונית (ד)  מוצבים במקום מתן השירות מדפים לשימוש הציבור, יתקיימו באחד מהם לפחות הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 לעניין עמדה נגישה כאשר מקבל השירות יושב, למעט סעיף 2.11.3(ג), וכן יתקיימו והוראות תקנה 18(א)(1) או (2), לפי העניין.

סטודיו סי שעות פעילות בפתח תקווה (ה)  הציב אחראי להספקת שירות מחשב לשימוש הציבור על גבי שולחן או מדף כאמור בתקנה זו, יתקיימו בשולחן או במדף הוראות תקנת משנה (ב)(1) עד (3) או הוראות תקנת משנה (ד), לפי העניין, וככל האפשר הוראות תקנה 25 וכן יסופק סיוע סביר בהפעלת המחשב לבקשת אדם עם מוגבלות; הוצב מחשב כאמור לשימוש הציבור בספרייה, יבוצעו בו הוראות כאמור בתקנה 68(א)(4)(ג).

במעגלי ההלכה לשון הרע מבקיעים יד 2 עמדת מודיעין נגישה

 1. 20. (א) היתה עמדת מודיעין במקום ציבורי שניתן בו שירות ציבורי, יבוצעו בה התאמות הנגישות כאמור בתקנה 18, והוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בעמדות מודיעין (2.3), בשינויים אלה:

ואני קורא לך קריוקי להורדה (1)   במקום ציבורי חדש או בשירות ציבורי חדש הניתן במקום ציבורי קיים תמוקם עמדת מודיעין במקום מרכזי, לפי העניין, כך שיהיה ניתן לזהות אותה בבירור מן הכניסה הראשית וממקומות גישה אחרים למקום המרכזי;

גירשו אותנו ואני לא מכירה עוד את אמי (2)   בעמדה תותקן מערכת עזר לשמיעה לפי תקנה 18(ג), (ה) ו-(ז), לפי העניין;

דרושים נהגי שינוע רכבים בצפון (3)   עמדת המודיעין הנגישה תסומן בסמל הנגישות הבין-לאומי לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4;

קעקוע צמיד מאורי על הרגל (4)   מידע הנמסר לכלל הציבור בעמדת מודיעין, לרבות הדרכה בהתמצאות במקום הציבורי, יסופק בעמדת מודיעין נגישה לאדם עם מוגבלות, בדרכים כאמור בתקנה 29.

הסרט היזהר ממה שאתה מבקש להורדה (ב)  היתה בעמדת המודיעין עמדת מחשב לשירות הציבור, יבוצעו בה התאמות לפי תקנות 18(א)(1) ו-25, לפי העניין.

במוזיקה בקצב מהיר ועליז 5 אותיות (ג)   לא היתה עמדת מודיעין במקום, יספק החייב מידע לאדם עם מוגבלות על השירות שהוא נותן כאמור בתקנת משנה (א)(4), בעמדת שירות נגישה אחרת, אם קיימת.

זוהר שטראוס ואורי לייזרוביץ פיטר פן דיסני לצפייה ישירה עם תרגום מובנה התאמות במערכת כריזה קולית

 1. 21. (א) שירות הניתן במקום ציבורי שעושה, דרך קבע, שימוש במערכת כריזה קולית לשם מסירת מידע ומתן הודעות לציבור, למעט מערכת כריזה של מעלית, יימסר המידע הקולי בדרכים אלה:

שניצל טופו טבעוניות נהנות יותר (1)   בדיבור איטי וברור ובשפה פשוטה, ככל האפשר, ובלא צלילי רקע בזמן מסירת המידע או מתן ההודעה;

חנות ספרים בגרמנית (2)   בחיווי חזותי, באמצעות שלט אלקטרוני או מסך, לפי הפירוט להלן:

דג סלמון ברוטב שמנת בתנור (א)   היה במקום שניתן בו השירות שלט אלקטרוני או מסך, יימסר המידע באמצעותו, כמפורט בתקנה 22;

מעדכן רשימת אנשי קשר אנדרואיד (ב)   לא היה במקום שניתן בו השירות שלט אלקטרוני או מסך, יותקן שלט או מסך כאמור במקום מרכזי; הוראה זו לא תחול על השירותים המפורטים להלן:

כפר כנא תקף שוטרים (1)   שירותי ספורט, בריכות שחייה ואירועי ספורט הנערכים בפני קהל במקום ציבורי פתוח ואשר מספר המושבים בו פחות מ-2,000;

איך לנהל נכון את הכסף (2)   אירועי תרבות או אירועים אחרים המתקיימים באופן חד-פעמי, במקום ציבורי פתוח ואשר מספר המושבים בו פחות מ-2,500;

סטטוסים לפייסבוק מצחיקים רצח 2012 (3)   שירותי הצלה הניתנים במקום רחצה מוכרז, כהגדרתו בצו לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964.

מה זה זמינות ביולוגית (ב)  בשמורת טבע וגן לאומי, כהגדרתו בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, פארקים ציבוריים, גני חיות ושירותים דומים, הניתנים בשטח פתוח שנעשה בו שימוש במערכת כריזה קולית דרך קבע, יינתן המידע לפי אופי השירות באחת או יותר מדרכים אלה:

לרכב אל החופש טלפון (1)   באמצעות שלט אלקטרוני או מסך, אשר יותקן בסמוך לכניסה או לקופה הראשית, לפי העניין;

משימה בלתי אפשרית סדרות (2)   במסרון, לבקשתו של אדם עם מוגבלות שמיעה.

האומן 17 ירושלים שעות פתיחה החייזרים של הדס התאמות נגישות במערכת כריזה חזותית

 1. 22. (א) הוצג לציבור בשלט אלקטרוני או במסך מידע המתחלף לאחר זמן יוצב השלט במקום שממנו ניתן לקרוא את הכיתוב בקלות; מסביב לשלט יהיה שטח פנוי ברוחב 2 מטרים בחזית השלט, ומטר אחד לפחות בצדיו ולא יוצבו עצמים המסתירים את הכיתוב בשלט.

בגד ים אדידס גברים 2015 (ב)  ניתן מידע במערכת כריזה חזותית בלבד, יסופק המידע לבקשת אדם עם מוגבלות באמצעות קול, לרבות בעל פה.

מבחן במתמטיקה כיתה ג תחילת שנה הרא"ה 92 רמת גן מקומות המתנה ומושבים בעבור אנשים עם מוגבלות

 1. 23. (א) במקום שממתין בו הציבור לקבלת שירות ציבורי או להזמנתו, יספק החייב, ככל האפשר סמוך לעמדת השירות, מושבים, כמפורט להלן:

רימונים צפת ספא (1)   מושבים לציבור האנשים עם מוגבלות כמספר עמדות השירות במקום;

מכשירי תנועה המסגר תל אביב (2)   מקומות המתנה לאנשים המתנייעים בכיסא גלגלים בשיעור של כ-4 אחוזים ממספר עמדות השירות במקום, ולא פחות ממקום המתנה אחד;

גשר הזיו דרושים (3)   עשרה אחוזים לפחות מסך כל המושביםכאמור בפסקה (1) יהיו מותאמים ולא פחות ממושב מותאם אחד;

שיר איך אדע ועודני ילד (4)   תוצאת חישוב לפי פסקאות (2) או (3) תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב.

מה פירוש אביון (ב)  במקום ציבורי שהוא בניין שמרחק ההליכה בו מן הכניסה ועד הנקודה המרוחקת ביותר, במפלס אחד, עולה על 60 מטרים, יתקין החייב, לאורך דרך נגישה, מושבים לצורך מנוחה, לפי אלה:

בוטן ערכים תזונתיים (1)   מושב ראשון יותקן במרחק הליכה של 50 מטרים לכל היותר מן הכניסה; מושבים נוספים, אם נדרשים, יותקנו במרחק הליכה של 50 מטרים לכל היותר זה מזה;

טריגונומטריה 801 פתרונות (2)   יהיה בהם מקום ישיבה לשני בני אדם לכל הפחות;

גבינות המאירי צפת כתובת (3)   יתקיימו בהם הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.10 לעניין אזורי המתנה;

קונג פו פנדה 3 לצפייה ישירה מדובב לעברית הסרט המלא (4)   הם יותקנו כך שלא יהוו מכשול כמשמעותו בת"י 1918 חלק 1; בדרך נגישה בשטחי פנים במקום ציבורי שהוא בניין שעובר בה מספר גדול של אנשים, יותקנו המושבים כך שלא יהוו מכשול למעבר הציבור.

מה שתגידי פרקים מלאים בעין העדשה לצפייה ישירה התאמות נגישות בתאי מדידה והחלפת בגדים

 1. 24. (א) חייב המספק שירות שנדרשת בו החלפה או מדידה של בגדים כחלק מן השירות, כגון חנויות בגדים, מלתחות במכוני כושר ובריכות שחייה, יספק בכל אחד מן המפלסים שמובילה אליהם דרך נגישה במקום שניתן בו השירות, ושקיימים בהם תאי הלבשה, תא הלבשה אחד לפחות שיבוצעו בו התאמות הנגישות כאמור בת"י 1918 חלק 3.2, בסעיף הדן בתאי הלבשה (2.7).

יורם טהרלב לוח מופעים (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), היו במקום שבו ניתן השירות תאי מדידה או החלפה במפלסים שאין דרך נגישה שמובילה אליהם, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות מושב מותאם גם בתא מדידה או החלפה אחד לפחות במפלסים כאמור.

המכונית הכי יפה בעולם (ג)   מתלים בתאי החלפה או מדידה יהיו בניגוד חזותי לסביבה.

מאפיית אור יהודה כשרות (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א), החייב בביצוע התאמות נגישות בתאי הלבשה פטור מביצוע הוראת תקנה זו בשירות ציבורי שניתן במקום ששטח השימוש בו על ידי הציבור, לרבות תאי ההלבשה, אינו עולה על 120 מטרים רבועים.

הספר הכחול אופני מדידה החולות הצבעוניים ויקיפדיה מכונות למתן שירות אוטומטי

 1. 25. (א) נותן שירות המספק שירות לציבור באמצעות מכונות למתן שירות אוטומטי, כגון מכונות לממכר אוכל ומשקאות, מכונות תשלום, מיתקנים לקבלת מידע, לרבות מדפסות אוטומטיות ומיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, וכן מיתקנים להספקת מים חמים או קרים לשתייה – אך למעט מיתקנים שנועדו לשתייה מהברז במישרין – יספק את השירות כך שהמכונות יהיו נגישות לשימוש עצמאי של אנשים עם מוגבלות לפי פרטים אלה:

שרשרת לגבר בעיצוב אישי (1)   החייב יספק מכונות שמתקיימות בהן הוראות ת"י 1918 חלק 4 (2.11), בסעיף הדן במכונות למתן שירות אוטומטי; ואולם חייב בביצוע התאמות נגישות למכונות לתשלום בעד חניה, ולמכונות לשירות אוטומטי שהגישה אליהן היא באמצעות רכב בלבד, יהיה פטור מהספקת מכונות שזיהוי אמצעי ההפעלה בהן נעשה באמצעים מישושיים;

אולם אירועים חצר המלכה פנטהאוז (2)   הנחיות ההפעלה למכונה יינתנו בכיתוב בשפה פשוטה, בסמלול ובמידע שמיעתי, לפי העניין;

המגן לצפייה ישירה טריילר (3)   היתה הפעלת המכונה תלויה בזמן תגובה של המשתמש, לא יפחת זמן התגובה המרבי הנדרש להפעלת המכונה מ-60 שניות לכל פעולה; ואולם במיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, זמן התגובה המרבי לא יפחת מ-45 שניות;

אמנות לעיצוב הבית (4)   המכונה תסומל בסמל הנגישות הבין-לאומי לפי ת"י 1918 חלק 4.

אייגו ישראל לאנדרואיד להורדה (ב)  ניתן שירות זהה במקום ציבורי אחד, באמצעות יותר ממכונה אחת, יבצע החייב התאמות נגישות כאמור בתקנה זו בשליש מהמכונות ולא פחות ממכונה אחת; ניתן שירות זהה כאמור ביותר ממפלס אחד, יחולו הוראות תקנת משנה זו בכל מפלס שבו ניתן השירות.

טחנת הרוח של ירושלים רמיקס (ג)   חייב בהתאמות נגישות לפי תקנה זו יבדוק את קיומן וזמינותן של מכונות נגישות כאמור בתקנת משנה (א), שניתן לרכוש או לייבא אותן באופן סביר; לא היו מכונות כאמור בנמצא, יהיה פטור מביצוע תקנה זו.

מכונת קפה נספרסו חינם (ד)  האמור בתקנה זו בא להוסיף על הוראות חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתייה למים צוננים), התשמ"ז-1986, וסימן ג', בפרט 8.19 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.

נעלי פליי פוט ירושלים (ה)  למען הסר ספק, אין באמור בתקנה זו כדי לחייב נותני שירות בייצור מכונות אוטומטיות נגישות למתן שירות.

מופע אנסמבל בת שבע אגם רודברג בביקיני פרק ה': הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר בשירות ציבורי

התאמה בין מזלות זולו סימן א': כללי

המרת כספים תובל רמת גן קדס קידס תינוקות הספקת אמצעי עזר ושירותי עזר

 1. 26. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יתקין אמצעי עזר ויספק שירותי עזר כדי להבטיח נגישות לאדם עם מוגבלות לשירות שהוא מספק, כמפורט בפרק זה.

סניף הדואר המרכזי בפתח תקווה (ב)  אין בתקנת משנה (א) כדי לחייב הספקת אמצעי עזר המתואמים אישית למקבל שירות שהוא אדם עם מוגבלות, כגון כיסאות גלגלים המותאמים אישית, משקפיים לפי מרשם או מכשירי שמיעה או הספקת שירותי עזר בעלי אופי אישי, כגון סיוע באכילה, היגיינה או הלבשה.

יומן לאמהות 2018 (ג)   אין בתקנות אלה כדי למנוע מנותן שירות לספק אמצעי עזר ושירותי עזר נוסף על המנויים בהן.

הספריה החדשה פייסבוק מצלמות גלים קיסריה שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי

 1. 27. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות יבטיח כי התאמות הנגישות יהיו זמינות ושמישות לאדם עם מוגבלות בכל שעות מתן השירות, זולת אם מתקיימות הפסקות בשימוש עקב תקלות טבעיות או לצורך ביצוע פעולות תחזוקה כאמור בתקנת משנה (ב).

מוצב תל קבעה (ב)  החייב יבצע פעולות תחזוקה שוטפות להתאמות הנגישות שבוצעו במקום הציבורי ובמיתקניו, לרבות הסרת מכשולים זמניים במעברים נגישים ויבצע פעולות תחזוקה באמצעי העזר הקבועים שנעשה בהם שימוש בשירות; פעולות התחזוקה יבוצעו באופן שיפגע במידה הפחותה ביותר, ככל שניתן, במתן השירות הציבורי.

הוועדה לסימון שבילי ישראל (ג)   בעלים או מחזיק של חניון לא ימנע כניסה לחניון מאדם עם מוגבלות ברכב הנושא תג נכה, ולא ימנע ממנו שימוש בחניה נגישה אשר הוקצתה בחניון על פי כל דין, ובלבד שהאדם עם המוגבלות בא לקבל שירות במקום.

התקנת וו גרירה באר שבע מתכון לעוגיות פשוטות לתה ביצוע בדיקה תקופתית

 1. 28. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות יבצע בדיקה תקופתית לגבי עמידתם של אמצעי העזר, שירותי העזר לרבות התאמות בשירותי אינטרנט, וכן הנהלים, ההליכים והנוהגים בשירות בדרישות תקנות אלה; בדיקה כאמור תיעשה לפחות אחת ל-5 שנים ממועד סיום ביצוע התאמות הנגישות בשירות לפי תקנות אלה, ולפי כל אלה:

שלאגר תווים להורדה (1)   הבדיקה תיעשה לפי התקנות ולפי טופס שיפרסם הנציב ויהיה זמין במשרדו ובאתר האינטרנט של הנציבות;

פם פם תל אביב תפריט (2)   היה השירות חלק מרשת, תבוצע בדיקה כאמור על ידי הרשת ותאושר בידי מורשה לנגישות השירות;

תבשיל עדשים בסגנון הודי (3)   תוצאות הבדיקה ואישור מורשה לנגישות השירות, לפי העניין, יהיו זמינים, בכל עת, לעיון הציבור אצל החייב.

חומצות שומן חיוניות מסוג אומגה 3 (ב)  החייב יבצע התאמות נגישות לפי תוצאות הבדיקה כאמור ולפלי תקנות אלה ולא יאוחר מ-6 חודשים ממועד ביצוע הבדיקה.

מטהר אוויר דייסון סימן ב': מידע ותקשורת בשירות

האקסית המטורפת עונה 4 משחקים להורדה לאייפון 4 לא פרוץ התאמות נגישות למידע

 1. 29. (א) מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, מכתבים והודעות, וכן מידע הנמסר באמצעות הטלפון, למעט פרסומות, ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שחלות עליו הוראות תקנה 35, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות בכפוף לתקנות המשנה שלהלן.

קבוצת ביקורת תרגום לאנגלית (ב)  מידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, נוסף על דרכי מסירת המידע הרגילות, באמצעות התאמת נגישות אחת או יותר כמפורט בתקנת משנה (ד), המתאימה למוגבלותו; אמצעי העזר או שירות העזר שבאמצעותו תינתן הנגישות יהיה מטעם נותן השירות, אלא אם כן נאמר אחרת; התאמת הנגישות תינתן בשפות שבהן ניתן המידע לכלל הציבור.

בריון ברשת לצפייה ישירה תרגום (ג)   ההחלטה בדבר אמצעי העזר או שירות העזר אשר באמצעותו יימסר המידע לאדם עם מוגבלות, בכל מקרה נתון, תתקבל על ידי נותן השירות, בכפוף להתאמות שנותן השירות מחויב לספק לפי תקנה זו ולאחר שנותן השירות התייעץ עם האדם עם המוגבלות באשר להתאמת הנגישות המתאימה לו, תוך התחשבות במוגבלותו, באמצעים הטכנולוגיים המצויים ברשותו של האדם עם המוגבלות ובכפוף להוראות לפי סעיף 19יג(א)(2) לחוק לעניין גוף שאינו רשות ציבורית.

בקשה לדרכון אמריקאי (ד)  בכפוף לתקנות משנה (ב) ו-(ג) נותן שירות יספק את המידע כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות התאמות נגישות אלה:

שגב משה מסעדה בתל אביב (1)   דפוס או כתב יד, לרבות כתיבה במחשב;

תוכנה להורדת סרטונים לאייפון (2)   דפוס נגיש;

מקומות בילוי במרכז בחינם (3)   דפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני בעיצוב ברור ובסמלול לפי העניין ולפי אופי המידע;

ג'ין כשר לפסח (4)   קובץ קול (כגון: mp3), כקובץ על גבי cd או dvd או מדיה נפוצה אחרת שניתן להשמעה באמצעות תוכנת קול שבידי מקבל השירות שהוא אדם עם מוגבלות או באמצעות האינטרנט, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה;

חמישים גוונים של שחרור יס פלאנט ראשון לציון (5)   בקובץ קול כאמור בפסקה (4) תוך שימוש בפישוט לשוני בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושב שבועות לאחר הגשת הבקשה;

סיטי סנטר חיפה (6)   קובץ דיגיטלי (כגון: plain text או pdf) הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או ניתן להמרה לברייל באמצעות מדפסת או צג ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה;

יין אדום מומלץ (7)   באמצעות הקראה מיד עם הגשת הבקשה; היה המידע כתוב על גבי יותר מ-3 עמודים, רשאי נותן השירות לספק את ההקראה במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה;

המנגיומה בחוליה l4 (8)   בכתב ברייל, בתוך זמן סביר לפי העניין, אך לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה;

ספסל נדנדה לגינה יד שניה (9)   בסיוע מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכת להגברת שמע אישית שבה נעזר האדם עם המוגבלות, לפי העניין, וככל שנדרש לפי תקנות אלה;

תמונות מצחיקות על יום הולדת (10)  באמצעות שירות תרגום לשפת הסימנים, על ידי אדם המיומן בשפת הסימנים, באחת השפות הרשמיות שדובר בה האדם עם המוגבלות, למעט אנגלית, ובהתקיים תנאים אלה:

משרדים להשכרה באשקלון לוח יד 2 (א)   המידע שנדרש לגביו תרגום לשפת הסימנים הוא מורכב, דורש התדיינות ממושכת ובכל חשיבות גבוהה לענייניו של האדם עם המוגבלות; לדוגמה, בשירותים כספיים או משפטיים;

לאהבה שלי אלייך אין מילים מרגישים את התחושה רק מבפנים (ב)   הבקשה לקבלת התרגום הוגשה זמן סביר לפני מועד מתן המידע;

רחוב רחבעם זאבי אשקלון (11)  באמצעות כל אמצעי עזר או שירות עזר שבו נעזר האדם עם המוגבלות דרך קבע, בסיוע של אדם המלווה אותו ומסייע לו דרך קבע בתקשורת, כגון: תרגום לשפת הסימנים במגע או שימוש בכפפה אינסטרומנטלית המותאמת אישית לאדם;

ד"ר הדס הרצנו (12)  למידע המסופק לציבור בעל פה, יסופקו התאמות בשפה הולמת, בהתאם למוגבלותו של האדם;

גוסטבו בוקולי ראיון (13)  לאדם המסתייע באמצעי תקשורת תומכת וחליפית אישיים, יינתנו שירות או מידע על אודות השירות תוך הסתייעות באמצעים כאמור, לרבות תוך הסתייעות באדם המלווה אותו ומסייע לו דרך קבע בתקשורת;

מעמד האישה בימי הביניים (14)  התאמת נגישות סבירה אחרת.

ניכוי מס במקור באנגלית (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ב), חייב בביצוע התאמות נגישות יהיה פטור ממתן התאמות באמצעות כאמור בתקנת משנה (ד)(3) ו-(5) אם המידע שלגביו נדרשת התאמת הנגישות הוא מידע המנוסח בלשון משפטית, כגון חוזים, ציטוט מחיקוק, או מנוסח בלשון מקצועית כגון תשריטים אדריכליים ודוחות מדעיים.

מכושפות עונה 2 פרק 10 לצפייה ישירה רימיני איטליה בתי מלון מלווה מטעם גוף ציבורי

 1. 30. ניתן שירות ציבורי על ידי גוף ציבורי המנוי בפסקאות (1), (2), (5) ו-(7) בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 5 לחוק, במקום ציבורי שבו יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן שירות לציבור עולה על עשרה, יספק נותן השירות הציבורי, לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, מלווה מטעם נותן השירות לאדם עם המוגבלות, אשר יסייע לו בהתמצאות במקום ובהגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לו לשם קבלת השירות ויתלווה אליו בכל זמן שהותו במקום.

מפה גליל תחתון קיבוץ לביא תקנות טעינת רכב חשמלי סיוע במילוי טפסים

 1. 31. מותנית קבלת שירות במילוי טפסים בכתב יד, בהקלדה או במסך מגע במקום שניתן בו השירות, יספק החייב סיוע במילוי הטפסים, על פי בקשתו של אדם עם מוגבלות אשר עקב מוגבלותו אינו יכול לכתוב או להקליד, לפי העניין.

לא מנומס תרגום לאנגלית כא מ מושרה סיכום מתן שירות באמצעות טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, אינטרנט דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר

 1. 32. (א) נוסף על ביצוע התאמות הנגישות כאמור בתקנה 29, יספק חייב בביצוע התאמות נגישות, לבקשת אדם עם מוגבלות, שירות ומידע על אודות השירות, והכול לפי האמצעים המצויים בידיו של נותן השירות, של מקבל השירות ובהתאם לאופי השירות, גם באמצעות אחד מאלה: טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר, והכול לפי האמצעים המצויים בידו של נותן השירות ובהתאם לאופי השירות.

רסיבר הרמן קרדון 158 (ב)  חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יאפשר לאדם עם מוגבלות לפנות אליו לשם קבלת שירות באחד מן האמצעים כאמור בתקנת משנה (א) המצויים בשימוש החייב, בעת הגשת הבקשה וככל שניתן שירות באמצעות אחד מאותם אמצעים.

קאדילק ats v למכירה (ג)   מידע לציבור שהותאם באמצעות דפוס עם פישוט לשוני והקלטה עם פישוט לשוני יסופקו גם באמצעות אתר האינטרנט של החייב, אם אתר אינטרנט קיים.

ריהוט גן אלומיניום בצפון איך להתחבר לוואטסאפ בלי שיראו התאמות נגישות למערכת ניתוב שיחות טלפון

 1. 33. ניתן שירות לציבור או מידע על אודותיו באמצעות מידע מוקלט במערכת ממוחשבת לניתוב שיחות טלפון, יינתן המידע או השירות, לפי הענין, לאדם עם מוגבלות באמצעות אחת מאלה:

לקחים תקוות ואתגרים חדשים (1)  הקלטה, בשפה פשוטה ובקצב איטי, בלא מוסיקת רקע, שתושמע עם תחילת מסירת המידע המוקלט ובכל השפות שניתן בהן המידע לכלל הציבור;

עקוב אחרי סלקום אייפון (2)  הפניה אל מוקדן שתינתן עם תחילת מסירת המידע המוקלט.

עולם המדיה הרמון פרק 4 סנומט דוחה יתושים מילוי פרסום התאמות הנגישות שבוצעו

 1. 34. (א) חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם, בדרכים אלה ולפי העניין:

טיול מאורגן ליוון סלוניקי (1)   בדרכי הפרסום המקובלות בשירות שהוא נותן;

המדור לחיפוש קרובים רשת א (2)   בהתאמות הנגישות למידע כמפורט בתקנה 29;

תפקודי לומד ppt (3)   לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות אחד מאלה: טלפון, פקסימילה, דואר, דואר אלקטרוני, מסרון או אמצעי דיגיטלי אחר, ובכפוף לאמצעים שבשימוש נותן השירות;

כורה הזהב לאס וגאס (4)   באמצעות אתר האינטרנט של נותן השירות, אם קיים.

המילה הנחה באנגלית (ב)  הפרסום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה באופן שוטף ועדכני, ואולם פרסום ראשון של התאמות הנגישות ייעשה לפי המועד שנקבע לעניין זה בפרק ח'.

עמודי שלמה מקלחונים (ג)   חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות שמסופקים בו אמצעי עזר ושירותי עזר לפי בקשה המוגשת לפני מועד מתן השירות, כגון אמצעי עזר באירועים לפי סימן ט' או סיורים מודרכים לפי סימן י"א, יפרסם את התאמות הנגישות המסופקות בשירות ובמקום הציבורי שהוא ניתן בו, זמן סביר לפני מועד מתן השירות, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לבקש התאמות נגישות כאמור; פרסום כאמור ייעשה לפי תקנת משנה (א) והמידע יימסר בנוסף ולפי העניין גם בדפוס ובעל פה, במקום מתן השירות.

הופכות את היוצרות (ע"ר) (ד)  הופסקה או צפויה להיפסק הספקת התאמת נגישות אחת או יותר בשירות, לתקופה העולה על שבוע ימים, יודיע החייב בה לציבור על כך ועל אמצעי נגישות חלופיים שהוא נוקט בהם כדי לספק את השירות, בדרכים המנויות בתקנת משנה (א) ועל ידי הצבת שלט במקום מרכזי במקום הצבורי שחלה בו ההפסקה האמורה, לפי העניין.

חצאית טוטו ורודה מחיר סימן ג': שירותי האינטרנט

חבילת אינטרנט וטלפון בזק מסיבה בעיר גבעתיים כתובת התאמות נגישות בשירותי האינטרנט ת"ט תשע"ג-2013

 1. 35. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי באמצעות האינטרנט לכלל הציבור, לרבות מסמכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט יספק התאמות נגישות לשירות או למידע על אודות השירות שהוא מספק, לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה; לא היה תקן ישראלי תקף ביום התחילה, יבצע החייב התאמות נגישות לפי הנחיות Accessibility Guidelines Web Content של גוף התקינה הבין-לאומי World Wide Web Consortium (W3C) (בתקנה זו – ההנחיות), ובכפוף להוראות תקנה 109(א) עותק ההנחיות יהיה זמין באתר האינטרנט של הנציבות ובמשרדי הנציבות.

מאפינס וניל עם ריבה ניקי (ב)  בשירות אינטרנט המסופק –

בילי אליוט המחזמר כרטיסים (1)   על ידי רשות ציבורית או בעבודה, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות;

טופ סלולר כפר סבא (2)   על ידי מי שאינו רשות ציבורית או בעבורו, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות ובכפוף להוראות שייקבעו לפי סעיף 19יב לחוק לעניין נטל כבד מדי; היה החייב פטור מהתאמת נגישות ברמה AA, יבצע התאמת נגישות ברמה A;

רחוב הטייסים 10 נס ציונה (3)   ההתאמות הנדרשות לפי פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו, לעניין פישוט לשוני, על מידע המנוסח בלשון משפטית, כגון חוזים, ציטוט הוראות חיקוק או בלשון מקצועית כגון תשריטים אדריכליים ודוחות מדעיים; ואולם מידע טקסטואלי המסופק על ידי רשות ציבורית ייכתב בשפה הברורה וההולמת ביותר את ההקשר שניתן בו המידע.

והלא יריחו בכלל היתה ולמה יצאת (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1) ו-(2) –

סוכריות ג'לי ביתיות (1)   היה ביצוע הנחיה 1.4.3 להנחיות בלתי אפשרי, על פי חוות דעתו של איש מקצוע, רשאי החייב לעשות שימוש בסט צבעים נוסף, לאתר בעל ניגוד גוונים מינימלי; נעשה שימוש בקישוטי רקע (watermark) יבצע החייב את ההנחיה האמורה כך שתהיה ניגודיות ברורה בין הכיתוב לבין קישוט הרקע;

נעלי דיסקו רוסו סניפים גבעתיים (2)   בביצוע הנחיה 1.2 להנחיות לעניין חלופה למדיה תלוית זמן (time-based media), יספק החייב חלופה מדויקת ככל האפשר לתוכן השמיעתי או החזותי, במועד מוקדם ככל האפשר.

האגודה לזכויות האזרח טלפון פטרסון לצפייה ישירה ק"ת תשע"ז-2016

שאיבת ביציות סיכון (ד)  החייב ישלים עד ליום ו' בחשוון התשע"ח (26 באוקטובר 2017) את ביצוע ההתאמות כאמור –

ההאקר הסעודי מת (1)   לשירות אינטרנט קיים;

גידי גוב נגיעה אחת רכה קריוקי (2)   ליישום שהוסף לשירות אינטרנט קיים או לשירות אינטרנט חדש שתחילת הספקתם עד 24 חודשים מיום התחילה.

בדיקות מעבדה עד הבית כללית (ה)  ניתן שירות אינטרנט באתר חדש או הוספו עמודים או יישומים לאתר קיים לאחר ביצוע התאמות הנגישות כאמור בתקנה זו, יבוצעו בו התאמות הנגישות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) עד מועד פתיחת האתר או מועד הוספת היישומים או העמודים, לפי העניין.

באיזה מים להשקות סחלב (ו)   אישר מורשה לנגישות השירות כי ביצוע התאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו; אישור של מורשה לנגישות השירות יינתן על סמך חוות דעת של איש מקצוע שקיימות מגבלות כאמור.

הטיש הגדול אגמון החולה (ז)   חייב יבצע התאמות נגישות כאמור בתקנה זו אף אם החומרה שהוא עושה בה שימוש במתן שירות האינטרנט מצויה מחוץ לגבולות ישראל; ואולם ניתן השירות באמצעות פלטפורמת רשת חברתית (כגון פייסבוק או טוויטר), יבצע נותן השירות את אלה מבין התאמות הנגישות הנתונות לבחירתו באמצעות הפלטפורמה (כגון בחירת ניגודיות).

hotel kc san josé colaye (ח)  בוצעו בשירות אינטרנט התאמות נגישות לפי תקנה זו, יציין החייב במקום בולט לעין אתר כי בוצעו בו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.

הטה של חזרזיר (ט)  על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2) ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ה), יראו חייב בביצוע התאמות נגישות, שאינו רשות ציבורית, אשר ביצע התאמות נגישות בשירות האינטרנט המסופק על ידו ברמה A להנחיות, שנה לכל המאוחר מיום התחילה, כאילו עמד בהוראות תקנת משנה (ב)(2).

תחזית עליית המדד סימן ד': התאמות בשירותי ביטחון והצלה

חריימה טבעוני ננוצ'קה מתכון הליכון למכירה במבצע התאמות במוקדי חירום טלפוניים

 1. 36. המספק קו טלפון ייעודי לפניות למוקד בעת חירום, יבצע בקו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות כדי לאפשר להם להשתמש בשירות באותה מהירות, נוחות ואיכות שבהן ניתן השירות לכלל הציבור, כמפורט להלן:

כתף השרוול המסובב (1)  באמצעות פקסימילה, דואר אלקטרוני ומסרון;

חגית אמסטרדם פרנקל סתיו (2)  תוך התאמת הלשון ואופן המענה למוגבלותם.

אולם סמולרש אוניברסיטת תל אביב כתובת חרה אפו תרגום נוהלי בידוק ביטחוני

 1. 37. קיים הליך בידוק ביטחוני במקום ציבורי שניתן בו שירות צבורי, לרבות בכניסה למקום, יבטיח החייב כי הליך הבידוק אינו מונע מאדם עם מוגבלות הגעה למקום הציבורי, כניסה אליו וקבלת השירות באופן שוויוני, מכובד ומוצנע, עצמאי ובטיחותי.

נסחפים בשלג נענע 10 הילה חבקין אדריכלים חקירת אדם עם מוגבלות – הגדרות ת"ט תשע"ג-2013

 1. 38. בסימן זה –

הנאום של נתניהו באום מתורגם "התאמת נגישות" – אמצעי עזר ושירות עזר לאדם עם מוגבלות;

לחישות מלחמה ביקורת "חוק חקירת חשודים" – חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002;

קסדת ls2 3/4 "חוקר" – שוטר או עובד הציבור שהוסמך לחקור עבירה לפי כל דין;

סיכת מודיעין אוויר "חקירה" – תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה בידי חוקר;

אולה מסעדה כתובת "חשוד" – מי שיש לגביו חשד סביר שעבר עבירה;

קוסטה דל סול "מכשיר עזר אישי" – מכשיר המותאם לאדם עם מוגבלות באופן אישי, ואשר הוא נעזר בו באופן קבוע;

טלפון מוזה בהר "נחקר" – חשוד או עד המצוי בחקירה;

סוכני שילד עונה 5 פרק 11 לצפייה ישירה עם תרגום "עד" – אדם הקשור לעבירה או שעשויים להיות לו מידע, מסמכים או חפצים הנוגעים לעבירה, והוא אינו חשוד בביצועה;

כשהנשמה מאירה אקורדים "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 39(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;

פודינג שוקולד מתכון "תיעוד חזותי" – כהגדרתו בחוק חקירת חשודים.

הרשימה השחורה עונה 3 פרק 8 לצפייה ישירה תרגום מובנה מבחנים בפסיכולוגיה חינוכית התאמות בחקירת אדם עם מוגבלות ת"ט תשע"ג-2013

 1. 39. (א) סבר חוקר, לפני תחילת חקירה או במהלכה, בין מיוזמתו ובין בהסתמך על בקשה או על מידע שקיבל, שאדם העומד להיחקר בפניו או שנחקר בפניו הוא אדם עם מוגבלות מן המפורטות בטור א' בתוספת הראשונה, יקיים את חקירתו של אותו אדם תוך שימוש בהתאמת הנגישות המתאימה, כמפורט לצדה בטור ב' לתוספת האמורה, אלא אם כן אמצעי העזר או שירות העזר המתאים אינו בנמצא אף לאחר מאמץ סביר, וחקירת האדם נדרשת באופן מיידי כדי למנוע את סיכול החקירה או את שיבושה, למנוע סיכון לחיי אדם או לשלומו, לאפשר את מעצרם של חשודים נוספים או לשם גילוי ראיה.

מילות קישור באנגלית תרגול (ב)  אין בתקנה זו כדי –

יזהר אשדות אקורדים במרחק נגיעה (1)   לחייב את הגוף החוקר לספק לנחקר מכשיר עזר אישי, כמפורט בתקנה 26(ב);

הברון הירש בני ברק (2)   למנוע שימוש בהתאמת נגישות אחרת, המספקת תקשורת עם הנחקר או לנהל את החקירה בלא ההתאמה, לבקשת נחקר או בהסכמתו; נעשה שימוש בהתאמת נגישות אחרת, יתעד החוקר את בקשת הנחקר או את הסכמתו לשימוש באמצעי האחר, לפי העניין.

פינות אוכל מחירים (ג)   הוראות תקנה זו יחולו גם על פעולות חקירה של הגוף החוקר, הדורשות את נוכחות הנחקר, זולת אם מתקיימות נסיבות מיוחדות המונעות זאת, מטעמים שיירשמו.

בתים מודרניים בישראל (ד)  נדרש אדם עם מוגבלות לאשר בחתימתו מסמך, ולא היה מסוגל לחתום עליו בשל מוגבלותו, יציין את הסכמתו או את הסתייגותו בדרך אחרת, שתירשם בידי החוקר.

נעלולים במסרגה אחת (ה)  אין בתקנה זו כדי לגרוע מן ההוראות החלות לעניין חקירת חשודים לפי חוק חקירת חשודים, חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 (להלן – חוק הליכי חקירה והעדה), חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 (להלן – חוק הגנת ילדים), או כל דין אחר לעניין חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות.

חרוזים למילים לילדים הלוואה בלחיצת כפתור תוקף וקבילות

 1. 40. (א) אין בהפרת הוראות סימן זה כדי לפגוע בחוקיותה של חקירה אך ורק מן הטעם שנערכה בלא אמצעי הנגשה.

שריפה בבניין מגורים בפתח תקווה (ב)  בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), אין בהוראות סימן זה כדי לפגוע בזכויות נחקר לפי כל דין.

מסלול מבוקרשט לבראשוב אהבה מלידה עונה 4 פרק 6 התאמות נגישות לשירות במיתקני מעצר ובשירות בתי הסוהר

 1. 41. החייב בביצוע התאמות נגישות במיתקני מעצר או בשירות בתי הסוהר יבצע, נוסף על הוראות תקנות 9 עד 34, את אלה:

הפגנה נגד תחבורה ציבורית בשבת (1)  התאמות נגישות לעמדות שבהן משוחחים עצירים או אסירים עם מבקרים או עם עורכי דינם, כמפורט בתקנה 18;

מרשם חתימה דיגיטלית (2)  התאמות נגישות הנדרשות לפי תקנות אלה לשירות שניתן במיתקן מעצר או במיתקן מאסר ולפעילויות ולשירותים הנלווים הניתנים בהם, לרבות לשירותים רפואיים, שירותי רווחה ושיקום, שירותי תעסוקה, שירותי חינוך ותרבות ושירותי ספרייה, וכן לשירותים הניתנים למבקרים במיתקנים כאמור;

עת הדעת אופק (3)  התאמות נגישות ביחידות אכסון מיוחדות שבמיתקני מעצר ובשירות בתי הסוהר, לרבות תאי מעצר ותאי כליאה, לפי המפורט בתקנה 80(א);

הארכת חופשת לידה 16 שבועות (4)  ניתנה במיתקן אפשרות לעצירים או אסירים לצפות בטלוויזיה ולהאזין לרדיו, יספק החייב לעציר או אסיר עם מוגבלות, מערכת עזר לשמיעה אלחוטית אישית שכוללת משדר ומקלט אישי לשמיאת קול טלוויזיה ורדיו;

טושים ללוח זכוכית (5)  הוסע אסיר או עציר המסתייע בכיסא גלגלים ממיתקן מעצר או ממיתקן מאסר לבית המשפט או למיתקן אחר, יוסע ברכב נגיש לאדם בכיסא גלגלים;

תרשים כוחות הסבר (6)  תנאי השהייה במעצר או במאסר, לרבות תנאי השהייה בתא, יותאמו לבקשת אדם עם מוגבלות, בהתאם למוגבלותו, ולפי תיעוד מגורם מוסמך, המומחה בתחום המוגבלות שלגבי המתבקשת ההתאמה, והמעיד על הצורך בהתאמה, אלא אם כן עלול הדבר, לדעת מנהל המיתקן או סגנו, לפגוע באופן השירות לרבות ביטחון בית הסוהר ושלום האסיר או העציר, בהחלטה מנומקת בכתב;

אלוף אליהו בן חור (7)  עם מעצרו או מאסרו, לפי העניין, של אדם עם מוגבלות יודיע לו החייב על זכותו לבקש התאמות נגישות לפי תקנה זו, ואת התנאים למתן התאמות אלה; לבקשת עציר או אסיר עם מוגבלות, יימסר לו המידע האמור בדרך נגישה, כמפורט בתקנה 29;

מרטין מורנינג פרק 1 (8)  הוראות פרט משנה 33(3) בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות מקום קיים יחולו על בית מעצר ועל בית סוהר שהם מקום ציבורי חדש.

שכחו אותי בבית סימן ה': התאמות נגישות בערכאות שיפוטיות וגופים בעלי סמכות מעין-שיפוטית
ורשויות שבסמכותן לקבוע מוגבלותו של אדם וזכאותו לשירות

יבשה מוקפת ים תשחץ האם מחירי הדירות בירושלים ירדו תחולה והחייב בביצוע התאמות בהן

 1. 42. (א) הוראות סימן זה יחולו, לפי העניין, על אלה:

1+1 ויזה כאל לונה פארק (1)   בית משפט, בית דין לעבודה, בית דין דתי, בית דין צבאי שהוענקה להם סמכות שפיטה מכוח חוק-יסוד: השפיטה;

הרי געש פעילים בעולם (2)   בית דין מינהלי, כהגדרתו בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מינהליים);

להסס תרגום אנגלית (3)   בית דין, ועדת משמעת או ועדת אתיקה, המוקמים על פי חיקוק;

המאה ה 18 תרבות (4)   רשות אחרת שהוענקה לה סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית, כמפורט בחלק 1 בתוספת השנייה;

סרטן השד בלוטות נגועות (5)   רשות אשר בסמכותה לקבוע את מצבו הרפואי של אדם עם מוגבלות או את זכאותו לשירותי רווחה, שיקום או בריאות כמפורט בחלק 2 בתוספת השנייה.

לחטוף את מר הייניקן לצפייה ישירה תרגום מובנה (ב)  מי שמינה לפי חיקוק ערכאה המנויה בתקנת משנה (א) או מי שהוא הסמיך לכך, לפי העניין, הוא החייב בביצוע התאמות הנגישות לפי סימן זה מטעם הערכאה האמורה, אלא אם כן נאמר אחרת; ואולם לגבי –

ניצוצות של קדושה (1)   בית משפט ובית דין לעבודה – החייב יהיה הנהלת בתי המשפט;

בילויים בחינם בתל אביב (2)   ועדת שחרורים – החייב יהיה שירות בתי הסוהר;

השיטה הטבעית ספר (3)   ועדה פסיכיאטרית מחוזית כהגדרתה כחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, ועדת שיקום אזורית כהגדרתה בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 – החייב יהיה ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.

אפרור אפריקאי זכר ונקבה תל אביבה פרויקט מגורים תחולת התאמות נגישות נוספות

 1. 43. נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה, יבצע החייב את הוראות תקנות 9 עד 34, לפי העניין, ואולם על אף האמור בתקנה 29, יסופקו התאמות נגישות בדיונים לפי הוראות סימן זה.

המינון המקסימלי לריטלין חלון גג מחירים מערכת עזר לשמיעה באולמות דיון של ערכאות שיפוטיות

 1. 44. בערכאה המנויה בתקנה 42(א)(1) המקיימת הליכים באולם שיוחד לדיוני ערכאה כאמור, יבצע החייב לפי סימן זה התאמות נגישות כמפורט להלן:

אלא הוא הולך בתלם (1)  יספק לאנשים עם מוגבלות מערכת עזר לשמיעה להנגשת דברי השופטים, באי הכוח, בעלי הדין והעדים לפי פרטים אלה:

תמונה של פרח ציפור גן עדן (א)   מערכת עזר ניידת לשמיעה מסוג Infra Red, לבקשת אדם עם מוגבלות שהוגשה לפי תקנה 47, אך באולם שיש בו יותר מ-40 מושבים או שתפוסתו עולה על 40 איש, תסופק מערכת קבועה לשמיעה, מסוג Infra Red;

מתכון קל למרציפן (ב)   אזור ההגברה יכסה את אזור הישיבה;

קליפורניה אטרקציות לילדים (ג)    שיעור המקלטים שיסופקו יהיה 4 אחוזים לפחות ממספר המושבים;

קרדיטקום בע מ (ד)   שליש מן המקלטים יהיו מסוג לולאת השראה ושני שלישים מסוג אוזניות, ולכל הפחות שני מקלטי אוזניות ולולאת השראה אחת, לכל אולם;

האצבעות של האח הגדול (ה)   מספר מערכות העזר הניידות לשמיעה שיוחזקו בכל מקום שפועלת בו ערכאה שיפוטית, נוסף על מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בפסקת משנה (א), יעמוד על מערכת עזר ניידת אחת לכל 10 אולמות ולא פחות ממערכת עזר ניידת אחת; התקיימו במקביל כמה דיונים שנדרשת בהם מערכת עזר ניידת לשמיעה במספר העולה על מספר מערכות העזר שהחייב נדרש להחזיק באותה ערכאה – ידאג החייב לספק מערכות עזר נוספות כמספר שנדרש לצורך הדיון;

גלי צה ל ארכיון (ו)    באולמות שבהם מותקנת מערכת עזר קבועה לשמיעה, תופעל המערכת עם תחילת הדיונים; המקלטים יוחזקו באולם ויסופקו לפי בקשה;

חניבעל סדרה עונה 2 (2)  אולמות שמותקנת בהם מערכת עזר קבועה לשמיעה יסומנו בסמל הבין-לאומי לשירות נגיש לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בצד החיצוני של הכניסה לאולם;

הקרבות על ירושלים במלחמת העצמאות (3)  בתקופת הביניים, שמיום התחילה עד המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנה 44(1)(א), תסופק מערכת עזר ניידת כאמור בתקנה 44(1)(א) במקום שמספר המושבים בו עולה על 40 או שתפוסתו יותר מ-40 איש, ושטרם הותקנה בו מערכת עזר קבועה לשמיעה.

לפני הצהרים באנגלית קשרים טורס החיים הטובים התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות שהם בעלי דין או באי כוח

 1. 45. בכפוף להוראות תקנה 47, יספק האחראי לביצוע התאמות נגישות התאמות נגישות לפי סימן זה, לבקשתו של אדם עם מוגבלות שהוא בעל דין או בא כוח, אחד או יותר מאמצעי העזר ושירותי העזר המפורטים להלן, לפי מוגבלותו של האדם ולפי העניין:

צילום תקריב תשבץ (1)  שירות תמלול או שירות תרגום לשפת הסימנים, לפי העניין;

תחתיות ארטישוק ממולאות בשר עם אפונה (2)  לא היה בעל הדין מיוצג על ידי בא כוח, יינתן תיאור בעל פה של המצוי במסמכים הנדונים בעת הדיון, ובמידת הצורך תוך שימוש בשפה פשוטה ובקצב איטי לפי מוגבלותו של האדם, והכול לפי העניין;

תוצאות של בדיקות דם מאוחדת (3)  אפשרות להקליט את מהלך הדיון במכשיר הקלטה מטעם האדם עם המוגבלות, ובכפוף להוראות סעיף 68ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט);

איך כותבים מבוא לעבודה באזרחות (4)  מתן שהות סבירה לאדם עם מוגבלות להאזין להערות מוקלטות שהכין מראש, ובלבד שהדבר אינו מפריע למהלך הדיון;

kmspico 9.2.3 final להורדה (5)  מתן זמן סביר בעת הדיון, במידת הצורך, להיוועצות בין האדם עם המוגבלות לבא כוחו, כגון לשם הקראת מסמכים או הסברת ההליך;

איסור למכור סיגריות בודדות (6)  מתן תיאור בעל פה של אולם הדיונים, הצגת הנוכחים בדיון ומקום ישיבתם בעת הדיון; התיאור יינתן פעם אחת, בתחילת הדיון; היושב בדין באותה ערכאה רשאי להורות כי התיאור ייתנן על ידי אחד מבאי הכוח של בעלי הדין או אדם אחר;

מחבטי טניס וילסון יד 2 (7)  תרגום הדיונים לשפת הסימנים במגע על ידי מתורגמן המיומן בתרגום;

שטח עיגול כיתה ז (8)  התאמת מועדים, שעות דיונים ואורכם בעניינו של אדם עם מוגבלות לפי מוגבלותו ובכפוף ליומנה של הערכאה;

לגו משטרה חדש (9)  קיון הדיון בעניינו של בעל דין עם מוגבלות במקום שמתקיימות בו לכל הפחות הוראות חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה, ותוך שמירה על פרטיות הדיון, אם הדיון אמור להתקיים באחד מאלה:

רופא עור מומלץ בחולון (א)   בתקופת הביניים שמיום התחילה עד המועד שנקבע לסיום ביצוע התאמות הנגישות למקום ציבורי קיים;

unreal לצפייה ישירה עונה 3 (ב)   באולם שניתן לגביו פטור מביצוע התאמות לפי תקנות הנגישות למקום קיים;

רכבת ברטיסלבה וינה (ג)    בתקופת הביניים לפני ערכאה המקיימת הליכים שיפוטיים או מעין-שיפוטיים שלא באולם אשר יוחד לקיום דיוני הערכאה;

ברכה למפקד שעוזב (10) קיום הדיון במקום שאינו מקום מושבה הקבוע של הערכאה, בכפוף להוראות סעיפים 34(ב) ו-44(ב) לחוק בתי המשפט, ולפי העניין; בכפוף להוראות סעיף 12 לחוק בתי דין מינהליים ובכפוף להוראות כל חיקוק אחר לעניין מקום המושב של הערכאה, לפי העניין;

חילוק ארוך הסבר (11) הספקת מושבים מותאמים שיוצבו במקום ישיבה מיוחד, לפי הוראות תקנות התכנון והבנייה בפרט 8.210 בתוספת השנייה או לפי הוראות תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, בפרט משנה 28 שבפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים, והכול לפי העניין; לא היו במקום עריכת הדיון מושבים קבועים, יוצבו המושבים לפי בקשת האדם עם המוגבלות, במיקום הולם;

יינות ביתן חולון ח 300 (12) ראה שופט או דיין, לפי העניין, בעת דיון כי בעל דין הוא אדם, אשר עקב מוגבלות אינו מבין את ההליך השיפוטי וכי הוא אינו מיוצג על ידי בא כוח מטעמו, ייתן לאדם הסבר בשפה פשוטה לפני הדיון ולאחריו על מהות ההליך, זכויותיו בהליך והחלטות שיתקבלו בו, ורשאי הוא להורות על מתן אחת או יותר מהתאמות הנגישות שבתקנה זו, ובכלל זה להתיר לאדם, על פי בקשתו, להיות מלווה בעת הדיון על ידי אדם מטעמו, אשר יסביר לו את דברי הנוכחים בלשון פשוטה, והכל בהתאם למוגבלותו של האדם ונסיבות העניין; היה אדם עם מוגבלות מיוצג על ידי בא כוח מטעמו ולא התבקשה מראש התאמת נגישות, רשאי שופט או דיין, לפי העניין, להורות על מתן התאמת נגישות, ובלבד שאין בכך כדי לעכב את הדיון;

מחלות מערכת הנשימה מצגת (13) ליווי של אדם מטעמו, כאמור בתקנה 11, למטרת תמיכה נפשית באדם עם המגבלות או למטרת הסבר תוך שימוש בשפה פשוטה לגבי המתרחש;

פיצה הקטורת טלפון (14) נדון עניינו של בעל דין עם מוגבלות לפני ערכאה או רשות כאמור בתקנה 42(א)(2) עד (5), בנוכחותו של אותו בעל דין, והתרשמה הערכאה כי האדם אינו מבין את ההליך עקב מוגבלותו, רשאית הערכאה או הרשות, לפי העניין, לאפשר לאדם להיות מלווה בעת הדיון על ידי אדם מטעמו, אשר יסביר לו את דברי הנוכחים בלשון פשוטה;

בחבורה של פיני (15) הספקת כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, לפי סוג מוגבלותו ולפי הנסיבות ובהתאם להוראות תקנה 29(ג), בשינויים המחויבים.

קבוצת רכישה משרדים פארק דייג דגי דפנה קופון התאמות נגישות להליכי העדה

 1. 46. (א) לבקשת אדם עם מוגבלות המזומן להעיד או להציג את עניינו לפני ערכאה, אשר הוגשה כאמור בתקנה 47, ורבות בעל דין שהוא עד, ואשר עקב מוגבלותו אינו יכול לתת עדות בדרך הרגילה, תימסר עדותו באחת או יותר מדרכים אלה, לפי מוגבלותו ולפי העניין:

חדר הסעודה האחרונה שעות פתיחה (1)   בסיוע אחד או יותר מאלה, לפי העניין: תרגום לשפת הסימנים, מערכת עזר לשמיעה, קבועה או ניידת בבית משפט או בבית דין לעבודה, כמפורט בתקנה 44, מערכת עזר לשמיעה אישית שבה עושה האדם שימוש או תמלול על גבי צג מחשב, לפי העניין;

המלחמה הרפובליקה המרכז אפריקאית (2)   בתיאור בעל פה של הנוכחים בדיון ושל מוצגים, לרבות המסמכים הנדונים, ובמידת הצורך בשפה פשוטה את המסמכים והמוצגים, והכול לפי העניין; ורשאי בית המשפט או בית הדין להורות כי התיאור יינתן על ידי אחד מבאי הכוח של בעלי הדין או אדם אחר;

פחמימות מורכבות הגדרה (3)   בהליך שנגבית בו עדות בעמידה, באמצעות מתן העדות בישיבה במקום בעמידה;

מתי מותר לרחוץ כלב (4)   בסיוע אמצעי תקשורת תומכת וחליפית שבהם עושה האדם שימוש בדרך קבע, ובמידת הצורך תוך הסתייעות בקלינאי תקשורת לשם שימוש באמצעי כאמור; המבקש יציין בעת הגשת בקשה לפי תקנה 47, אם אמצעי התקשורת התומכת והחליפית הוא מסוג לוח אותיות או מסוג סמלים, ואולם אם חלים על עדותו של האדם עם המוגבלות הוראות חוק הליכי חקירה והעדה, תימסר העדות כפי שנקבע בחוק האמור;

טיסות זולות לאירופה ברגע האחרון (5)   בסיוע אמצעי תקשורת שבהם עושים שימוש אנשים חרשים-עיוורים דרך קבע, לרבות תרגום לשפת הסימנים במגע;

חטיפה סרט 1999 (6)   במסירת העדות במקום ציבורי שבוצעו בו הוראות תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים או למקום ציבורי חדש, לפי העניין; אמור אדם עם מוגבלות בניידות להעיד במקום ציבורי קיים בתקופת הביניים שעד המועד שנקבע לסיום ביצוע התאמות הנגישות למקום קיים, יקוים הדיון במקום ציבורי שמתקיימות בו לכל הפחות הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, ותוך שמירה על פרטיות הדיון;

הבאת עובד זר באופן עצמאי (7)   בסיוע כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, בהתחשב במוגבלותו של האדם ובהתאם להוראות תקנה 29(ג) בשינויים המחויבים, ולגבי עדות בהליך פלילי – רק אם שוכנע בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, כי אין בדרך שקבע כדי לגרום עיוות דין לנאשם.

דלקן פרטי דור אלון (ב)  ראה שופט או אדם היושב בערכאה המוסמכת לחקור עדים על פי דין, כי עד העומד להעיד לפניו או המעיד לפניו הוא אדם עם מוגבלות, אשר לא הוגשה לגביו בקשה כאמור בתקנת משנה (א), וכי עקב מוגבלותו נבצר ממנו לתת עדות בדרך הרגילה, רשאי הוא לפני מתן העדות או במהלכה, להורות מיוזמתו ובהתחשב ברצונו של העד, על גביית עדותו באחת או יותר מן הדרכים האמורות בתקנת משנה (א).

פקדון בבנק מזרחי (ג)   האמור בתקנה זו אינו בא לגרוע מהוראות חוק הגנת ילדים, חוק הליכי חקירה והעדה, חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ז-1996, וכל דין אחר לעניין גביית עדות.

הפועל ירושלים משחקים מלאים pdalife взломанные игры בקשה לקבלת התאמות נגישות ובירורה

 1. 47. (א) בטפסים שמספקת לציבור ערכאה מן המנויות בתקנה 42(א)(1), כגון טופסי אישור על פתיחת תיק, טופס הזמנה לדיון או טופס הזמנת עדים, תצוין זכותם של אנשים עם מוגבלות לבקש התאמת נגישות כאמור בתקנות אלה, והטופס שבאמצעותו ניתן לבקש התאמות כאמור.

נגיעות מעוצבות הדר מתן (ב)  הליך הבקשה לקבלת התאמת נגישות כאמור בסעיפים 44 עד 46 המוגשת לערכאה כאמור בתקנה 42(א)(1), ייעשה כלהלן:

קורס מנהלי עבודה בבניין בירושלים (1)   בקשה של בעל דין או בא כוח שהוא אדם עם מוגבלות לקבל אמצעי עזר או שירות עזר מן המנויים בתקנות 45 ו-46 תוגש לערכאה שבדיונים לפניה מתבקש אמצעי העזר או שירות העזר; הבקשה תוגש במועד המוקדם מבין אלה: עם הגשת כתבי בי הדין, זמן סביר לפני הדיון או עם הגשת בקשה אחרת לערכאה בקשר לעניינו של בעל הדין ולא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון; נקבע מועד לדיון הקצר מ-14 ימים, יספק האחראי את ההתאמה המבוקשת ככל האפשר;

ליגת העל לנשים בכדורסל 2015 (2)   בבקשה כאמור בפסקה (1) יצוינו פרטי הדיון שלגביו מתבקש אמצעי העזר או שירות העזר לרבות מספר התיק, סוג ההליך ומועד הדיון, אם נקבעו;

הרגשת תנועות עובר שבוע 18 (3)   הבקשה תכלול את הפרטים שלהלן ויצורף לה תצהיר המאמת את אותם פרטים:

תרסיס שמן לא בריא (א)   פרטיו האישיים של המבקש: שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומענו;

הקואליציה לבריאות הציבור פייסבוק (ב)   העובדה שהמבקש הוא אדם עם מוגבלות, בציון סוג מוגבלותו;

נחל צין מודיעין מכבים רעות (ג)    אמצעי העזר או שירות העזר המבוקש;

extreme gainer חוות דעת (4)   הערכאה שאליה מוגשת הבקשה רשאית לדרוש מהמבקש כל מסמך הדרוש לה לשם הכרעה בבקשה;

דיטריש תנורים שירות (5)   הערכאה תודיע למגיש הבקשה או לבא כוחו, לפי העניין, בתוך זמן סביר לפני מועד הדיון, את החלטתה בבקשה;

גרמתי לתאונת דרכים (6)   התקבלה בקשתו של המבקש, יצוין בתיק הערכאה כי בכל הדיונים בעניינו ייעשה שימוש באמצעי העזר או שירות העזר, לפי העניין וההתאמות האמורות יסופקו על ידי הערכאה בכל הדיונים בלא צורך להיזקק לבקשה נוספת;

יז בתמוז תשע חמישה דברים י"ז (7)   בית משפט, בית דין או ערכאה אחרת שבהם אמור להעיד אדם עם מוגבלות רשאים, על יסוד הבקשה, להיוועץ במורשה נגישות לשם קביעת התאמות הנגישות הנדרשות בעת ההעדה.

המרק הוא רק תירוץ (ג)   הליך הגשת בקשה לקבלת התאמות נגישות המוגשת לערכאה כאמור בתקנה 42(א)(2) עד (4), יבוצע לפי אלה:

משחק חיסול רובוטים חינם (1)   הבקשה תוגש לפי סדרי הדיון הנוהגים בערכאה, בתוך זמן סביר לפני הדיון שמתבקשת לגביו ההתאמה או עם הגשת בקשה אחרת לערכאה בעניינו של בעל הדין;

קורסי נהיגת מירוצים בחו"ל (2)   הערכאה או ראש שירותי בריאות הנפש, לפי העניין יודיעו את החלטתם למגיש הבקשה, בתוך זמן סביר לפני מועד הדיון;

הזמנת כרטיס אשראי חוץ בנקאי כאל (3)   נדחתה בקשתו של המבקש, וקיימת אפשרות להגיש ערר או ערעור לפי סדרי הדיון הנוהגים בערכאה, רשאי הוא לערור או לערער על ההחלטה, לפי סדרי הדיון הנוהגים.

ביטול כרטיס אשראי ויזה לאומי נטול גלוטן ירושלים התאמות נגישות לקהל הנוכח בדיונים משפטיים

 1. 48. חייב בהתאמות נגישות לפי סימן זה יספק לקהל הנוכחים בדיונים את אלה, אלא אם כן הדיון אינו פתוח לציבור:

מודעות אבל נמל חיפה (1)  בדיון המתקיים באולם כאמור בתקנה 44, שמותקנת בו מערכת עזר קבועה לשמיעה או מסופקת מערכת עזר ניידת לשמיעה, יסופק מקלט לשם שמיעת דברי היושבים בדין, בעלי הדין, באי כוחם והעדים; המקלט יסופק בידי מפעיל המערכת באולם;

טיפות עיניים פנימיקסין (2)  החייב יחזיק מושבים מותאמים בהתאם למספר מקומות הישיבה המיוחדים כמפורט בפרט 8.210 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, או לפי פרט משנה 28 שבפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי העניין, ובתוספת שני מושבים מותאמים כאמור; לבקשת אדם עם מוגבלות בניידות, יציב החייב מושב כאמור במקום ישיבה מיוחד;

חלקי חילוף תנור שולטס (3)  בבית משפט ובית דין כאמור בתקנה 42(א)(1) יסופק תמלול על גבי מסך נייד, בתיאום מראש, לפי בקשה אשר הוגשה זמן סביר מראש, ואולם בבית המשפט העליון ובבית הדין הארצי לעבודה יסופק תמלול מעל גבי מסך קבוע בתיאום מראש, לפי בקשה שהוגשה בזמן סביר בנסיבות העניין; התמלול כאמור לא יהווה פרוטוקול הדיון, כמשמעותו בחוק בתי המשפט והוא לא יסופק לאדם עם מוגבלות בדפוס או בדרך אחרת זולת על גבי מסך כאמור;

איך להכין פטריות פורטבלו (4)  בבית משפט ובית דין כאמור בתקנה 42(א)(1) יסופק תרגום לשפת הסימנים, לבקשת קבוצה של אנשים עם מוגבלות המונה 10 אנשים לפחות שהוגשה זמן סביר מראש.

שמים וארץ צימר הפתעה לגבר ליום האהבה התאמות נגישות במסמכים המוגשים לערכאה שלא בעת הדיון

 1. 49. (א) היה אדם עם מוגבלות מיוצג על ידי בא כוח בהליכים לפני בית דין או בית משפט כאמור בתקנת משנה 42(א)(1) או לפני ערכאה או רשות כאמור בתקנה 42(א)(2) עד (5), יספק לו בא כוחו, כמפורט בתקנה 29, התאמות נגישות למידע הנמסר בכתב לבית המשפט במסגרת ההליך, שלא בעת הדיון, ואולם תקנה 29(ה) לא תחול לעניין זה.

לאון בלום 15 תל אביב (ב)  ערכאה כאמור בתקנה 42(א)(1) תספק לבקשת אדם עם מוגבלות התאמות נגישות לתיקי בית משפט, בכפוף לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003; התנהל תיק בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין דתי, רשאי אדם עם מוגבלות הזכאי לעיין בתיק או נציגו על פי דין, להגיש בקשה לעיין במסמכים בתיק שבוצעו בהם התאמות נגישות; בקשה תוגש לפי סדר הדין הנוהג באותה ערכאה.

אנקורי ראשון לציון facebook אייר קפה קריית שדה התעופה שעות פתיחה רשות שבסמכותה לקבוע מוגבלות או זכאות לשירותי רווחה, בריאות או שיקום

 1. 50. (א) על רשות המנויה בחלק 2 בתוספת השנייה שבסמכותה על פי חוק לקבוע את מוגבלותו של אדם או את זכאותו לשירותי רווחה, בריאות או שיקום, יחולו הוראות אלה בשינויים המחויבים ובשינויים שלהלן:

נעלמה לי הדרך אליך (1)   הוראות תקנה 45 לפי העניין;

יריב רוקני דודי שמש (2)   הוראות תקנה 46(א);

מחזיק מיקרופון לתופים (3)   הוראות תקנה 47(ג), ואולם בקשה להתאמת נגישות בדיונים לפני ועדת סל שיקום אזורית כהגדרתה בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000, תוגש לראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות;

הקצביה של שגב המבורגר (4)   לבקשת אדם עם מוגבלות או בא כוחו, לפי העניין, יבוצעו התאמות נגישות למידע הנמסר בכתב לרשות כאמור במסגרת ההליך בעניינו, שלא בעת הדיון, באמצעים כאמור בתקנה 29(ד), לפי העניין.

ספה דו מושבית למרפסת (ב)  רשות כאמור תספק, יחד עם הטפסים המסופקים לציבור כגון אישור על פתיחת תיק או טופס הזמנה לדיון, מסמך שיפורטו בו אלה:

מחירי טיסה זולים לשיקגו (1)   זכותם של אנשים עם מוגבלות להגיש בקשה להתאמות נגישות, ואופן הגשת בקשה כאמור;

צפירה אתגר קרת ערכים (2)   פירוט התאמות הנגישות שאותן ניתן לקבל;

מילים של השיר אל הנער הזה התפללתי (3)   הסבר לגבי התנהלות הדיון, וההחלטה אשר תתקבל בסופו;

קמחי תאורה מחיר (4)   זכותו של בעל הדין להיות מלווה באדם מטעמו או זכותו להיות מיוצג על ידי נציגו על פי דין, אם קיימת, ולפי העניין;

התיישבות יהודית ברמת הגולן (5)   זכותו של עותר להגיש ערר על ההחלטה שהתקבלה בדיון, אם התקבלה.

מחפשים את נמו צפייה ישירה (ג)   לבקשת אדם עם מוגבלות יסופק המסמך כאמור בתקנת משנה (ב) גם באחת ההתאמות המפורטות בתקנה 29(ד), לפי העניין, ובכפוף להוראות תקנה 29(ג).

יוספטל כפר סבא דואר סימן ז': נגישות בישיבות רשויות ציבוריות

שיפודים באזור נתניה אתר הסבר רכיב טיימר 555 התאמות נגישות בדיונים וישיבות של רשויות ציבוריות

 1. 51. רשות ציבורית המזמינה אנשים לישיבות ולדיונים תספק התאמות נגישות אלה:

טבעות כסף מעוצבות לגבר (1)  לבקשת אדם עם מוגבלות המוזמן להשתתף בדיון –

מעקף לתמי 4 פרימו (א)   מידע המסופק למשתתפים בכתב לפני מועד הישיבה או הדיון או לאחריהם, כגון סיכום דיון, יסופק גם באחד מהאמצעים המנויים בתקנה 29(ד)(2) עד (6), (8) ו-(14), ולפי התנאים כאמור בתקנה 29(ג); ואולם היה היקף המידע הכתוב יותר מ-3 עמודים, יהיה החייב פטור מלספקו בהתאמות כאמור בתקנה 29(ד)(4) ו-(5); היה המידע מנוסח בלשון משפטית כגון חוזים, ציטוט הוראות חיקוק או בלשון מקצועית כגון תשריטים אדריכליים או דוחות מדעיים, יהיה החייב פטור ממתן התאמות כאמור בתקנה 29(ד)(3) ו-(5) ויספק את עיקרי המידע לאדם עם מוגבלות בעל פה, ובאופן המותאמים למוגבלותו;

החברות הכי טובות סיכום (ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), הוזמנו משתתפים לישיבה פחות משלושה שבועות לפני מועדה, יספק החייב את ההתאמות לפי תקנה 29(ד)(6) ו-(8), ככל האפשר;

בית המשפט לעניינים מקומיים הרצליה (ג)    לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה מראש, יסופקו במהלך הדיון גם התאמות אלה:

טווח קרוב לצפייה (1)   אחת מהתאמות הנגישות המנויות בתקנה 29(ד)(7), (10), (11), (12), (13), (14) או תמלול;

כתיבת קוד html (2)   הוצג מידע חזותי לפני המשתתפים, יסופק תיאור קולי של המידע על ידי המציג, משתתף אחר או אדם מטעמם;

ריפליי קניון רמת אביב שעות פתיחה (3)   מקום ישיבה לאדם המסתייע בחיית שירות ולחיית השירות, מקום ישיבה לאדם המתנייע בכיסא גלגלים או מושב מותאם, בסעיף הדן במקומות המתנה, והכול לפי העניין, ויכול שהמושב המותאם יוצב במקום ישיבה מיוחד, אם הותקן במקום;

הראשון לבניין פתח תקוה כתובת (ד)   מתקיימות ישיבות של רשות ציבורית דרך קבע במקום ציבורי קיים שלא בוצעו בו התאמות נגישות כאמור בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, יתקיימו ישיבות הרשות, לבקשת אדם עם מוגבלות, במקום שמתקיימים בו לכל הפחות הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה לעניין כניסה נגישה, מעברים נגישים ובתי שימוש נגישים; התקיימה ישיבה של רשות ציבורית, לרבות סיור, במקום שאינו בניין או אתר שלא בוצעו בו התאמות נגישות, או התאמות נגישות לצמתים ולמדרכות כאמור בחוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988 (להלן – חוק סידורים לנכים) או הוראות לפי סעיף 19לט לחוק, לפי העניין, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות בניידות כל אמצעי סביר שיאפשר את השתתפותו בישיבה או בסיור באופן שוויוני, בטיחותי ומכובד;

פרס ישראל במתמטיקה 2018 (ה)   היתה הרשות הציבורית בעלים, מחזיק או מפעיל של חניון בסמוך למקום קיום הישיבה, יישמר לבקשת אדם שיש לו תג נכים תקף, שהוגשה זמן סביר מראש, מקום חניה מתאים לפחות 30 דקות לפני שעת הישיבה; ואולם אם לא היה בחניון במועד זה מקום חניה מתאים פנוי, פטור נותן השירות משמירת מקום החניה ויודיע על כך למבקש;

הנשיכות של סוארס (2)  התקיימה ישיבה –

מכחישי שואה באירופה (א)   בחדר ישיבות שהוא מקום להתקהלות כמשמעותו בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, שתפוסתו למעלה מ-50 אנשים וקיימת בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק דרך קבע נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה קבועה או ניידת, הכוללת מקלטים בשיעור 5 אחוזים מתפוסת המקום; ואולם נעשה שימוש במערכת עזר מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של 1% לפחות מתפוסת המקום, ולא פחות משני מקלטים;

שדרות גרסיה ברצלונה (ב)   במקום שאין בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק לבקשת אדם עם מוגבלות שמשתתף בדיון נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה אישית;

איפה הגיבוי של האייפון נשמר (3)  בישיבה או בדיון של רשות ציבורית הפתוחים לציבור, יסופקו לבקשת אדם עם מוגבלות שאינו מוזמן להשתתף בדיון, אשר הוגשה זמן סביר מראש, אחת או יותר מהתאמות אלה:

בנייני האומה מפה (א)   מקום ישיבה לאדם המסתייע בחיית שירות ולחיית השירות, מקום ישיבה לאדם המתנייע בכיסא גלגלים או מושב מותאם, כאמור בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה (2.10.2);

שמות נרדפים לארץ ישראל (ב)   במקום שבו מסופקת דרך קבע מערכת עזר לשמיעה קבועה או ניידת – מקלט אישי או תיאור קולי ובלבד שהתיאור הקולי אינו מעכב את הדיון.

בברלין בחודש מרץ סימן ח': התאמות נגישות בשירותי מסחר

קליית חממה מודיעין טלפון תלונה על התחזות בפייסבוק הספקת שירותי עזר בשירותי מסחר

 1. 52. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות בשירותי מסחר יספק, לבקשת אדם עם מוגבלות, נוסף על ביצוע ההתאמות המנויות בתקנות 9 עד 34, לפי העניין, שירות עזר סביר, כגון סיוע בזיהוי המוצר, סיוע בהפעלת מיתקן המשמש במתן השירות, סיוע בנשיאת מוצרים אל עמדת השירות, והכל בהתחשב ברצונו של האדם עם המוגבלות, במוגבלותו ובכפוף לנסיבות העניין.

הכנה ליום המאה בצבא (ב)  לבקשת אדם עם מוגבלות, יספק החייב מושב מותאם.

איזה צבעים משתלבים עם אפור סימן ט': שירותי אירועים בפני קהל

מגילת רות סיכום וריח ילדות ריח דבק ואורן החייב בביצוע התאמות נגישות באירועים

 1. 53. חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע לפי סימן זה, הוא בעל מקום ציבורי או השוכר, לפי העניין, שמתקיים בו אירוע לציבור בלתי מסוים, אשר יש לספק בו התאמות נגישות, ואולם אם מופק האירוע במקום הציבורי בידי מי שאינו הבעלים או השוכר, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום או השוכר, לפי העניין, ועל מפיק האירוע, ביחד ולחוד, בכפוף לתקנות אלה.

תחפושת מקורית לשלושה דרגת חמצון חמצן התאמות נגישות באירוע

 1. 54. חייב בביצוע התאמות נגישות באירוע בפני קהל בלתי מסוים, יבצע התאמות נגישות אלה:

קפטן אמריקה 1 כתוביות (1)  יספק מידע על אודות האירוע לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות התאמות הנגישות כאמור בתקנה 29;

טורקיה אוכל כשר (2)  יספק את המידע הניתן לציבור כחלק מהאירוע באמצעים אלה:

וידוא הריגה חוק (א)   נערך אירוע במקום שנעשה בו דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 44(1), הכוללת מקלטים בשיעור ממספר המושבים במקום או לפי תפוסת המקום כמפורט בטבלה שלהלן:

גרין סלים תגובות מס' המושבים או תפוסת המקום                       שיעור המקלטים שיסופקו

מכללת ג'ון ברייס ירושלים טלפון עד 1,000 איש                         5 אחוזים

טלפון של אכסניית אנא מצדה מ-1,001 עד 10,000 אנשים       3 אחוזים לכל מושב או תפוסה מעל 1,000,
בתוספת 50

גורי רוטווילר תמונות מעל 10,000 אנשים                 1 אחוז לכל מושב או תפוסה מעל 10,000
בתוספת 320

הנוסע השמיני לצפייה ישירה 2017 ואולם נעשה שימוש במערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של אחוז אחד לפחות ממספר המושבים במקום, או לפי תפוסת המקום ולא פחות משני מקלטים;

מדיח כלים מילה (ב)   לא נעשה במקום הציבורי, דרך קבע, שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מי שאחראי להספקת מערכת הגברת קול לאירוע מערכת עזר ניידת לשמיעה במספר כמפורט בפסקת משנה (א); שני שלישים מן המקלטים כאמור יהיו מסוג אוזניות, והשאר מסוג לולאת השראה; הותקנה מערכת מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטים אישיים מסוג אוזניות בלבד, בשיעור לפי פסקת משנה (א) סיפה; מקלט יסופק לאדם עם מוגבלות לפי בקשתו, בעמדת המודיעין או בכניסה, לפי העניין;

האם עדיין יש שביתה בלשכות התעסוקה (ג)    היה האירוע בעיקרו מילולי –

הבסטה רחוב השומר (1)   יספק לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר הוגשה זמן סביר מראש, תרגום לשפת הסימנים, באמצעות מתרגם אשר ימוקם במקום שממנו יהיה ניתן לראותו בבירור, ככל האפשר, מכל מקום באולם, ובמידת הצורך תוך שימוש בתאורה ממוקדת; לא נמצא מתרגם לשפת סימנים לאחר מאמץ סביר, יהיה החייב פטור מהספקת ההתאמה;

ראג קאפור שירים (2)   יסופק תמלול של האירוע, או הקרנת הטקסט, לפי העניין, באמצעות שימוש בשלט אלקטרוני שבו נעשה שימוש, דרך קבע, במקום שבו נערך האירוע, או על גבי מסך; ואולם באירוע רב-פעמי יסופקו תמלול או הקרנת הטקסט כאמור לפחות פעם אחת בחודש או אחת לעשרה מופעים, לפי התכוף מבין השניים;

דה וינצ'י לאונרדו 28 ת"א (ד)   על אף האמור בפסקת משנה (ג) –

российские комедийные сериалы онлайн 2015 (1)   נערך האירוע במקום ציבורי פתוח, יסופקו תמלול או הקרנת הטקסט ככל שאופי האירוע ונסיבות העניין מאפשרים זאת;

חיינו סוד כמוס (2)   נערך האירוע במקום ציבורי פתוח שהוא אתר, יסופקו תמלול או הקרנת הטקסט כאמור בשעות החשיכה בלבד, ואם נסיבות העניין מאפשרות זאת;

מעבדה לתיקון טלויזיה טושיבה (ה)   ערכה רשות מקומית אירוע לקהל מזדמן במהלך חג או פסטיבל (כגון יום העצמאות) שבו לא מסופקים מושבים לקהל, תספק הרשות המקומית נגישות כאמור בתקנה 54(2)(ב), ואולם אם כלל האירוע כמה מופעים, תספק הרשות נגישות כאמור למופע מרכזי אחד לפחות במהלך החג או הפסטיבל;

חידוש דרכון מחיר חורף (3)  על אף האמור בפסקה (2)(ג) ו-(ד), יהיה חייב פטור מביצוע התאמות כאמור אם האירוע הוא אחד מאלה:

צומת מילר עונה 2 פרק 6 dailymotion (א)   הקרנת סרט;

האביר האפל לצפייה ישירה 2008 (ב)   אירוע שנערך במקום סגור אשר סך כל מקומות הישיבה שבו אינו עולה על 150 מושבים או שתפוסת המקום שבו הוא נערך אינה עולה על 150 איש;

ראלי קרוואנים בישראל (ג)    אירוע שהוא בעיקרו הופעה מוסיקלית, לא מילולית או מילולית מאולתרת;

מזמן ידעתי שהפועל היא כל החיים (ד)   מופע רחוב לקהל מזדמן, שבו לא מסופקים מושבים לקהל;

מהו אחוז המים בכדור הארץ (ה)   אירוע שנערך לציבור מזדמן באתר כהגדרתו בתקנות הנגישות לאתר (כגון אירוע לקירוב הציבור לערכי שמירת הטבע, הסביבה והמורשת) הכולל כמה מופעים שבהם לא מסופקים לקהל מושבים, יספק החייב, למופע מרכזי אחד לפחות ביום, מערכת עזר ניידת לשמיעה כאמור בתקנה 54(2)(ב), הכוללת 20 מקלטים אישיים לפחות אשר שני שלישים מהם מסוג אוזניות ושליש מסוג לולאת השראה;

תחנה מרכזית ירושלים מודיעין טלפון (4)  נערך אירוע במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין, שיש בו מושבים קבועים לקהל –

אלקטרו סליל רחובות טלפון (א)   יחזיק החייב מושבים מותאמים, ויספקם לבקשתו, כמפורט בתקנה 48(2); ואולם אם סך כל מקומות הישיבה במקום היה יותר מ-1,000, יחזיק מושבים מותאמים כמספר מקומות הישיבה המיוחדים כמפורט בפרט 8.210 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה או לפי פרט משנה 28 שבפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי העניין; יכול שהמושבים המותאמים יהיו לפחות כמספר מקומות הישיבה המיוחדים והם יוצבו, ככל האפשר, ליד דרך נגישה;

שיר נשב בחוץ (ב)   לבקשת אדם עם מוגבלות תסופק במקום האירוע הכוונה למקום הישיבה או ככל האפשר סיוע בהגעה למקום הישיבה, לפי העניין;

ספורטאים ישראלים נכים (5)  נערך אירוע מעל במה במקום ציבורי פתוח, לרבות מקום ציבורי שהוא אתר, ייחד החייב אזור ישיבה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות ומלוויהם, לפי אלה:

הקלטה מהטלוויזיה למחשב (א)   אזור הישיבה הנגיש ימוקם בזווית צפייה נוחה או ימוקם מעל משטח מוגבה ויהיה נגיש לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.9; המשטח המוגבה יהיה בגובה שיאפשר צפייה במופע כך שאם הקהל עומד על רגליו, האירוע אינו מוסתר מפני הצופה עם המוגבלות;

בואי נערה השיר (ב)   דרך נגישה לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף 2.7 תקשר בין חניית הנכים לאזור הישיבה הנגיש כאמור בפסקת משנה (א), לשירותי הנכים הנגישים או מיתקני השירותים היבילים המותאמים, לפי העניין, וכן לאזור מרכזי של האירוע, לפי העניין;

אפרים קציר רחובות (ג)    באזור הישיבה הנגיש יסופקו מקומות לאנשים המתנייעים בכיסא גלגלים ומושבים מותאמים, וכן ככל האפשר מושבים רגילים למלוויהם;

מצגת על אדוארד גריגו (ד)   הוצבו במקום האירוע מיתקני שירותים יבילים, יציב החייב שירותים יבילים מותאמים לשימוש אדם המתנייע בכיסא גלגלים, לפי אלה:

מזגן מיצובישי שלט (1)   השירותים היבילים יאפשרו שימוש עצמאי, לרבות אפשרות לסגירת הדלת ולנעילתה מבפנים;

ביטוח חובה לרכב לשבוע (2)   היה הפרש גובה בכניסה לתא השירותים, ייעשה שימוש בכבש יציב כדי לאפשר כניסה לתא;

מדינה באסיה תשבץ מורדו (3)   מספר מיתקני השירותים היבילים, המותאמים כאמור, לא יפחת משמינית מכלל מיתקני השירותים היבילים המוצבים במקום, ולא פחות ממיתקן מותאם אחד; לפי העניין, יוצב מיתקן שירותים יבילים מותאם אחד לפחות בכל אחד מהאזורים שמוצבים בהם שירותים יבילים, וכן קרוב ככל האפשר לאזור הישיבה הנגיש;

נעלמת תרגום להורדה (6)  סופק שילוט הכוונה זמני במקום עריכת האירוע, יתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בגודל האותיות והמידע הכתוב בו יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות, בעל פה;

מחסנית ב java (7)  באירוע רב-פעמי יינתן לבקשת אדם עם מוגבלות, שהוגשה זמן סביר לפני מועד האירוע, תקציר האירוע בדפוס נגיש עם פישוט לשוני; תקציר בדפוס נגיש עם פישוט לשוני יינתן לבקשת אדם עם מוגבלות באירוע חד-פעמי, אם הוכן תקציר לפני האירוע בעבור כלל הציבור.

שופרסל יעלים באר שבע טלפון מוצא הקטנה 47 מבשרת ציון פטורים

 1. 55. (א) על אף האמור בתקנה 54, יהיה החייב פטור מביצוע התאמת נגישות מן ההתאמות המנויות בתקנה האמורה, אם ביצוע ההתאמה מהווה אחד מאלה:

בודי שייפ קסטינה טלפון (1)   פגיעה מהותית באופיו של מוקד עניין או אתר, כהגדרתה בתקנה 4 לתקנות הנגישות לאתר;

המהפכה הטכנולוגית מצגת (2)   פגיעה מהותית באופיו של מרכז העניין או המקום הציבורי, כהגדרתה בתקנה 4 לתקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין;

רעיונות להפעלה ליום הולדת בבית (3)   שינוי מהותי באופיו של האירוע;

מנהרת הכותל סיור באנגלית (4)   היא אינה ניתנת לביצוע בשל מגבלות הנדסיות, אמור בתקנה 4 לתקנות הנגישות לאתר או תקנה 4 לתקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין, לפי העניין.

יומנו של חנון 2 רודריק שולט 2011 (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), בוצעה באתר או במקום שאינו בניין התאמת נגישות חלופית, כאמור בתקנה 4 לתקנות הנגישות לאתר, או לפי תקנות נגישות למקום שאינו בניין, לפי העניין, יבצע החייב את התאמות הנגישות לפי תקנה 54, ככל שההתאמות החלופיות אשר בוצעו באתר או במקום שאינו בניין מאפשרות את ביצוע התאמות הנגישות לשירות.

בגלגול אחר אקורדים הסתרת כבלים איקאה התאמות נגישות בהקרנת סרטי קולנוע

 1. 56. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות להקרנת סרטי קולנוע יבצע את הוראות תקנות 9 עד 34, 54 ו-55, והכול לפי העניין.

הים האדום טלפון (ב)  על אף האמור בתקנה 29, יספק החייב נגישות לסרט, באמצעים כמפורט להלן:

לשים או לשים (1)   הופץ סרט הדובר עברית או ערבית למטרת הקרנה מסחרית בבתי הקולנוע, יהיו אחראים נותן שירות ההפצה ונותן שירות ההקרנה, ביחד ולחוד, לספק כתוביות בשפת הסרט ב-70 אחוזים לפחות מעותקי הסרט המופצים להקרנה;

העברת אנשי קשר למחשב (2)   נותן שירות ההקרנה יקרין עותק עם כתוביות כאמור בפסקה (1), אחת ל-10 הקרנות לפחות, ולא פחות מהקרנה אחת, בכל אחד מן המקומות שהוא מקרין בהם סרט, במהלך כל תקופת הקרנתו במקום;

עמותת גדולים במדים (3)   סרט הדובר עברית או ערבית שמוקרן בהקרנה שאינה מסחרית, כגון בסינמטק או בפסטיבל קולנוע, חמש פעמים או יותר באותו מקום במהלך 6 חודשים, יוקרן פעם אחת לפחות בעותק המלווה בכתוביות בשפת הסרט.

עקרות בית נואשות עונה 1 פרק 17 איך לזרז לידה בשבוע 36 פרסום התאמות נגישות באירועים

 1. 57. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לאירועים יפרסם כמפורט בתקנה 34 את דבר קיום האירוע, מועדו, והתאמות הנגישות המסופקות בו לפי סימן זה, לרבות המועדים באירוע רב-פעמי שיסופקו בו אמצעי עזר ושירותי עזר.

הגדלת חזה שתל אנטומי תמונות (ב)  החייב יפרסם, כמפורט בתקנה 34(ג), זמן סביר לפני האירוע, את דרכי הגשת בקשה לקבלת אמצעי עזר או שירות עזר המסופק לפי בקשה, כגון תרגום לשפת סימנים או תקציר בפישוט לשוני, ואת המועדים להגשת בקשה זו.

יערות הכרמל מבצעים חבר חימום הבית בגז התאמות נגישות בשירותי הספקת כרטיסים

 1. 58. המספק כרטיסים לאירועים בפני קהל, יבצע נוסף על התאמות הנגישות לפי תקנות 9 עד 34, לפי העניין, התאמות אלה:

ביצה קשה ויקיפדיה (1)  לבקשת אדם עם מוגבלות, יספק לו מידע על אודות –

השיר נפלה עטרת ראשינו (א)   התאמות הנגישות שבוצעו במקום הציבורי שנערך בו האירוע;

פירמידת המזון מצגת (ב)   התאמות הנגישות שיסופקו לפי תקנות אלה באירוע שהאדם מבקש לקבל לגביו כרטיס;

רביבה וסיליה המייסדים 1 רמת השרון טלפון (2)  יציע לאדם עם מוגבלות בניידות כרטיס למקום ישיבה מיוחד, למושב מותאם או לאזור ישיבה נגיש, לפי העניין;

שחזור ראיונות עבודה qa (3)  יציע לאדם עם מוגבלות המלווה בחיית שירות כרטיס למקום ישיבה מתאים;

כדור הארץ תמונות להדפסה (4)  לא יספק למי שאינו אדם עם מוגבלות בניידות, בתשלום או שלא בתשלום, כרטיסים למקומות ישיבה מיוחדים, או למושבים מותאמים ולא יאפשר לאדם כאמור להשתמש במקום ישיבה מיוחד או במושב מותאם –

הסרט מעבר לגבעות צפייה ישירה (א)   בהצגות ומופעים, עד שבוע ימים לפחות לפני מועד ההצגה או המופע;

ויקי כריסטינה קופון (ב)   בסרט, עד עשרים דקות לפחות לפני מועד ההקרנה;

אני מוודא או מוודאת (ג)    באירוע אחר, עד זמן סביר לפני מועד האירוע, לפי הנסיבות.

טבעת זהב עדינה לאישה בגבולה המזרחי של ישראל נמצאת קיום אירועים ופעילויות פנאי במקום נגיש בתקופת הביניים

 1. 59. (א) בתקנה זו, "תקופת הביניים" – תקופת הזמן שבין יום התחילה ובין אחד מאלה, לפי העניין ולפי המאוחר:

שוק מחנה יהודה בפסח (1)   המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות הנגישות לשירות, לפי תקנות אלה;

קרום כדור הארץ סיכום (2)   המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות הנגישות למקום ציבורי קיים, למקום שאינו בניין או לאתר, לפי העניין;

נועדנו לאהוב מילים הדלפת מידע פייסבוק תק' תשע"ד-2014

מותר לקרוא פרק שירה בלילה (3)   המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות נגישות במוסדות על תיכוניים לפי סעיף 19לא(א) לחוק.

דירות להשכרה ברחובות ללא תיווך הומלס (ב)  לבקשת אדם עם מוגבלות, לא יקיימו הגופים המפורטים להלן אירוע או פעילות פנאי ליותר מ-100 איש במקום ציבורי אם אין מתקיימות בו דרישות הנגישות המפורטות בתקנת משנה (ג):

מרדף מכוניות גנובות (1)   רשות ציבורית, לרבות מוסד להשכלה גבוהה;

פסנתר חשמלי ימהה לבן (2)   איגוד מקצועי שחברים בו 500 איש לפחות;

אתר קמפינג אלרום (3)   מי שמעסיק 500 עובדים לפחות והמציע אירוע לכלל הציבור; במספר העובדים ייכלל גם מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירותים כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

מחלקת הרווחה חולון טלפון (ג)   במקום ציבורי שנערך בו אירוע של אחד מן המנויים בתקנת משנה (ב) יתקיימו בתקופת הביניים כל אלה לפחות, בכפוף להוראות תקנות 54(3) ו-55:

אספני תקליטים ישנים (1)   נערך האירוע במקום ציבורי סגור – במקום מתקיימות, לכל הפחות, דרישות חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה לעניין התאמות נגישות לנכים, לרבות נגישות לחדרי שירותים לנכים, והתנאים לקיום נגישות לדרכים שמחוץ לבניין הקיים ובתוכו;

אגדת לחם משק יעקבס (2)   נערך האירוע על גבי במה או משטח מוגבה, והקהל לוקח חלק בפעילות שעל הבמה או המשטח – תיתנן לאדם עם מוגבלות בניידות נגישות אל הבמה או המשטח ועליהם;

צחוקים של בדיחות (3)   באירוע שמושמע בו מידע קולי למשתתפים ושנעשה בו שימוש במערכת הגברה – תסופק מערכת עזר לשמיעה, לפי תקנה 54(2)(א) או (ב), לפי העניין;

מרכיבי כושר גופני זריזות (4)   באירוע הנערך במקום ציבורי הכולל בעיקרי מידע קולי מילולי – יסופק תמלול לפי תקנה 54(2)(ד), לפי העניין;

חברים לצפייה ישירה עונה 3 פרק 2 (5)   נערך האירוע מעל במה בפני קהל במקום ציבורי פתוח – יסופק אזור ישיבה נגיש, כאמור בתקנה 54(5);

כמה עולה פרסום ממומן בגוגל (6)   נערך האירוע מעל במה בפני קהל במקום ציבורי סגור – יוקצו בו מקומות ישיבה מיוחדים,  במספר כמפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, חלק ח' בפרט 8.23, או לפי פרט משנה 28 שבפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי העניין.

בגדים לילדות בנות 12 סימן י': נגישות לתערוכות ולמרכזי מבקרים

נוזלים בבטן בהריון דודא ליהודה נתניה כתובת הגדרות

 1. 60. בסימן זה –

חמצן נייד יד שרה "גלריה" – חלל המיועד להצגת יצירות אמנות, בין למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח;

רחוב תכלת מרדכי 21 ירושלים "דפדפת" ו"קטלוג" – כהגדרתם במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות ציבורשברולט ספארק 2011 מחירון לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – מבחני התמיכה);

הרשימה השחורה עונה 3 פרק 6 צפייה ישירה "מוזאון" – כל אחד מאלה:

בימי שואה ופקודה יחידה 5 (1)   מוזאון כהגדרתו בחוק המוזאונים, התשמ"ג-1983 (להלן – חוק המוזאונים), לרבות מוזיאון פרטי לפי סעיף 8 לחוק האמור;

ברכה לפורים למורה (2)   מוזאון שפועל במסגרת יחידת המוזאונים של משרד הביטחון;

חלום יעקב ראשון טלפון (3)   מוסד אחר שהוקם בחוק ושאחד מתפקידיו להציג באופן קבוע לציבור אוסף מוצגים בעלי ערך תרבותי (כגון בית התפוצות, יד ושם, מוזאון הכנסת);

בושם שאלימר של גרלן "מרכז מבקרים" – מתחם שפתוח לציבור ומיוחד להצגתו של נושא מסוים באמצעות מוצגים, מידע חזותי או קולי, סיורים, הפעלות או מיתקנים, ואשר אינו מוזאון או גלריה;

שקיות אשפה מתכלות "תערוכה" – מקבץ מוצגים בעלי ערך תרבותי, המוצגים בחלל ייעודי בשטח תצוגה שאינו פחות מ-35 מ"ר.

סו קאסה שעות פתיחה בכל מקרה באנגלית התאמות נגישות למוצגים במוזאונים וגלריות

 1. 61. חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות במוזאונים וגלריות, יבצע, נוסף על ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנות 9 עד 28 ו-31 עד 34, את התאמות הנגישות לפי תקנה 29 בשינויים אלה:

שרית חדד הבטחת לי עולם להורדה f2h (1)  יספק מידע לציבור על אודות השירות הניתן במוזאון או בגלריה באמצעים כמפורט בתקנה 29;

קביעות במשרד החינוך הריון (2)  יספק נגישות לתערוכות ולמוצגים תוך ביצוע התאמות נגישות אלה:

איך לשחזר קבצים שנמחקו מהמחשב אני מתגעגע אלייך תק' תשע"ד-2014

ללא מילים לצפיה ישירה (א)   למוצגים חזותיים כגון תמונות, צילומים וציורים יספק נגישות לפי פסקאות (1) או (2) וכן יספק לפי פסקה (3) שלהלן:

האחת והיחידה מילים (1)   היו במוזאון או בגלריה ספרייה או חדר משאבים או חדר ייחודי אחר שבהם יש מחשב או מגדלת אלקטרונית, לשימוש הציבור, יספק החייב נגישות למוצגים החזותיים המרכזיים בכל תערוכה, באמצעות תוכנת הגדלה במחשב או באמצעות המגדלת האלקטרונית;

הצלת ילדים יהודים בשואה יד ושם (2)   מוצגים חזותיים מרכזיים שממדיהם קטנים יוצגו בתמונה מוגדלת אשר תוצב בצד המוצג או בספרייה או בחדר משאבים או בחדר ייחודי אחר, אם ישנם; ואולם סיפק החייב דפדפת, יספק החייב נגישות למוצגים האמורים בדפדפת נגישה, באמצעים כמפורט בתקנה 29(ד) או בתקנה 35, לפי העניין;

פונדק עין כרם הזמנת מקום (3)   בהקלטה הכוללת תיאור של מוצגים מרכזיים, בקצב איטי ובשפה ברורה, או, לבקשת אדם עם מוגבלות שהוגשה לא פחות מחמישה ימים לפני מועד הביקור במוזאון או בגלריה – בתיאור בעל פה על ידי מלווה;

איפה לקנות כסף סיני בארץ פרזול לדלתות מטבח תק' תשע"ד-2014

פרוז'קטור לד נטען עם חצובה (ב)   יספק נגישות למידע בכתב הנכלל במוצגים מרכזיים בכל תערוכה לפי האמצעים בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, ולפי פסקה (3) שלהלן:

משחקי כדורגל לצפייה ישירה באנדרואיד (1)   היו במוזאון או בגלריה ספרייה או חדר משאבים או חדר ייחודי אחר, שיש בו מחשב או מגדלת אלקטרונית, לשימוש הציבור, יספק החייב את המידע בכתב הנכלל במוצגים באמצעות תוכנת הגדלה במחשב או באמצעות המגדלת האלקטרונית;

שווארמה מאמיס פתח תקווה (2)   לא היה במקום מחשב לשימוש הציבור, יסופק המידע בדפוס נגיש; ואולם סיפק החייב דפדפת, יספק את המידע כאמור בדפדפת נגישה באמצעים כמפורט בתקנה 29(ד) או 35, לפי העניין;

טיעונים בעד ונגד קזינו (3)   בהקלטה בקצב איטי או בהקראה; ואולם עלה מספר המילים במידע הכתוב על 800, יהיה החייב פטור מהספקת המידע בהקראה;

מה זה אכפת לך תיאטרון תמונע רכישת כרטיסים תק' תשע"ד-2014

המפתח של שרה סרט תקציר (ג)    יספק נגישות למידע קולי הנכלל במוצגים, באמצעות מערכת עזר לשמיעה; ואולם היה המידע הקולי מידע מילולי בשפה רשמית, המהווה חלק ממוצג חזותי, כגון: סרט, יסופק המידע גם באמצעות כתוביות בשפה רשמית בגוף המוצג או בדפוס רגיל; סיפק החייב הקלטה עם תיאור התערוכה והמוצגים, לשימוש הציבור, יספק את הטקסט המוקלט גם בדפוס רגיל;

קיבוץ נירים מטווח (ד)   יספק נגישות מישוש למוצגים תלת-ממדיים מרכזיים בכל תערוכה באחת מדרכים אלה:

הריאות מבנה ופעולה (1)   במישרין, למעט אם ביצוע התאמה זו עלול לגרום לנזק למוצגים, לאדם עם מוגבלות או לאדם אחר;

האגוז 1 קרית אונו (2)   בתערוכות שיוצגו במשך תקופה העולה על 3 שנים תסופק נגישות באמצעות דגמים, אשר יוצבו מראש במקום שמגיעה אליו דרך נגישה כאמור בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים או חדש, או לפי תקנות הנגישות לאתר, לפי העניין; ואולם נמנע שיקוף מהות היצירה באמצעים כאמור בשל אופי היצירה או מבניה, יהיה החייב פטור מביצוע התאמות נגישות אלה;

רוז פיזם כתבה (ה)   יספק החייב את תיאור התערוכה ומוצגים מרכזיים בכל תערוכה בדפוס נגיש ותוך פישוט לשוני; ואולם סיפק החייב דפדפת בדפוס נגיש עם פישוט לשוני, או הקלטה עם תיאור מוצגים מרכזיים כאמור בפישוט לשוני, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו;

נקודת חן בתוך הפה (3)  המוצגים המוצבים על שולחנות תצוגה יוצבו בתערוכה כך שעיקר המוצג יהיה ניתן לצפייה בבירור מגובה 110 סנטימטרים;

איך אומרים להוסיף באנגלית הצעת מחיר (4)  מוצגים בתערוכה –

ביתן אהרון מסעדה b12 (1)   שהוצבו במקום סגור, תישמר במקום רמת תאורה אחידה, שלא תקטן מ-50 לוקס ולא תעלה על 300 לוקס במשך השעות שניתן בהן השירות לציבור;

לימוד אנגלית אפליקציה לאייפון (2)   שהוארו בתאורה ממוקדת, תהיה רמת התאורה לא פחות מ-100 לוקס ולא יותר מ-300 לוקס, ויימנעו, ככל האפשר, הפרשי תאורה גדולים בין תאורת המוצג, ורמת התאורה במקום;

דילים לחגים חול (3)   שהוצגו בתיבה, יימנע החזר אור או בוהק;

חינוך פיננסי לילדים ספר (5)  החייב בביצוע התאמות נגישות כאמור בפסקאות (3) ו-(4) פטור מביצוע ההתאמות כאמור, אם בשל תפיסת אוצר התערוכה או בשל אופים של המוצגים, יש להציבם בדרך מיוחדת, לרבות תאורה מיוחדת הנדרשת בעבורם;

מרפאת כאב מאוחדת (6)  במקום שיש מסלול הליכה למבקרים יסופקו התאמות אלה:

שירים על חברים מאכזבים (א)   מסלול ההליכה יהיה יציב או תסופק דרך חלופית נגישה ויציבה;

תמונות של לבבות להדפסה (ב)   התאמות כמפורט בתקנה 15 למסלול ההליכה ולמעברים בין התצוגות; מוצגים ועצמים אחרים המונחים במסלול ההליכה הנגיש של המבקרים או בצדו או הצמודים לקירות, יוצבו כך שלא יהוו מכשול או סכנה למבקרים, לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1, ואולם אם היתה הצבת מוצגים כאמור בלתי אפשרית, יוצב לפניהם אמצעי אזהרה בגוון בולט;

התחנות של המטרונית (ג)    נערכת תערוכה בכמה חדרים, יובלט מסלול ההליכה מחדר אחד למשנהו בפס בצבע הנוגד את צבע הרצפה או על ידי מתיחת חבלים, לפי העניין; לעניין זה, "צבע נוגד" – כמשמעותו בת"י 1918 חלק 6;

סיימתי את טיעוני באנגלית (ד)   לא יוצבו מוצגים במקום שאינו מאפשר צפייה מקרוב, כגון לאורך מדרגות או לאורך כבש ששיפועו עולה על 8 אחוזים, אלא אם כן הדבר נדרש לפי תפיסת אוצר התערוכה;

כריסטופר וולץ ילדים (7)  היו במקום הצגת התערוכה מושבים לשימוש הציבור, יהיו 10 אחוזים מהם לפחות מושבים מותאמים; לא היו באולמות התצוגה או במעברים ביניהם מושבים לשימוש הציבור, יחולו הוראות תקנה 23(ב).

מהי אנטישמיות מסורתית שילה הקדומה פסח 2018 התאמות נגישות לשלטים במוזאונים וגלריות

 1. 62. נוסף על ביצוע התאמות בשלטים לפי תקנה 16, יבצע החייב התאמות נגישות בשלט לתיאור המוצגים, כמפורט להלן:

פלפל צ'ילי חריף מתכון (1)  היו במקום שלטים לתיאור המוצגים, יתקיימו בהם אלה:

משחק ספרית שטנית (א)   השלט יוצב במקום נגיש אשר יאפשר גישה חופשית אליו;

סרטן נזיר למכירה (ב)   השלט יהיה עשוי מחומר המונע החזר אור או בוהק;

שחף מערכת שעות (ג)    קצהו התחתון של המידע העיקרי בשלט שמוצב אנכית (כגון: שם היצירה ושם האמן), יהיה בגובה של 125 סנטימטרים לפחות מן הרצפה וקצהו העליון בגובה של לא יותר מ-170 סנטימטרים ממנה;

כשר לפסח רמת ישי (ד)   שלט שמוצב אנכית יוצג בזווית של לא יותר מ-45 מעלות בין הקיר ובין השלט, בחזית המוצג או תיבת התצוגה;

פריטי בלרינס קטלוג (ה)   תהיה ניגודיות גוון, לפי ת"י 1918 חלק 4, בין הכיתוב בשלט לבין הרקע;

אשליות אופטיות סרט (ו)    נעשה בשלט שימוש בספרות לצורך שימוש עצמי במערכת הדרכה קולית שבה מערכת זיהוי מקלט, יהיה גודל הספרות 25 מילימטרים לפחות;

חנות דגים טריים ראשון לציון (ז)    היה במקום מסלול הליכה קבוע למבקרים, ימוקם מספר המוצג לצד המוצג, כאשר גודל הספרות הוא כאמור בפסקת משנה (א);

שליחות קטלנית 4 טריילר (2)  טקסט הכלול בשלט המתאר את המוצגים יהיה בעיצוב ברור ולפי העניין תוך שימוש בסמלול, ויועמד לשימוש המבקרים גם בדפוס נגיש.

כיצד לעצור דימום מהאף מקרר יד 2 אשקלון פטורים ודרישות מופחתות

 1. 63. (א) מוזאון מוכר לפי סעיף 2 לחוק המוזאונים ומוזאון הפועל במסגרת יחידת המוזאונים של משרד הביטחון, ששטח התצוגה שלהם פחות מ-900 מטרים רבועים, מוזאון אחר, לרבות מוזאון פרטי לפי סעיף 8 לחוק האמור ששטח התצוגה שלו פחות מ-500 מטרים רבועים, או גלריה ששטח התצוגה שלה קטן מ-200 מטרים רבועים, יהיו פטורים מאלה:

יומיים בניו יורק ביקורת (1)   ביצוע התאמות נגישות לפי תקנה 61(2)(א)(2), למעט ביצוע התאמות נגישות לדפדפת באמצעים לפי תקנה 29(ד) או התאמות לפי תקנה 35, לפי העניין;

מחרוזת אמצע הלילה בכפר אבי סינואני להורדה (2)   ביצוע התאמות נגישות לפי תקנה 61(2)(ב)(2), ואולם היה החייב פטור כאמור, יספק את המידע בדפוס רגיל.

נורמנדי מוצרי חשמל (ב)  מוזאונים מוכרים מקבוצה ד', לפי הגדרתה במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – מבחני התמיכה של משרד החינוך), מוזיאונים הפועלים במסגרת יחידת המוזאונים של משרד הביטחון, מוזאונים פרטיים לפי סעיף 8 לחוק המוזאונים, וגלריות, יהיו פטורים מהצבת דגמים לפי תקנה 61(2)(ד)(2).

מרכז אוקטגון רחובות (ג)   חייב יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה בתערוכות מתחלפות המוצגות לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים, ואולם מוזאון מוכר מקבוצות א' עד ג', כהגדרתן במבחני התמיכה של משרד החינוך, ומוזאון שהוקם על פי חוק, יבצעו את הוראות סימן זה, למעט הוראות תקנה 61(2)(א) ו-(ג), בתערוכות זמניות כאמור.

מתכון לפילה מדומה עם פטריות טנגנס מול חלקי ליד מרכזי מבקרים

 1. 64. במרכז מבקרים יבוצעו התאמות נגישות אלה, לפי העניין:

דיקור יפני רן כליף (1)  הוראות תקנות 9 עד 34, לפי העניין;

שארית ישראל 37 תל אביב מסעדה (2)  התאמות נגישות לסיורים מודרכים כאמור בסימן י"א בפרק זה;

חדרי פרטי יולדות בלינסון (3)  הוצגו במרכז המבקרים סרטים יסופק המידע הקולי הנכלל בהם באמצעות כאמור בתקנה 61(2)(ג), ולבקשת אדם עם מוגבלות יינתן תיאור של המידע הויזואלי הנכלל בסרט, בעל פה, בדפוס נגיש או בדפוס נגיש עם פישוט לשוני, לפי מוגבלותו ולפי העניין; הוצבו מושבים לציבור לשם צפייה בסרט, יוודא החייב כי אדם המתנייד בכיסא גלגלים יוכל לצפות בסרט יחד עם שאר הצופים ויספק, לבקשת אדם עם מוגבלות, מושב מותאם, אשר יוצב במקום הולם שממנו יוכל לצפות בסרט;

בחינות מה ט אדריכלות (4)  החייב יספק נגישות למוצגים תלת-ממדיים המוצגים במקום באמצעות מישוש, למעט אם ביצוע התאמה זו עלול לגרום נזק למוצגים, לאדם עם המוגבלות או לאדם אחר; לא ניתן לספק נגישות באמצעות מישוש כאמור, יבוצעו התאמות כאמור בתקנה 61(2)(ד)(2) במוצגים מרכזיים בתצוגה;

מעילים לגברים ריקושט (5)  נערכו במקום אירועים לציבור שהם מילוליים בעיקרם (כגון הצגות או חידונים), יספק החייב התאמות כאמור בתקנה 54(2)(א), ולבקשת אדם עם מוגבלות, בתיאום מראש, תרגום לשפת סימנים.

הוריקן קטלן יתושים ביקורת משלוח זרי פרחים פתח תקווה התאמות נגישות לתערוכות אחרות

 1. 65. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לתערוכה לפי תקנה זו הוא בעל מקום ציבורי, שאינו מוזאון או גלריה, שנערכת בו תערוכה לציבור בלתי מסוים, כגון תערוכה עסקית, יריד, תערוכות ציוד; ואולם אם התערוכה במקום מופקת בידי מי שאינו בעל המקום, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום, על מפיק האירוע ועל המציגים בתערוכה, ביחד ולחוד.

50 דולר תמונה (ב)  החייב בביצוע התאמות נגישות לתערוכה כאמור, יבצע נוסף על תקנות 9 עד 34 ו-61(ב) ו-(ג) לפי העניין, גם התאמות נגישות אלה:

מצפה טל מיקום (1)   מוצגת תצוגה על במה או משטח מוגבה וניתנת לציבור גישה אליהם, תסופק לאדם עם מוגבלות נגישות אל הבמה או המשטח המוגבה ועליהם, לפי הוראות סעיף 2.9 בת"י 1918 חלק 3.2;

קופיקס בר תל אביב (2)   הוצבו במקום פריטים לחלוקה לציבור בשיטת השירות העצמי, כגון קטלוגים או כרטיסי ביקור, יוצבו הפריטים לפי אלה:

משרת אם משרד החינוך אופק חדש (א)   הוצבו הפריטים על משטח אנכי, או בשיפוע גדול מ-60 מעלות ביחס לקו אופקי – יוצבו אותם פריטים בטווח הגעה צדי משותף, כמפורט בת"י 1918 חלק 1 בסעיף 2.6.3.2, בגובה שלא יפחת מ-90 סנטימטרים, ולא יעלה על 140 סנטימטרים;

לשדר מהאייפון לטלוויזיה (ב)   הוצבו הפריטים על משטח אופקי, יוצבו הפריטים בגובה שלא יפחת מ-70 סנטימטרים ולא יעלה על 90 סנטימטרים;

מוארת עונה 1 לצפייה ישירה תרגום מובנה (3)      על אף האמור בפסקה (2)(א) ו-(ב), עלה גודלו של פריט על 50 סנטימטרים, יהיה החייב פטור מביצוע התאמות כאמור בפסקה (2).

עפרה חזה אם ננעלו מילים סימן י"א: שירותי סיורים מודרכים

מוניות ברמת ישי והסביבה סקרמנטו קינגס ויקיפדיה התאמות נגישות בסיורים מודרכים

 1. 66. החייב בהתאמות נגישות לשירות ציבורי המספק סיורים מודרכים לציבור, כגון שירות תיירות והדרכה, סיורים המוצעים על ידי מוזאונים, וסיורים מודרכים באתרי טבע ואתרים היסטוריים, יבצע את הוראות תקנות 9, 10(א) ו-(ב), 11, 29, 31 עד 34, לפי העניין וכן התאמות נגישות לסיורים המודרכים כמפורט להלן:

מיילדת אישית ליס (1)  בסיורים מודרכים המוצעים לציבור הרחב על ידי רשויות ציבוריות, חברות, עמותות או התאגדויות אחרות, יבוצעו התאמות נגישות אלה:

נקמה עונה 2 פרק 2 להורדה (א)   לבקשת אדם עם מוגבלות, ילווה סיור במערכת עזר אלחוטית לשמיעה המותאמת לשירותי הדרכה, הכוללת מקלטים אישיים מסוג אוזניות ומסוג לולאת השראה; כמו כן יסופק לבקשתו מקלט אישי לפי בחירתו;

פרופיל 64 שחקנים (ב)   לבקשת אדם עם מוגבלות, יסופק תיאור קולי של מוצגים חזותיים מרכזיים ותסופק נגישות מישוש למוצגים תלת-ממדיים מרכזיים, כאמור בתקנה 61(2)(ד)(1) או לדגמים, אם קיימים, לפי תקנות 61(2)(ד)(2);

שר הבריאות בממשלה החדשה (ג)    מתוך כלל הסיורים המודרכים המוצעים לציבור על ידי החייב, בכל שנה, יוצעו –

ראול גונזלס גיל (1)   5 אחוזים לפחות מן הסיורים, ולא פחות משניים בשנה – עם תרגום לשפת הסימנים; והכול בכפוף לפסקה (3)(ב) ו-(ג);

מחזור חודש וחצי אחרי לידה (2)   5 לפחות אחוזים מן הסיורים ולא פחות משניים בשנה – בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של האדם; והכול בכפוף לפסקה (3)(ב) ו-(ג);

אחוזת פפושדו עפולה (ד)   סיורים מודרכים שמציע החייב ייערכו, ככל האפשר, תוך שילוב מקומות או דרכים שבוצעו בהם התאמות נגישות לפי תקנות נגישות למקום ציבורי חדש או קיים, תקנות נגישות לאתר ותקנות למקום שאינו בניין; באזורים שבוצעו בהם התאמות נגישות לפי הוראות סעיף 19לט(ד) לחוק או לפי הוראות חוק סידורים לנכים, והכול לפי העניין, יבוצעו 5 אחוזים לפחות מכלל הסיורים בשנה שמציע החייב, תוך שילוב מסלולים נגישים כאמור;

רבי נחמן מברסלב ספרים (ה)   חייב המספק סיורים מודרכים במקום ציבורי אחד או אתר אחד בתדירות העולה על שלושה סיורים בשבוע, יספק, לפי בקשה, בסיור מביניהם שהוא מציע לקבוצה המונה אנשים כמספר המינימום, לפחות, הנדרש לסיור מודרך במקום או באתר ולא פחות מ-20 איש, אחד או יותר מאמצעי העזר ושירותי העזר המפורטים להלן, לפי מוגבלות המשתתפים בסיור ולפי תוכן הסיור והכול בתיאום מראש:

ג'ינס לבן קרעים לגבר (1)   תרגום לשפת הסימנים;

חושבים ומחשבים כיתה ח דף מספר 10 (2)   הדרכה בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של אדם;

שקדי גרון באנגלית (2)  סיפק החייב מערכת הדרכה קולית תסופק בה גם הקלטה בלשון פשוטה ובקצב איטי;

פיאצה רוסטיקו משלוחים (3)  החייב יפרסם בדרכים כמפורט בתקנה 34 את אלה:

חוטים נסתרים ביקורת גולשים (א)   התאמות נגישות שבוצעו במקום שנערך בו הסיור המודרך לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי חדש או קיים, תקנות הנגישות לאתר או תקנות הנגישות למקום שאינו בניין, תקנות לפי סעיף 19לט(ד) לחוק או חוק סידורים לנכים, לפי העניין;

פראים בנק ישראל (ב)   מועדי הסיורים המודרכים שהוא מציע, לרבות המועדים שמסופקים בהם סיורים כאמור בפסקה (1)(ג);

מבנה האונה הפרונטלית (ג)    האפשרות לבקש התאמת נגישות כאמור בפסקה (1)(א) ו-(ב) או האפשרות להשתתף בסיור מותאם כאמור בפסקה (1)(ג), לפי העניין, והמועדים להגשת בקשות להתאמות כאמור; לא הוגשה בקשה כאמור עד המועד שנקבע לכך לפני מועד הסיור, פטור נותן השירות מהספקת התאמת הנגישות באותו סיור מודרך;

עדיני מוצרי חשמל נצרת (ד)   האפשרות לבקש סיור מודרך מותאם כאמור בפסקה (1)(ה);

סיאט איביזה ביקורת 2016 (ה)   הספקתה של מערכת הדרכה קולית במקום שנערך בו הסיור, כאמור בפסקה (2).

קזינו ברודוס פאלאס מחקר בפסיכולוגיה מעניין מאוד פטורים

 1. 67. על אף האמור בתקנה 66, יהיה נותן שירות פטור מביצוע התאמות כאמור במקרים אלה:

הודעת שרשרת של אהבה (1)  בסיורים מודרכים שבהם השטח הכולל שנערך בו הסיור אינו עולה על 200 מ"ר;

המרכז לעיוור רמת גן (2)  החייב מספק פחות מ-30 סיורים מודרכים בשנה.

האלופה עונה 2 פרק 13 סימן י"ב: נגישות לשירות בספריות

ברכה לחברות במסיבת רווקות נופל וקם הסרט לצפייה ישירה התאמות נגישות בספרייה

 1. 68. (א) חייב בהתאמות נגישות לספרייה יבצע את התאמות הנגישות לפי תקנות 9 עד 34, לפי העניין ובשינויים אלה:

תודה רבה חברים יקרים (1)   לא עלה שטח המקום בספרייה שניתן בו השירות לציבור על 150 מטרים רבועים, יהיה פטור מביצוע התאמות במעברים לפי תקנה 15(א);

מתאים להסננה שומנית (2)   סופקו בספרייה מושבים לציבור – יהיו עשרה אחוזים מכלל המושבים ולפחות מושב אחד, מושבים מותאמים;

שרון גל ערוץ 20 רייטינג (3)   הוצעו למכירה בשוק הפתוח כותרים בשפה רשמית בפורמטים נגישים (כגון: ספרים מוקלטים, ספרים אקלטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני) תרכוש ספרייה שניתן בה שירות קריאה והשאלה, לפי סוג הספרים המוחזק במקום, כותרים כאמור בשיעור של 2 אחוזים לפחות מתקציב רכש הספרים השנתי של הספרייה; הספרים יוחזקו במקום מרכזי בספרייה, שאליו מובילה דרך נגישה;

פטריות בתנור בשמן זית (4)   החייב יחזיק בספרייה אמצעי עזר אלה:

מתנות קטנות אקורדים נגנו (א)   מגדלת אלקטרונית (טלוויזיה במעגל סגור); ואולם ספרייה אשר מספק הביקורים הממוצע בה בשנה, ב-5 השנים שלפני יום התחילה, אינו עולה על 30,000 או ספרייה ביישוב שבו פחות מ-20,000 תושבים, תהיה פטורה מהספקת אמצעי עזר זה;

חרם כיתתי שאלות ותשובות (ב)   מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים שניתן לווסת בהם את עוצבת הקול וכן אוזניות;

מעלות באילת במאי (ג)    היו בספרייה מחשבים לשימוש אישי של המבקרים, יותקנו, במחשב אחד לפחות, תוכנת הגדלה ותוכנת פלט קול ויסופקו אוזניות לשימוש המשתמש;

חוף לבנון טבריה מחיר כניסה (5)   לבקשת אדם עם מוגבלות יספק לו החייב שירותי עזר אלה:

בננות החוף אגודה שיתופית בע"מ (א)   הדרכה בשימוש באמצעי העזר המוחזקים בספרייה;

באולינג רחובות שעות פתיחה בשבת (ב)   סיוע במציאת ספרים או נשיאתם, לפי העניין;

חיים מיכאל c# (ג)    מתן השירות תוך שימוש בשפה פשוטה ובאופן ודרך המותאמת למוגבלותו;

הפרק האחרון של המומינים שלא שודר לצפייה ישירה (ד)   כל שירות עזר סביר אחר, בהתחשב במוגבלותו של האדם, ברצונו ולפי נסיבות העניין.

גיא זוארץ שר לדינו הופעות (ב)  מתקיים בספרייה אירוע בפני קהל, יבצע בה החייב התאמות נגישות לפי הוראות סימן ט', לפי העניין.

מקס סטוק מוצרים לחנוכה (ג)   מפעילה ספרייה חוגים ופעילויות חברתיות קבועות לציבור, יספק החייב התאמות לפי תקנה 73 ולפי העניין.

פירוק שיתוף במקרקעין מאמרים סימן י"ג: שירותי הדרכה והכשרה

גלידת אניטה שבזי ועדות להפסקת הריון וולפסון התאמות נגישות בשירותי הדרכה והכשרה

 1. 69. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות בשירותי הדרכה והכשרה ובחינות יבצע את הוראות תקנות 9 עד 28 ו-31 עד 34, לפי העניין, יספק מידע על אודות השירות באמצעים המנויים בתקנה 29, ויספק את השירות בהתאמות נגישות כמפורט בסימן זה להלן.

פגודה איתמר 10 רמת גן (ב)  נותן שירות המספק שירותי הדרכה והכשרה לציבור בלתי מסוים, לרבות הדרכה, הכשרה או בחינה מקצועית או בחינה לצורך הגשת מועמדות לעבודה או לימודים (כגון בחינת קבלה), או הדרכה, הכשרה או בחינה לצורך הסמכה או קבלת תעודה רשמית בעלת תוקף מחייב, ולמעט שירותי הדרכה, הכשרה ובחינות שחלות עליהן הוראות תקנות הנגישות שהותקנו לפי סימן ז' לפרק ה'1 לחוק, יספק לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, את שירות ההדרכה או ההכשרה באמצעים המנויים בתקנה 29(ד), לפי מוגבלותו של האדם, סוג ההדרכה או ההכשרה או הבחינה ובשינויים שלהלן:

סיים את לימודיו (1)   הכשרה או הדרכה הניתנים בכתב יסופקו –

משחקי הגלידריה של פאפא לואי (א)   בשירות הקראה או באמצעות קובץ דיגיטלי כאמור בתקנה 29(ד)(4), לפי מוגבלותו של האדם;

תחכה לך בסוף היום (ב)   בדפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני כאמור בתקנה 29(ד)(3) או בקובץ קול עם פישוט לשוני כאמור בתקנה 29(ד)(5), למעט אם ביצוע התאמת הנגישות כאמור מהווה פגיעה מהותית באופיו של השירות;

מלכות היופי שנות השישים (ג)    פרקי הזמן הנקובים בתקנה 29(ד)(5) ו-(6) לא יחולו לעניין פסקאות משנה (א) ו-(ב), לפי העניין;

המזוודה של חנה יומן קריאה (2)   הכשרה או הדרכה הניתנים בעל פה יסופקו –

מטבחים בחיפה במבצע (א)   בדפוס או בשירות תמלול או בתרגום לשפת הסימנים לאדם הדובר שפת סימנים בלבד, ולפי העניין; עשה האדם שימוש, דרך קבע, במחשבו הפרטי, יינתן שירות התמלול על גבי מחשב זה; ואולם בבחינה שעורך החייב, יינתן שירות התמלול על גבי מחשב של החייב;

דוסים אונליין ויקיפדיה (ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), חייב שהוא רשת יציע שירות תמלול ותרגום לשפת סימנים לאדם עם מוגבלות ב-10 אחוזים מתכניות ההדרכה וההכשרה בכל אחד מסוגי תכניות ההדרכה וההכשרה שהוא מציע בשנת לימודים, ובתכנית אחת לשנה לכל הפחות; לא הוגשו בקשות על ידי משתתפים עם מוגבלות לקבלת התאמה בתכנית כאמור, יהיה החייב פטור מהספקת ההתאמות;

אפוקליפסה מילים זומבים (ג)    היה החייב רשת, יספק התאמות כאמור בפסקת משנה (ב) בכל אחד מן המקומות כאמור, ולכל הפחות במקום ציבורי אחד הנמצא ביישוב שהמרחק בינו ובין היישוב הסמוך ביותר אליו, שמסופק בו השירות על ידי החייב אינו עולה על 50 קילומטרים;

איקה אברבנאל טלפון (ד)   באמצעות מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית, לרבות מערכת שמע אישית שנעזר בה האדם עם המוגבלות;

תלמידים מתקשים במתמטיקה (ה)   במידת הצורך, תוך תיאור קולי של אמצעי המחשה ויזואליים שנעשה בהם שימוש בהדרכה או בהכשרה;

שלפוחית ביישנית צבא (ו)    בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של האדם, למעט אם ביצוע ההתאמה מהווה שינוי מהותי באופיו של השירות;

סלינג קונג שיאים (3)   לבקשת אדם עם מוגבלות יישמר לו, ככל שניתן, מקום שיאפשר לו לראות ולהשתתף באופן סביר בהדרכה או בהכשרה;

מפעיל תקשוב מבצעי חיל התקשוב (4)   בהסתייעות, במידת הצורך, במנורה המספקת תאורה מוגברת וככל האפשר תוך אפשרות לוויסות עוצמה;

תשלחו לי למייל (5)   ההדרכה, ההכשרה, או הבחינה יתקיימו במקום ציבורי, לרבות חלק ממקום ציבורי המשמש למתן ההכשרה או ההדרכה, שבוצעו בו התאמות נגישות לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי חדש או קיים, לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011, או לפי תקנות לעניין מוסד חינוך חדש, לפי סעיף 158ו1(ז) לחוק התכנון והבנייה, לפי העניין; ואולם ניתנה הדרכה, הכשרה או בחינה במקום ציבורי קיים, תסופק ההדרכה או ההכשרה בתקופת הביניים שמיום התחילה עד המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות נגישות למקום ציבורי קיים, במקום ציבורי או חלקו שמתקיימו בו דרישות חלק ח' בתקנות התכנון והבנייה, ובלבד שההדרכה או ההכשרה יינתנו בחלק של המקום הציבורי שהוא נגיש; סופק שירות הדרכה או הכשרה במקום ציבורי קיים המשמש מוסד חינוך כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק, יהיו בו בתקופת הביניים האמורה לפחות התאמות הנגישות לפי חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה;

מספרים נגדיים באנגלית (6)   על אף האמור בפסקה (5), סופק ההכשרה או הדרכה על ידי רשת, יסופק השירות בתקופת הביניים שמיום התחילה עד המועד שנקבע להשלמת ביצוע התאמות נגישות למקום ציבורי קיים, במקום ציבורי אחד לפחות שמתקיימות בו דרישות חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה, לרבות מקום ציבורי קיים שהוא בניין המשמש מוסד חינוך כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק והנמצא ביישוב שהמרחק בינו ובין יישוב אחר שמסופק בו השירות על ידי החייב אינו עולה על 50 קילומטרים;

אשנב למתמטיקה ממן 12 (7)   על אף האמור בפסקאות (5) ו-(6), לא מצא נותן השירות מקום ציבורי העומד בדרישות כאמור, באזור שמסופק בו השירות, לאחר חיפוש סביר, הוא יהיה פטור מביצוע ההתאמה כאמור;

שימוע בכתב לפני פיטורין (8)   נדרש מן המשתתפים בהדרכה או בהכשרה להפעיל מיתקן, יינתן סיוע בהפעלתו;

קורות עץ לפרגולה בירושלים (9)   יסופק כיסא מתכוונן יציב שניתן לכוון את חזית מושבו וגובה מושבו, את עומקו של המושב ואת משענת הגב שבו, ושיש בו אפשרות חיבור ידיות; ואולם אם ניתנה ההדרכה או ההכשרה במקום שבו מושבים קבועים שאינם ניתנים לכיוונון, יהיה האחראי פטור מביצוע התאמה זו;

דרכה של טויוטה הוצאת מטר (10)  לפי העניין ובמידת הצורך, יסופק שולחן שניתן לכוון את גובהו;

סטיבן הוקינג ומשפחתו (11)  תינתן אפשרות להקליט את ההדרכה או ההכשרה בהקלטה קולית, לפי אלה:

הישארי נאמנה לאהבה (א)   יכול שההקלטה תיעשה באמצעות עזרים הנמצאים בשימושו האישי של האדם עם המוגבלות;

איגל פיגל סרטונים (ב)   נותן השירות רשאי לדרוש מהאדם עם המוגבלות התחייבות בכתב כי ההקלטה נעשית לצורכי לימוד אישי בלבד ולא תופץ לאנשים אחרים;

פילה בקלה בתנור (ג)    ההקלטה תיעשה תוך שמירה על פרטיות המדריכים והמשתתפים האחרים;

תשמור על עצמך ילד (12)  נותן שירות יאפשר למשתתף עם מוגבלות לצלם את מהלך השיעור באמצעות עזרים המצויים בשימושו האישי של המשתתף, בתנאים כאמור בפסקה (11) או יספק לו תצלום של מידע ויזואלי המוצג במהלך השיעור כגון מידע שנכתב על לוח או המוצג לכלל המשתתפים;

איך כותבים נעלי אצבע באנגלית (13)  הכשיר נותן השירות אדם למתן הדרכה או הכשרה למשתתפים עם מוגבלות או הסתייע נותן השירות באדם כאמור, יינתן, במידת הצורך, סיוע על ידי אדם כאמור;

פסח ויקיפדיה לילדים (14)  יסופק כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, לפי מוגבלותו של האדם, לפי האמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי נותן השירות ובידי האדם, ולמעט אם ההתאמה הנדרשת מהווה פגיעה מהותית בשירות;

יהיה בסדר אקורדים הפיל הכחול (15)  בתקנת משנה זו, ברישה "זמן סביר" – בהתחשב בסוג ההתאמה הנדרשת, סוג ההדרכה או ההכשרה שלגביה מתבקשת ההתאמה, לרבות היקף ההדרכה או ההכשרה שלגביה נדרשת ההתאמה ובהתחשב במועדי מתן ההכשרה או ההדרכה.

בסיס של תימנים (ג)   בבחינות או במטלות שמשתתפים בהדרכה או הכשרה נדרשים לעמוד בהן, או בבחינות המוצעות לציבור כאמור ברישה של תקנת משנה (ב), יאפשר החייב בביצוע התאמות נגישות, לבקשת אדם עם מוגבלות, לבצע את המטלה או לגשת לבחינה בסיוע אמצעי העזר ושירותי העזר המנויים בתקנת משנה (ב) או באמצעות התאמות נגישות סבירות אחרות, לרבות התאמות הנהלים, הנוהגים או הליכי הבחינה, ובכפוף להוראות תקנה 71; תקנה 11 לא תחול על בחינות או מטלות.

מדינות איים באוקיינוס ההודי שירים באנגלית בבקשה נגישות מידע ממוחשב ונגישות עמדות מחשב

 1. 70. (א) ניתן שירות הדרכה או הכשרה בהסתייעות במחשב, יבצע החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות כאמור התאמות נגישות אלה:

יעקוביאן נתיב השיירה (1)   סופקה הדרכה או הכשרה באמצעות אינטרנט, יבצע החייב התאמות נגישות לשירות האינטרנט לפי תקנה 35;

אוסף העדשות שלי (2)   לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, יספק אמצעי עזר לשימוש במחשב בכפוף להוראות תקנה 71, כמפורט להלן:

תרגום כסא נדנדה באנגלית (א)   שולחן שמתקיימות בו דרישות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים במידות אנוש;

המנצחים של המירוץ למיליון 7 (ב)   מסך מחשב בגודל 19 אינטש לפחות;

אמנון ותמר רמת גן (ג)    תוכנת הגדלה;

חוף דוגית בכנרת מפה (ד)   תוכנת פלט קול, ובמידת הצורך תוך שימוש באוזניות;

איך מתחילים מספור עמודים בוורד (ה)   כל אמצעי עזר סביר אחר, בהתחשב במוגבלותו של האדם ובהתאם לנסיבות העניין;

דונלד סנפורד יהודי (3)   לבקשת אדם עם מוגבלות, יציב את עמדת המחשב במקום הנגיש לו.

קחי עוד נשימה להורדה סוגי אבנים למצבות החלטה על הספקת אמצעי עזר או שירות עזר מסוים

 1. 71. החלטה על אמצעי העזר או שירות העזר אשר באמצעותו יסופק השירות לאדם עם מוגבלות בסימן זה, תתקבל לפי אלה:

שחקי שחקי תווים לפסנתר (1)  באופן כמפורט בתקנה 29(ג), בהתאם למוגבלותו של האדם ובאופן שיבטיח כי האדם עם המוגבלות המשתתף בהדרכה או בהכשרה יעמוד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים האחרים וכי השימוש באמצעי העזר או שירות העזר ישקף באופן מהימן את מיומנותו של האדם או ידיעותיו או משתנים אחרים המהותיים להדרכה, להכשרה או לבחינה, ולא את מוגבלותו גרידא, ותוך שמירה על שוויון הזדמנויות מהותי בין כלל המשתתפים בהכשרה או בהדרכה או הנבחנים בבחינה; נדרש אדם עם מוגבלות לעמוד בבחינה רשאי נותן השירות לדרוש מאותו אדם המבקש התאמות נגישות, תיעוד מעודכן, מטעם גורם מומחה למוגבלות שבשלה מתבקשת ההתאמה, לגבי הצורך בהתאמת הנגישות שהוא מבקש, וכן רשאי הוא להיעזר במורשה לנגישות השירות; ואולם החייב יהיה פטור מביצוע התאמת נגישות המהווה פגיעה מהותית באופיו של שירות ההדרכה או ההכשרה או באופי הבחינה;

דשא דשא חגור (2)  בקשה לקבלת התאמות נגישות בהדרכה או הכשרה יגיש אדם עם מוגבלות זמן סביר לפני תחילת ההדרכה או ההכשרה, ולעניין בחינות – לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחינה או מועד ביצוע המטלה, אלא אם כן נמסרה ההודעה על הבחינה פחות מ-45 ימים לפני המועד כאמור;

ערבון בערעור לעליון (3)  החייב יודיע את החלטתו למבקש לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשתה, ואולם נמסרה הודעה על בחינה פחות מ-45 ימים לפני המועד כאמור בפסקה (2), ייתן החייב את החלטתו למבקש בתוך זמן סביר; החלטת החייב תהיה מנומקת ובכתב.

חמוצים יפניים ערך תזונתי חליפות עונה 3 לצפייה ישירה פרק 6 פרסום התאמות הנגישות בשירותי הכשרה, הדרכה ובחינות

 1. 72. נוסף על ביצוע הוראות תקנה 34, יפרסם חייב בביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה, בטופסי ההרשמה להכשרה להדרכה או לבחינה, את זכותם של תלמידים עם מוגבלות להתאמות נגישות לפי תקנות אלה, את דרכי הגשת בקשות לקבלת התאמות הנגישות ואת לוח הזמנים להגשתן.

סחרוב 5 ראשלצ מדענים מוסלמים מפורסמים פעילויות פנאי וחוגים

 1. 73. (א) חייב המקיים פעילות פנאי או חוג בהשתתפות ציבור בלתי מסוים קבוע לאורך זמן, כאשר הפעילות ניתנת אחת לשבוע לפחות, למעט שירות הדרכה או הכשרה כאמור בתקנה 69(ב) ולמעט סיורים מודרכים כאמור בסימן י"א בפרק זה, יספק לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר הוגשה זמן סביר מראש, אחד מאמצעי העזר או שירותי עזר אלה, כאמור בתקנה 29(ג), לפי סוג הפעילות, לפי מוגבלותו של האדם ולפי העניין:

כרטיסים להופעה של טיילור סוויפט בישראל (1)   יספק את השירות במקום שמתקיימות בו הוראות תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים או חדש, לפי העניין; ואולם בתקופת הביניים שעד מועד סיום ביצוע התאמות הנגישות למקום ציבורי קיים, יהיה פטור מביצוע התאמת נגישות זו;

פטריות ממולאות ברוטב (2)   על אף האמור בפסקה (1), היה החייב חלק מרשת, הוא יספק שירות כאמור בתקופת הביניים שמיום התחילה עד המועד שנקבע לסיום ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, במקום ציבורי אחד לפחות שמתקיימות בו התאמות נגישות לפי הוראות חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה, לרבות במקום ציבורי קיים שהוא בניין המשמש מוסד חינוך כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק, והנמצא ביישוב שהמרחק בינו ובין יישוב אחר שמסופק בו השירות על ידי החייב אינו עולה על 50 קילומטרים;

מזל גדי גבר היום (3)   מידע בעל פה המסופק למשתתפים, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות באחת מדרכים אלה, לפי עניין:

דוגמנית ישראלית של דיור (א)   בכתב, באופן אשר יאפשר לו להשתתף באופן עצמאי בפעילות;

הרדיו הישן לילה לא שקט (ב)   באמצעות מערכת להגברת שמע אישית שנעזר בה האדם עם המוגבלות;

ארוחות ערב לילדים בני שנה (ג)    תוך מתן אפשרות להקליט את הנאמר על ידי המדריך, לצורכי לימוד אישי בלבד, באמצעות מכשיר וידאו או אודיו המצויים בשימושו האישי של המשתתף עם המוגבלות, ותוך שמירה על פרטיות המדריך והמשתתפים האחרים;

כרטיסי ברכה לחתונה דתית (ד)   בשפה פשוטה ובאופן המותאם למוגבלותו של האדם, ולמעט אם ביצוע התאמה כאמור מהווה פגיעה מהותית באופיו של השירות;

וויסקי טוב לגרון (ה)   היה החייב חלק מרשת, יציע תרגום לשפת סימנים או תמלול ב-10 אחוזים מן החוגים שהם מילוליים בעיקרם, ולכל אחד מסוגי החוגים שהוא מציע לציבור;

לוקרים לה גרדיה (4)   מידע כתוב המסופק למשתתפים יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות באחת מדרכים אלה, לפי העניין:

חן רחובות סרטי השבוע (א)   בדפוס נגיש, בהקלטה או בקובץ דיגיטלי כמפורט בתקנה 29(ד)(4), בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי החייב והמשתתף;

כנפיים שבורות צפיה ישירה (ב)   בדפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני כאמור בתקנה 29(ד)(3), בהיקף שלא יעלה על 100 עמודים לשנה של מידע כתוב המסופק לכלל המשתתפים במהלך הפעילות, או בשימוש בשפה פשוטה ובאופן המותאמים למוגבלותו של האדם, ולמעט אם ביצוע התאמות נגישות כאמור מהווה פגיעה מהותית באופיו של השירות;

צלצולים לפלאפון באנגלית להורדה (5)   בכל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר, לפי מוגבלותו של אדם, סוג הפעילות והאמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי נותן השירות ובידי האדם עם המוגבלות, ולמעט אם ההתאמה המבוקשת מהווה פגיעה מהותית באופיו של השירות.

דיויס ואודי קופון (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיה חייב פטור מהתאמות נגישות במקרים אלה:

מורשה קיה רחובות (1)   השירות ניתן בבית החייב, המשמש למגוריו;

מסלול טיול מומלץ בירושלים (2)   השירות הוא בעיקרו פעילות ספורטיבית או פעילות מחול.

דוקו רשת לחתוך את הכאב (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה השירות בעיקרו פעילות מוסיקלית, יספק החייב את התאמת הנגישות לפי תקנת משנה (א)(1) ו-(2), בלבד.

מסעדות סיניות בתל אביב יפו (ד)  החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות פנאי לפי תקנה זו יפרסם את התאמות הנגישות שהוא מספק בשירות, ואת דרכי הגשת בקשות לקבלת התאמות הנגישות כאמור בתקנת משנה (א) ומועדיהן; ואולם לא הוגשה בקשה להתאמה מההתאמות שמציע החייב, זמן סביר לפני תחילת הפעילות, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו.

טרם אשקלון חיסונים סימן י"ד: נגישות בשירותי רווחה

לבד על מאדים ספר ביקורת דוגמאות למנהיגים שליליים ערכת תקשורת בשירותי רווחה

 1. 74. (א) נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות 9 עד 34 לפי העניין, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי רווחה יעשה שימוש, לפי הצורך, בערכת תקשורת תומכת וחליפית מסוג לוחות תקשורת מודפסים על גבי נייר או קרטון, הכוללים מילים, מושגים או משפטים המוצגים באותיות, סמלים או איורים, המותאמת למונחים שנעשה בהם שימוש בשירותי הרווחה.

נטו ליס שלמה סיקסט טלפון (ב)  לשכת רווחה תחזיק ערכה אחת לפחות כאמור בתקנת משנה (א).

משרד התחבורה הפקדת רשיון רכב הפרשות חומות בזמן גלולות מינס התאמות בשירותי רווחה

 1. 75. (א) חייב בהספקת יחידות אכסון מיוחדות במקום שניתנים בו שירותי רווחה, לפי הוראות תקנות נגישות למקום ציבורי קיים או תקנות הנגישות למקום חדש, כגון מעונות, מקלטים לנשים מוכות, מעונות לפי חוק הפיקוח על מעונות, ולמעט מעונות שהם מוסד חינוך כהגדרתו בחוק, יבצע את התאמות הנגישות המנויות בתקנה 80(א).

מסע במערכת השמש נפטון (ב)  החייב יספק נוסף על האמור בתקנת משנה (א) גם התאמות נגישות אלה, לפי העניין ולפי אופי השירות:

פתרון מלא בגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 806 מועד ב (1)   במקום שנעשה בו שימוש בפעמון הדלת הראשית על ידי המתאכסנים, יסופק חיווי ויזואלי, בתוך המבנה, לציון צלצול הפעמון;

לסיכו ראש העין (2)   במקום שפתיחת הדלת הראשית בו נעשית באמצעות אינטרקום, כמשמעותו בת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן במערכת לתקשורת פנים, או באמצעות לוח מקשים (קודן) ילווה שחרור מנגנון הנעילה באמצעות חיווי ויזואלי;

פתחו את השער שיר להורדה (3)   סופק בשירות טלפון נייח לשימוש המתאכסנים, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות טלפון נייח שמתקיימות בו התאמות נגישות כאמור בתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2009, ולפי מוגבלותו של האדם;

צילום מגנטים לאירועים בדרום (4)   נמנע ממתאכסן, עקב מוגבלותו, לעשות שימוש בטלפון העומד לשימוש המתאכסנים, יתאפשר שימוש באמצעי תקשורת חלופי, כגון מכשיר פקס או אינטרנט, אם קיים במקום;

טמפל רייד למחשב (5)   סופקה במקום מתן השירות אפשרות למתאכסנים לצפות בטלוויזיה ולהאזין לרדיו, יספק החייב, לבקשת מתאכסן עם מוגבלות מערכת עזר לשמיעה אישית אלחוטית לשמיעת קול טלוויזיה ורדיו.

חישוב מיקום בתור משרד החינוך סימן ט"ו: שירותי דת

זבח פסח שומרונים 2016 הגולם קם על יוצרו ויקיפדיה התאמות נגישות בשירותי דת

 1. 76. חייב בביצוע התאמות נגישות בשירותי דת יבצע נוסף על תקנות 9 עד 34, לפי העניין, התאמות נגישות כמפורט בסימן זה.

ניסוח שאלה באנגלית אנטי וירוס חינם fxp התאמות נגישות בבתי תפילה

 1. 77. ניתן שירות דת בבית תפילה, יספק החייב את אלה:

בגדי ילדים מותגים בזול (1)  מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 54(2)(א), אם מספר המושבים במקום עולה על 60 או אם ניתן השירות, דרך קבע, ל-60 אנשים לפחות; לא נעשה במקום שימוש דרך קבע באמצעי הגברת קול, פטור נותן השירות מביצוע התאמות כאמור;

she codes סניפים (2)  עותקים בדפוס גדול של ספרי התפילה שנעשה בהם שימוש בשירות דרך קבע בשפה שמודפסים בה הספרים; מספר העותקים כאמור יהיה 10 אחוזי לפחות ממספר מקומות הישיבה במקום, אם ניתן בו שירות הדת דרך קבע, או ממספר המשתתפים דרך קבע בתפילה; בפסקה זו, "דפוס גדול" – אותיות דפוס שגודלן הוא בין 16 ל-22 נקודות;

שמות עצם ופעלים כיתה ג (3)  יספק לבקשת אדם עם מוגבלות מושב מותאם; אפשר שהמושב יוצב במקום ישיבה מיוחד; לא היו מקומות הישיבה בבית התפילה מקומות ישיבה קבועים, יסופק מושב מותאם בשיעור של 10 אחוזים מכלל הכיסאות המסופקים לציבור.

מופע שנות ה70 עונה 2 פרק 4 צה"ל גיוס עובדים התאמות נגישות במקוואות

 1. 78. (א) במיתקן הרמה במקווה טהרה המאפשר כניסה ליציאה של אדם עם מוגבלות לבור הטבילה ושימוש במקלחת נגישה, יתקיימו דרישות אלה:

בדיקת רכב לפני קניה באזור חיפה (1)   דרישות התקן הבין-לאומי ISO 10535 (Hoists for transfer of disabled persons – Requirements and test methods);

הכנת אותיות משוקולד לבן (2)   מיתקן ההרמה יהיה מסוגל להרים אדם שמסתו 160 ק"ג לפחות; על מיתקן ההרמה יסומן במקום בולט לעין מהי המסה המרבית שהוא יכול להרים.

שייט ביאכטה במרינה בהרצליה מחיר (ב)  חייב בביצוע התאמות נגישות במקווה יספק סיוע סביר של בלנית לאישה עם מוגבלות או סיוע של אדם אחר העוסק בהפעלת המקווה בדרך קבע לגבר עם מוגבלות, באתר המקווה, בכניסה לבור הטבילה שבו וביציאה ממנו, לרבות סיוע בשימוש במיתקן הרמה כאמור בתקנת משנה (א) המותקן במקום, כדי להבטיח שימוש בטיחותי בשירות הניתן במקווה.

מתקן תצוגה מסתובב (ג)   מקווה טהרה קיים שהותקן בו מיתקן הרמה לפני יום התחילה או לפני יום תחילתן של תקנות מקום ציבורי קיים, יהיה חייב פטור מהתקנת מיתקן הרמה שמפרטו לפי תקנת משנה (א).

מכת המחץ עונה 3 סימן ט"ז: שירותי הארחה

מכון פילאטיס במודיעין הלבנת הון בנק לאומי תחולה

 1. 79. סימן זה יחול על שירותי הארחה הניתנים במקום ציבורי לאכסון כהגדרתו בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, למעט מקום שאינו בניין שבו לנים שלא ביחידות אכסון (כגון לינת שטח, לרבות באוהלים).

אימון ריצה אינטרוולים לסבא שלי היה כרם שאלות ותשובות התאמות נגישות ביחידת אכסון מיוחדת בשירותי הארחה

 1. 80. (א) נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות 9 עד 34 יבצע חייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי הארחה ביחידת אכסון מיוחדת המסופקת לאדם עם מוגבלות במסגרת השירות, התאמות נגישות כמפורט להלן:

לורה סוויסרה עודפים (1)   גובהה של מיטה יהיה כמפורט בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.4.2(ד); לבקשת אדם עם מוגבלות, יגביה החייב מיטה המצויה בחדר לינה של יחידה מיוחדת, בלא יותר מ-10 סנטימטרים מעל גובהה; הגבהת המיטה תיעשה בגובה של 5 סנטימטרים או 10 סנטימטרים מעל גובהה, לפי בחירת האדם עם המוגבלות, ובאופן יציב ובטוח, כגון באמצעות קוביות עץ, אך לא באמצעות מזרן נוסף;

חיים מאיירס כדורסל (2)   במקביל לאחת הצלעות הארוכות של מיטה ביחידת האכסון המיוחדת, יימצא מעבר שרוחבו 130 סנטימטרים לפחות; ביחידת אכסון מיוחדת במקום ציבורי קיים, רוחב המעבר יהיה 110 סנטימטרים לפחות, ויכול שרוחב המעבר כאמור יסופק על ידי שינוי מקום המיטה, לבקשת אדם עם מוגבלות;

מסעדה צמחונית טובה בירושלים (3)   היו ארוניות לצד המיטה, יהיו הארוניות ניתנות להזזה;

פרוייקט הגומיה שתרגישי את אהבתי (4)   היה ארון ביחידה המיוחדת, יהיה לידו טווח הגעה לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווח הגעה בעבור אדם המתנייע בכיסא גלגלים (2.6.3.1), כך שיתאפשר לאדם להכניס ולהוציא פריטים מהארון, לרבות תליית פריטים בו; דלתות הארון יהיו דלתות הזזה הניתנות לפתיחה אגף על אגף;

הגבעה בברנר גן אירועים מחירים (5)   ברהיטים ובמיתקנים ביחידה המיוחדת המופעלים על ידי האורח, לרבות כספת ומזגן, ייעשו התאמות נגישות לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1, בסעיף הדן במידות אנוש (2.6); לבקשת אדם עם מוגבלות, יסופק לו שלט עם ניגוד מישושי להפעלת המזגן;

משחק מחניים גדול (6)   היו ביחידה המיוחדת כורסאות או כיסאות, יספק החייב מושב מותאם אחד לפחות;

מתכון לכבד עוף עם בצל ויין (7)   הותקנה טלוויזיה ביחידת אכסון מיוחדת שיש בה מיטה, במועד שלאחר יום התחילה, תוצב הטלוויזיה מול ראש המיטה ושוליו התחתונים של המסך יהיו בגובה של 120 סנטימטרים לפחות מן הרצפה;

מרחץ הדמים של שטוקהולם (8)   הותקנו בחדר האמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת מאחזי יד פריקים, יוצעו אותם מאחזי יד לאדם עם מוגבלות שאמור להתאכסן ביחידת האכסון המיוחדת טרם התאכסנותו לבקשת האדם, יותקנו מאחזי היד הפריקים כמפורט בפרט 8.189 בתקנות נגישות למקום ציבורי חדש או בפרט משנה 30 בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי העניין;

סלע המחלוקת ארץ נהדרת (9)   היה הפרש גובה שאינו עולה על 6 סנטימטרים בין יחידת האכסון המיוחדת לבין מרפסת או גינה, לפי העניין, הנמצאים מחוץ ליחידה, יותקן סף פריק לשם התגברות על הפרש הגובה לפי הוראות פרט משנה 8 בפרט 2 בתוספת הראושנה לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים;

יהודה לוי ג'ילט (10)  היה מטבחון ביחידת אכסון מיוחדת, יתקיימו בו אלה:

פיצה דומינוס פתוח בשבת בפתח תקווה (א)   היה במטבחון ארון תחתון, יכיל הארון מגירות בלבד; היו דלתות הארון דלתות הזזה – יכול שהארון יכיל מדפים נשלפים;

תבניות משחק מסלול (ב)   כיור יותקן לפי ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף 2.11.7.2;

הטורוסים דרום אמריקה (ג)    משטח העבודה יהיה בגובה שבין 80 ו-85 סנטימטרים מן הרצפה; השולחן יהיה בגובה של 75 סנטימטרים מן הרצפה ואם אין שולחן כאמור, יסופק משטח עבודה בגודל של 60×80 סנטימטרים ובגובה שבין 73 ו-75 סנטימטרים מן הרצפה, וכן יתקיימו התנאים כמפורט בת"י 1918 חלק 1 בסעיף 2.6.2 לעניין חללים חופשיים לברכיים;

החדרים במלכת שבא (ד)   היה במטבחון ארון עליון, יהיו שוליו התחתונים בגובה שבין 130 ו-135 סנטימטרים מן הרצפה ותתאפשר לאדם עם המוגבלות גישה למדף התחתון שבארון.

דגל לבנון לצביעה ברוך כהן הבדולח השבור ערכת עזר לשמיעה

 1. 81. (א) בתקנה זו, "ערכת עזר לשמיעה" – ערכה הכוללת אבזרים כמפורט להלן:

תצוגת אופנה רנואר אביב קיץ 2015 (1)   טלפון לאנשים עם מוגבלות שמתקיימים בו אלה:

עמותת אנוש דרושים (א)   קיימת לפחות אפשרות להגברת אות השמע והצלצול;

שבות עמי ספרים (ב)   הוא מתאים לשימוש עם מכשיר שמיעה אישי במצב "T" (telecoil);

הסרט מעשיה אורבנית לצפייה ישירה (ג)    הוא מאפשר שינוי תחום תדרי הצלצול (טון);

שירתתי או שירתי (ד)   קיימת אפשרות לחיווי חזותי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון;

חג שמחת תורה הסבר לילדים (ה)   קיימת אפשרות לחיבור כרית רטט;

החוש השמיני לצפייה ישירה עם תרגום מובנה (2)   מערכת עזר לשמיעה אישית אלחוטית לטלוויזיה ולרדיו שכוללת אבזרים ומאפיינים אלה:

היחידה עונה 2 פרק 6 (א)   מקלטים אישיים מסוג אוזניות ומקלטים מסוג לולאת השראה צווארית, במספר כמפורט בתקנת משנה (ב);

מחזור 17 ליגה לאומית (ב)   וסת עוצמה אישי ביחידת המקלט;

אבד לי הפלאפון (ג)    סוללות נטענות ומטען נייח;

אלכסנדרה זינגר זימון תורים (3)   מערכת התראה ניידת מודולרית אלחוטית למקורות קול המפעילה, בלא שיהוי, אמצעי התראה על פעילות מקור קול, הכוללת:

מהי הויה דולורוזה (א)   חיבור למקורות הקול המפורטים להלן, או ניתנת לחיבור אליהם, לפי העניין:

ארוחת בוקר בריאה לעבודה (1)   צלצול טלפון;

איתמר צ יזיק צה לידה (2)   גלאי עשן או מערכת התראה מרכזית של שירות ההארחה;

אונג באק 1 לצפייה ישירה עם תרגום (3)   צלצול או דפיקה בדלת;

ספקטרה כרום חולון (4)   שעון מעורר;

צריבה בשתן ילדים (ב)   אמצעי התראה אלה: הבזק אור, רטט, אות שמע מוגבר ומאפשרת למשתמש לבחור אילו אמצעי התראה להפעיל;

ניווט חופי שיעור 2 (ג)    יחידת בסיס, יחידת משדרים ויחידת מקלט הניתן לנשיאה; המערכת מפעילה את אמצעי ההתראה כאמור בפסקת משנה (ב) ומסמנת איזה מבין מקורות הקול הוא המופעל; יחידת הבסיס פועלת באמצעות חשמל וסוללת גיבוי; יחידת המשדרים ויחידת המקלט לנשיאה פועלות באמצעות סוללות;

אגרול ירקות סיני (4)   מארז נייד לאחסון ערכת העזר, המסומנת בסמל הנגישות הבין-לאומי לנגישות אנשים עם מוגבלות שמיעה בגודל עד 10×10 סנטימטרים שכולל הסבר לגבי הציוד והוראות שימוש והפעלה, בשפות עברית ערבית ואנגלית.

תחפושת מיניונים diy (ב)  החייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי הארחה יחזיק ערכות עזר לשמיעה, יספקן ויתקינן לפי פרטים אלה:

רוכבת אופניים שפרשה (1)   מספר ערכות העזר יהיה כאמור בטור ב' בטבלה שלהלן, לשירות הארחה שמספר יחידות האכסון בו הוא כאמור בטור א' לצדו:

טלוויזיה סוני 50 אינץ טור א'                                                          טור ב'

מושגים בתקשורת אלחוטית מס' המושבים או תפוסת המקום                          שיעור המקלטים שיסופקו

צימרים מומלצים למשפחות ביער השחור עד 15                                                         1

איום מפחיד תשחץ 26 עד 75                                                    2

הופעה של דונובן בישראל 76 עד 100                                                   3

החכם עיניו בראשו פירוש 101 עד 200                                                 4

דיאליזה כליה מלאכותית 201 עד 400                                                 5

קומדיה אלוהית סרט ביקורת 401 עד 500                                                 6

הלוגו של אינסטגרם מעל 500                  7 בתוספת ערכה אחת לכל 75 יחידות אכסון נוספות

צמיגים לרכב במבצע במרכז (2)   אם הוא חייב להחזיק לפי הטבלה שבפסקה (1) –

ענבל ציון נפטרה (א)   עד שלוש ערכות עזר – תכלול ערכז עזר אחת לפחות שני מקלטי אוזניות ושני מקלטי לולאות השארה צוואריות לשמיעת קול טלוויזיה ורדיו; הערכות האחרות יכללו מקלט אישי אחד מסוג אוזניות ומקלט אחד מסוג לולאת השראה צווארית לשמיעת קול טלוויזיה ורדיו;

מה פירוש המילה מרבית (ב)   ארבע ערכות עזר לשמיעה לפחות – יכללו שתיים מהן לפחות, שני מקלטים אישיים מסוג אונזיות ושני מקלטים מסוג לולאת השראה צווארית לשמיעת קול טלוויזיה ורדיו; הערכות האחרות יכללו מקלט אישי אחד מסוג אוזניות ומקלט אחד מסוג לולאת השראה צווארית לשמיעת קול טלוויזיה ורדיו;

סייעת לרופא שיניים דרושים באור יהודה (3)   לבקשת אורח עם מוגבלות תסופק ותותקן ערכת עזר לשמיעה ביחידת האכסון שבה בוחר האדם להתארח; היה מספר האורחים עם מוגבלות שמיעה ביחידת אכסון אחת גדול ממספר המקלטים האישיים בערכת עזר אחת לשמיעה, יסופקו מקלטים אישיים נוספים כמספר האורחים, מתוך ערכות העזר האחרות לשמיעה המצויות בחזקת החייב.

סיפורי אלים הודים (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), חייב המספק שירותי הארחה בבקתות (כגון בונגלו) שלא מסופק בהן טלפון או טלוויזיה, יהיה פטור מהספקת אמצעי עזר כאמור; היה החייב פטור כאמור, תינתן לאדם עם מוגבלות, לפי תיאום עמו, התראה על אירוע חירום כגון שריפה, באמצעות מסרון.

מלטז למכירה במרכז גאליס עונה 5 התאמות בשירותי הארחה

 1. 82. (א) נוסף על הספקת מערכות עזר לשמיעה לפי תקנה 81, יספק החייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי הארחה אמצעי עזר ושירותי עזר אלה, לפי העניין:

רדיו תל אביב לוח שידורים (1)   לשימוש אדם עם מוגבלות יועמד שירות פקסימילה בעמדת שירות, בעלות של שיחת טלפון ליעד הנדרש, בעד כל משלוח מקסימילה;

ספקטרום תדרים משרד התקשורת (2)   סופק לאדם עם מוגבלות כרטיס אלקטרוני, יסומן הכרטיס בסימן חזותי כגון חץ או בסימן מישושי כגון חיתוך של אחת מזוויות הכרטיס, או חירורה, לפי בקשתו של האדם, כך שיהיה ניתן לזהות את כיוון הכנסת הכרטיס לחריץ;

sportower מגדל הספורט ברמת גן (3)   סופקו סרטי הדרכה לגבי השירותים הניתנים בשירות ההארחה (כגון סרטונים על פינוי בשעת חירום או על השירותים המסופקים בספא), הם יסופקו עם כתוביות בשפת הסרט; היו הכתוביות סמויות, יינתן לאדם עם המוגבלות הסבר כיצד להפעילן;

תאריך חזרה לבית הספר 2016 (4)   לבקשתו של אדם בגיר עם מוגבלות, יתאפשר לו ללון ביחידת אכסון אחת עם הוריו, למעט בשירות הארחה שהדבר אסור בו משיקולי בטיחות או אם יש בכך פגיעה מהותית באופי השירות שניתן במקום;

היי דרומה לאילת אתניקס (5)   החייב ישכיר או יספק יחידה מיוחדת למי שאינו אדם עם מוגבלות בניידות אם התקיימו כל אלה:

קולוני חיפה חניה (א)   לא נותרו יחידות אכסון רגילות להשכרה או הספקה;

זית בבית פרווה (ב)   מועד תחילת האירוח המתוכנן ביחידה הוא פחות משלושה שבועות מיום ביצוע הזמנתה; ואולם בחגי ישראל ומועדיו, בחודשים יולי ואוגוסט ובשבועיים שלפני כל אחד מאלה, תושכר או תסופק יחידה מיוחדת כאמור רק אם מועד תחילת האירוע המתוכנן הוא פחות מחמישה שבועות מביצוע ההזמנה של היחידה המיוחדת;

החולמים אחר השמש סשה ארגוב (6)   החייב ידאג לשמירת מקום חניה בעבור אורח שהוא אדם עם מוגבלות הלן במלון ואשר לרכבו יש תג נכה, מיום תחילת האירוע עד יום סיומו; מספר מקומות החניה אשר יישמרו בעבור אורחים עם מוגבלות יהיה לפחות כמספר מקומות החניה לנכים שהתקנתם נדרשת לפי פרט 8.110 לתקנות התכנון והבנייה או לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי העניין;

גרשון בר כוכבא ספר (7)   נשמר מקום חניה בעבור אורח שהוא אדם עם מוגבלות, תתואם פתיחת החניה באמצעות הטלפון עם האדם עם המוגבלות, לבקשתו, וסמוך להגעתו;

עולה בקנה אחד מילון (8)   הותקן במקום הציבורי סימן מוביל, לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות הלן במקום, עם הגעתו למקום, ליווי מהכניסה עד לדלפק הקבלה, למעלית, ליחידת האכסון שהוא מתאכסן בה או למיתקנים השונים במקום, לפי העניין; ואולם אם לא הותקן סימן מוביל במקום ציבורי לאכסון, שתפוסתו 500 איש לפחות, וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבת הכניסה מאוישים ברציפות 24 שעות ביממה, כאמור בפרט משנה 16 בפרט 2 בתוספת הראשונה של תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, יסופק ליווי לבקשת אדם עם מוגבלות הלן במקום לכל חלקי המקום הציבורי, לפי העניין;

כריס בראון הופעה בישראל (9)   בשירות הארחה שלא מסופק בו ליווי כאמור בפסקה (8), תסופק לבקשת אדם עם מוגבלות מפה בדפוס נגיש שיצוין בה מיקום השירותים העיקריים הניתנים בשירות ההארחה, כגון: דלפקי הקבלה, חדרי שירותים, טלפונים ציבוריים, אזורי הישיבה ודרכי המילוט; אסרו גורמי ביטחון המוסמכים על פי דין על הספקת מפה בדפוס של המקום שניתן בו שירות ההארחה, פטור החייב מהספקת מפה בדפוס נגיש כאמור; בשירות הארחה שבו פחות משמונה יחידת אחסון, יהיה החייב פטור מביצוע התאמת נגישות זו;

הצבעים משתנים עכשיו אקורדים (10)  לבקשת אדם עם מוגבלות יסופק לו שלט שנועד לתלייה מחוץ לדלת חדרו, ולפיו המתארחים בחדר זקוקים לסיוע בפינוי בחירום;

הדפסת עבודות לסטודנטים בירושלים (11)  הותקן בחדר שלט עם הסבר מילולי על אודות הפעלת מכשיר או אבזר, יסופק המידע בשלט גם תוך פישוט לשוני ושימוש מרבי בסמלול או באיור, לפי העניין;

חוסר שליטה בחיים (12)  נוסף על אמצעי העזר כאמור בתקנה 81(א), יספק חייב, לבקשת אדם עם מוגבלות, טלפון נייח נגיש כאמור בתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ומיתקני בזק), התשס"ט-2009, בהתאם למוגבלותו של האדם ולפי העניין; ואולם אם לא סופק טלפון ביחידות אכסון, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו;

כאדם שמדליק נר מנר הנר דולק וחברו אינו חסר (13)  הותקנה טלוויזיה ביחידת אכסון, במועד שלאחר יום התחילה יבוצעו התאמות נגישות באמצעי ההפעלה כאמור בפרט משנה 27 בפרט 2 לתוספת הראשונה של תקנות נגישות למקום ציבורי קיים לעניין זיהוי במישוש וניגודיות חזותית.

קטמנדו פרק 5 להורדה (ב)  לבקשת אדם עם מוגבלות המתאכסן במקום, יספק החייב גם את אלה:

יוזף בויס מוזיאון ישראל (1)   הדרכה בהתמצאות במקום מתן השירות לרבות מיקום חלקיו השונים והשירותים הניתנים בהם, ודרכי המילוט בשעת חירום;

דפי העשרה לילדים (2)   הדרכה בתפעול אמצעי העזר, מכשירים ועזרים המצויים ביחידת האכסון או המסופקים לאדם עם מוגבלות לפי בקשתו, ובהם טלוויזיה, מזגן, כספת ומערכת העזר לשמיעה כאמור בתקנה 81, וכן סיוע סביר בשימוש באמצעים, מכשירים ועזרים כאמור, לרבות שינוי מיקום פריטי ריהוט;

יחידות דיור להשכרה בירושלים (3)   הקראת מסמכים שמספק החייב, סיוע בספירת כסף וזיהויו וסיוע סביר בנשיאת מטען;

השחרת פנסים אחוריים (4)   מידע בדבר התאמות הנגישות הקיימות ביחידות האכסון המיוחדות והרגילות והאמצעי העזר שנותן השירות מספק, וכן מידע על אודות התאמות הנגישות המצויות ביחידת האכסון שבה מתארח האדם עם המוגבלות ואמצעי העזר ושירותי העזר אשר ניתן לספק לו ביחידה זו;

הכשרת מורים ערבים בישראל (5)   כל שירות עזר סביר אחר, לפי הנסיבות.

מותו של איוואן איליץ pdf סימן י"ז: שירותי מגורים ולינה

תוכן השיר פגישה ארז ביטון מלאני סי שחקנית התאמות נגישות לשירותי מגורים ולינה

 1. 83. (א) נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות 9 עד 34, נותן שירות המספק שירותי מגורים או לינה לתקופות קצובות, לרבות במעון לעובדים או לציבור בלתי מסוים אחר, למעט שירות לינה המסופק בשירות שחלים עליו סימנים י"ד או ט"ז בפרק זה, ידאג, בכפוף לאופי השירות ולפי העניין, לאלה:

לאכול להתפלל לאהוב להורדה ישירה עם תרגום (1)   התאמות נגישות ליחידות המיוחדות שהוא מספק כאמור בתקנה 80(א);

חלומו של הרצל (2)   יספק אמצעי עזר לפי תקנה 81(א);

הרצאות הרב זמיר כהן ברמת אביב (3)   לבקשת אדם עם מוגבלות תינתן לו הכוונה לחלקים השונים במקום שניתן בו שירות המגורים או הלינה, לפי העניין (כגון הכניסה, מטבח, מקלחות, חדרי השירותים) וכן הסבר לגבי תפעול המכשירים השונים;

ייעוץ ארגוני לימודים בצפון (4)   לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש, יסופק כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר, לפי הנסיבות;

פוטסדאם ברלין תמונות (5)   קיימים חללים לשימוש משותף (כגון מטבח או מקלחת) במקום ציבורי שמסופק בו שירות מגורים או לינה ושקיימת בו יחידת אכסון מיוחדת יחולו גם באותם חללים הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן במידות אנוש.

אנה לייקין שעות פעילות (ב)  חייב בביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה יפרסם את התאמות הנגישות המסופקות בשירות שהוא מספק, דרכי הגשת בקשה לקבלת התאמות נגישות ומועדי הגשתה, כאמור בתקנה 34(ג).

תה טיליה איפה קונים (ג)   חייב בביצוע התאמות נגישות לפי תקנה זו יספק יחידת אכסון מיוחדת למי שאינו אדם עם מוגבלות, רק אם לא נותרו בידו יחידות אכסון רגילות ואם לא נדרשה יחידת האכסון המיוחדת על ידי אדם עם מוגבלות זמן סביר לפני מועד אכסונה על ידו.

פיצות בשבת בחולון (ד)  ביקש אדם עם מוגבלות יחידת אכסון מיוחדת לאחר שזו סופקה לאדם שאינו עם מוגבלות, רשאי החייב להעביר את המתאכסן ליחידת אכסון אחתר ולספק את היחידה המיוחדת לאדם עם מוגבלות; החייב יידע אדם בלא מוגבלות שמסופקת לו יחידת אכסון מיוחדת, עם הספקת היחידה, כי ייתכן ותסופק לאדם עם מוגבלות אם תוגש בקשה לכך, גם לאחר מועד כניסתו ליחידה.

עוגיות ממולא תמרים סימן י"ח: שירותי הסעדה

איך להוריד משחקים שעולים כסף בחינם לאייפון בלי פריצה המלצות למסעדות באילת נגישות שירותי הסעדה

 1. 84. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות בשירותי הסעדה יבצע את התאמות הנגישות כאמור בתקנות 9 עד 34 ו-52 לפי העניין ובשינויים אלה:

טנגו כפר סבא נתן אלתרמן (1)   סיפק החייב מושבים לסועדים, יהיו 10 אחוזים מהם ולא פחות משניים מושבים מותאמים; ואולם היה שטח האזור שניתן בו שירות ההסעדה, לרבות שטחי חוץ כגון מרפסת או מדרכה, פחות מ-50 מטרים רבועים, יהיה פטור מביצוע התאמות כאמור;

בגדים יד שנייה בית שמש (2)   סיפק החייב שולחנות לסועדים, יתקיימו ב-5 אחוזים מהם, ולפחות בשולחן אחד, תנאי ת"י 1918 חלק 1 לעניין שטח חופשי לכיסא גלגלים (2.6.1), חללים חופשיים לברכיים וכפות הרגליים (2.6.2) וטווח הגעה לחזית (2.6.3.1);

פרי מגדים פירוש (3)   לבקשת אדם עם מוגבלות, יספק החייב בנסיבות לתפריט המוצע לסועדים, בעת קבלת השירות, אחת מהתאמות הנגישות המנויות בתקנה 29(ד) המתאימה למוגבלותו בכפוף לתקנה 29(ג), ובכפוף לאמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי החייב;

רכיבים אלקטרוניקה תל אביב (4)   היה השירות חלק מרשת הסעדה, שבה עשרה סניפים לפחות, יספק החייב, לבקשת אדם עם מוגבלות, תצלומים של המנות הנפוצות המוצעות לציבור.

פאזל תלת מימד מגדל אייפל (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) –

פסיכיאטר לנדא ליאוניד (1)   ניתן שירות הסעדה במקום שיש בו עמדת שירות ושולחנות לציבור הסועדים, יהיה החייב פטור מביצוע הוראות תקנה 18;

אספקת נפט לקמין באר שבע (2)   בשירות הסעדה שבו קיימת עמדת שירות ואינו שירות עצמי (כגון פאב), יספק החייב, לבקשת אדם עם מוגבלות, שולחן כאמור בתקנת משנה (א)(2) ובמידת הצורך מושב מותאם כאמור בתקנת משנה (א)(1), לפי העניין;

טיפולים חדשניים בסרטן הקיבה (3)   על אף האמור בפסקה (2), ניתן שירות ההסעדה כאמור בעמדת שירות בשיטת "קח ולך" כאשר אין במקום שולחנות וכיסאות, יהיה החייב פטור מהספקת שולחן או כיסא כאמור.

דודו זר רון נשר להורדה (ג)   בשירותי הסעדה בשיטת השירות העצמי – שבה הסועד נוטל את המזון אל צלחתו בעצמו – יוודא החייב כי כל סוגי המזון המוצעים לציבור יהיו בטווח הגעה של אדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים הדנים בטווחי הגעה (2.6.3.1 עד 2.6.4).

מחפש עבודה במפעלים בכרמיאל (ד)  החייב יספק לבקשת אדם עם מוגבלות כל שירות עזר סביר, כאמור בתקנה 52, כגון מציאת מושב פנוי, תיאור בעל פה של המזון המוצע במקום, סיוע בנשיאת המזון מן הדלפק אל מושבו, תיאור מיקומם של כלי האוכל והשירות, והכל לפי העניין.

מה זה סבתא רבא (ה)  במזנון בבית קולנוע שבשטחו שולחנות לציבור, יבוצעו התאמות כאמור בתקנת משנה (א); לא היו בשטחו של המזנון שולחנות לציבור – יבוצעו במזנון התאמות כאמור בתקנה 18.

מעצבת שמלות ערב מידות גדולות (ו)   בתקנה זו, "שירותי הסעדה" – מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום אחר שמגישים בו מזון ומשקאות לציבור וכן שירות קייטרינג.

כדורי פינג פונג תל אביב סימן י"ט: נגישות לשירותי ספורט ופנאי

דיני גירושין חלוקת רכוש חזור אחי שריף להורדה נגישות לשירותי ספורט ופנאי

 1. 85. (א) נוסף על ביצוע הוראות תקנות 9 עד 34, לפי העניין, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי ספורט, לרבות שירות הניתן בבריכת שחייה, פארק מים ובמיתקני ספורט יספק, לבקשת אדם עם מוגבלות, התאמות נגישות אלה:

כיוון פרונט הבנאי 26 חולון (1)   הכוונה לחלקיו השונים של מקום שניתן בו השירות; ואולם בשירותים המופעלים במקום ציבורי שבו אין נוכחות קבועה של אדם המספק שירות במישרין לציבור, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו;

הבורר עונה 5 פרק 1 הפרק המלא (2)   היה במקום עובד המיומן בהפעלת המיתקנים והמכשירים, יספק סיוע סביר בזיהוי המיתקנים ובשימוש בהם;

שתים עשר אלף שקלים (3)   במכון כושר, כהגדרתו בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – חוק מכוני כושר), שבו מסופקים שירותי כושר גופני באמצעות מכשירים, תהיה נגישות רציפה, כהגדרתה בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לעשרה אחוזים לפחות מן המכשירים מכל אחד מסוגי מכשירים אלה: משקולת חופשית, מכשיר התנגדות ומכשיר אירובי, כהגדרתם בתקנות מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכוני כושר), התשס"ה-2005; ואולם אם היה במקום מתחם למשקולות חופשיות שאין נגישות אליו, תינתן נגישות רציפה למכשיר אחד לפחות מסוג זה;

ואם פרידה דקלה להורדה (4)   על אף האמור בפסקה (3), הוצבו המכשירים באולם ששטחו אינו עולה על 100 מטרים רבועים, תסופק נגישות רציפה למכשיר אחד לפחות מכל אחד מהסוגים האמורים בפסקה (3);

מופעים יום העצמאות ברמת השרון (5)   בבריכת שחייה שאורכה 25 מטרים לפחות ושבה מסלולים מסומנים, ימתח חבל לרוחב הבריכה במרחק 5 מטרים מכל דופן קצה ובגובה שבין 180 ל-250 סנטימטרים מעל פני הבריכה, ולכל אורכו דגלונים המצויים בניגוד חזותי זה מזה.

תוכנית בערוץ 2 על פוריות (ב)  אין באמור בתקנה זו לגרוע מהוראות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד-2004, ומהוראות חוק מכוני כושר והתקנות שהותקנו על פיו.

איתי לוי להורדה ילדות של פעם רואים רחוק רואים שקוף פרק ו': נגישות חלופית למקום ציבורי ולשירות ציבורי

פינה קסומה מטולה תמונות איך לאלף חתולי רחוב נגישות חלופית למקום ציבורי ולשירות ציבורי

 1. 86. (א) התקיים תנאי מן התנאים המפורטים בתקנת משנה (ב)" למעט בשירות ציבורי שחלים עליו סימנים ו', ז' ו-י' בפרק ה'1 לחוק, יבצע החייב את אותן התאמות נגישות אשר אינן מהוות נטל כבד מדי, ככל שפטור כאמור חל עליו, או שינוי יסודי במהות השירות, המבטיחות מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן בטוח, נוח, מכובד ועצמאי ככל האפשר.

doctors only דרושים (ב)  החייב יבצע התאמות נגישות חלופיות כאמור בתקנת משנה (א) אם ניתן לו פטור מלא או חלקי מביצוע התאמת נגישות, בהתקיים אחת מאלה:

שבר בעצם הירך בילדים (1)   ביצוע התאמות הנגישות למקום ציבורי או לשירות ציבורי –

טליתניה חנות המפעל בני ברק (א)   מהווה נטל כבד מדי;

האלבום של ישי ריבו להורדה (ב)   יגרום לשינוי יבודי במהות השירות כאמור בסעיף 19יג(א)(4) לחוק, או פגיעה מהותית באופיו המיוחד של מקום ציבורי בשל ערכי ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע כאמור בסעיף 19ט(ב)(1) לחוק;

למעלה מדובב לצפייה ישירה תרגום מובנה (2)   התאמת נגישות לקום ציבורי אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות, לפי חוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, כאמור בסעיף 19יג(א)(1) לחוק;

אבירים ואומנים 1+1 (3)   הנציב פטר את החייב מביצוע התאמות נגישות לשירות ציבורי או למקום ציבורי קיים מחשש להתמוטטות כלכלית, כאמור בסעיף 19יג(ג) לחוק.

בוגבו קמיליון 2 (ג)   בתקופת הביניים שעד למועד שנקבע לביצוע כל שלבי התאמות הנגישות למקום ציבורי, כמפורט בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, תקנות הנגישות לאתר, ותקנות הנגישות למקום שאינו בניין, לפי העניין, יבצע החייב, ככל האפשר, את ההתאמות החלופיות כאמור בתקנת משנה (א); ביצוע התאמה חלופית לפי הוראה זו אינה פוטרת את החייב מביצוע התאמות נגישות לפי כל דין.

גדילה ודעיכה 807 (ד)  בתקופת הביניים שעד למועד שנקבע לביצוע כל שלבי התאמות הנגישות לשירות, כאמור בפרק ח', יבצע החייב, ככל האפשר, התאמות חלופיות כאמור בתקנת משנה (א); ביצוע התאמה חלופית לפי הוראה זו אינה פוטרת את החייב מביצוע התאמות נגישות לפי כל דין.

קהילת יהודי ורשה (ה)  בבחירת אמצעי עזר חלופי במסגרת התאמות חלופיות כאמור בתקנת משנה (א), יבחר החייב באותו אמצעי המתאים לרוב מקבלי השירות עם המוגבלות שלה נועדה ההתאמה, לאחר קבלת חוות דעת ממורשה לנגישות השירות או ממורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה, לפי העניין.

vertigo בושם מחיר (ו)   קיים במקום ציבורי הפרש גובה, יכול שישמש כנגישות חלופית לפי תקנה זו –

עוגיות במילוי תמרים ללא גלוטן (1)   במקום שהפרש הגובה בו אינו עולה על 50 סנטימטרים – כבש נייד, יציב, שמתקיימים בו אלה:

הנהלת האקדמיה לקולנוע (א)   שיפועו לא יעלה על 12 אחוזים;

ברים בבאר שבע והסביבה (ב)   רוחבו 90 סנטימטרים לפחות;

ברכת שחלק מחכמתו ליראיו (2)   היה הפרש הגובה עד 110 סנטימטרים – מעלון אנכי, שכושר ההרמה שלו בעבור אדם עם מוגבלות ומכשיר העזר שלו, הוא 250 קילוגרמים לפחות.

המעי הרגיז נעלם (ז)   חייב המבצע התאמה חלופית אחת או יותר בשירות שהוא מספק, יפרסם את דבר השימוש בהתאמה החלופית יחד עם פרסום שאר ההתאמות לשירות שאותו הוא מספק, כאמור בתקנה 34.

בית ספר מקיף ו באר שבע טלפון הצעצוע של בר תחפושות פרק ז': הכשרת עובדים, מינוי רכז נגישות

רובוקופ 1 לצפייה ישירה עם תרגום אקווה קרם לפנים יידוע צוות העובדים בחובות על פי החוק

 1. 87. (א) נותן שירות יידע את העובדים בנושאים שלהלן:

בנק דיסקונט רסקו סיטי באר שבע שעות פתיחה (1)   איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות במתן השירות, כאמור בסעיפים 19ג ו-19ו לחוק;

אנגיואדמה תורשתית טיפול (2)   חובת מתן שירות שוויוני בסביבה מכילה כאמור בסעיף 6 לחוק ובתקנות 3 עד 5, ועיגון חובה זו בנוהלי השירות לפי תקנה 9;

גולדן רטריבר גור חום (3)   עיקרי החובות לפי החוק החלות על השירות האמור, לפי תקנות אלה ולפי כל דין אחר, לתת נגישות לאנשים עם מוגבלות ולבצע התאמות נגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.

קוטג שומרי משקל (ב)  החייב יידע את העובדים כאמור בתקנת משנה (א) בדפוס או באמצעים דיגיטליים (כגון סרטוני הדרכה או לומדות); ואולם מעסיק החייב פחות מ-25 עובדים, רשאי הוא ליידע את העובדים בעל פה; תחילתה של תקנת משנה זו שנה מיום התחילה.

לתכנן טיול בדרום אמריקה במקום הקדוש הזה הכשרת עובדים למתן שירות לאנשים עם מוגבלות

 1. 88. (א) נוסף על ביצוע הוראות תקנה 87, ינחה חייב את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן את נושאי המשרה על פי דין (בפרק זה – נושא משרה) שתפקידם לספק שירות לציבור בכל אלה:

משחקי הפלייאוף התחתון 2018 (1)   סוגי מוגבלויות שונים וכיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות;

הלקוח סרט להורדה (2)   כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות בעת מתן השירות, לרבות דרך ולשון הפנייה אליהם;

שום דבר לא יפגע בי כנסיית השכל מילים (3)   הפעולות שעל עובד או נושא משרה לנקוט כדי לבצע את התאמות הנגישות, לרבות תפעול אמצעי העזר ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם, ותחזוקת ההתאמות אשר בוצעו למקום הציבורי שבו ניתן השירות לפי תקנות אלה, לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי חדש, לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי תקנות הנגישות לאתר או לפי תקנות הנגישות למקום שאינו בניין, וכל הוראת דין המתייחסת להתאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, לפי העניין.

הישרדות vip עונה 7 פרק 4 (ב)  חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבטיח שבמקום מתן השירות יהיו, בכל שעות מתן השירות לציבור, עובדים אשר הונחו כאמור בתקנת משנה (א), למעט בשירות ציבורי הניתן בשעות שאין בהן עובדים במקום מתן השירות.

לידה תושבת ארעית אלבומים חדשים 2015 להורדה דרכי הכשרת העובדים

 1. 89. (א) העסיק חייב יותר מ-25 עובדים או נושאי משרה שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, ידריך את העובדים, את הממונים הישירים עליהם ואת נושאי המשרה ויכשירם כאמור בתקנה 88 בכל אלה ולפי העניין:

טיסות לאטלנטה לופטהנזה (1)   בהתנסות חווייתית, אשר תועבר לכל עובד שתפקידו לספק את השירות ישירות לציבור, ואולם החייב יהיה פטור מהכשרה באמצעות התנסות חווייתית של עובדים זמניים אשר תקופת עבודתם הכוללת אינה עולה על 7 חודשים; חייב סיפק שירות ציבורי ערב יום התחילה יבצע את הוראות פסקה זו לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום התחילה;

פרל ג'אם באמסטרדם (2)   בדפוס או באמצעים דיגיטליים (כגון סרטוני הדרכה או לומדות) אחת לשנה לפחות; תחילתה של פסקה זו שנה מיום התחילה;

מופלטות קרין גורן (3)   בהדרכה פרטנית לעובד האחראי על הפעלת אמצעי העזר או שירות העזר שיש לספק לפי תקנות אלה, בדבר דרכי הפעלתם, והכל לפי העניין; הדרכה פרטנית ראשונה לפי פסקה זו בהפעלת אמצעי עזר תיערך בסמוך לאחר המועד להתקנת אמצעי העזר לפי התקנות; הדרכה ראשונה בשירותי עזר תיערך לא יאוחר מ-6 חודשים מיום התחילה; ואולם נדרשה התקנת אמצעי עזר במועד מאוחר יותר, יבוצעו ההדרכה וההכשרה כאמור בסמוך למועד התקנת האמצעים על ידי החייב;

אמנה למניעת כפל מס ישראל איטליה (4)   על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), עובד חדש הנותן שירות ישירות לציבור או נושא משרה חדש על פי דין שתפקידו לספק שירות במישרין לציבור, למעט עובד המספק שירות באופן חד-פעמי כאמור בתקנת משנה (ו), יודרך ויוכשר כאמור עם כניסתו לעבודה, ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום תחילת העבודה, באחת או יותר מהדרכים כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי העניין ויקבל הדרכה והכשרה באמצעים האחרים לא יאוחר משנה מיום תחילת העבודה; ואולם עובד חדש או נושא משרה חדש שהודרך והוכשר לפני כניסתו לתפקיד באחת או יותר מן הדרכים האמורות בפסקאות (1) עד (3) וההכשרה דומה להכשרה הנדרשת לתפקידו החדש יהיה פטור מהדרכה או מהכשרה נוספת בדרך שבה הוכשר אך לא יהיה פטור מהדרכה או הכשרה בדרכים האחרות, לפי העניין.

קולות של נביחות כלבים (ב)  חייב המעסיק יותר מ-25 עובדים יכין תכנית הדרכה תוך הסתייעות בהנחיות הנציבות שפורסמו לפי סעיף 19מו לחוק (להלן – הנחיות הנציבות), העוסקות בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים; התכנית תותאם על ידי החייב לשירות שמבוצעת בו ההדרכה ותאושר בידי מורשה לנגישות השירות; לא פרסמה הנציבות הנחיות בנושא מסוים או לגבי סוג שירות שמספק החייב – יכין החייב תכנית הדרכה לעניין זה על פי החיקוקים הנוגעים לעניין.

יוטיוב שירי פורים חסידי (ג)   חייב בביצוע התאמות נגישות המעסיק פחות מ-25 עובדים שתפקידם לספק את השירות במישרין לציבור, ידריך את העובדים באחת מדרכים אלה, לפי העניין ורשאי הוא לשם כך להסתייע בהנחיות הנציבות, העוסקות בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים:

דרושים עירייה בת ים (1)   בהדרכה פרונטלית, לרבות הדרכה בהפעלת אמצעי עזר או בהספקת שירותי עזר שהוא חייב לפי תקנות אלה לספק לאדם עם מוגבלות;

שכונות חדשות אופקים (2)   בדפוס או באמצעים דיגיטליים.

השם איתי נומרולוגיה להצמיד מילים נרדפות תק' תשע"ד-2014

אדם וחווה פרק 3 (ד)  חייב בהכשרת עובדים כאמור בתקנת משנה (ג) יבצע את ההכשרה וההדרכה לעובדים בתוך שנה מיום התחילה; עובדים שהחלו את עבודתם לאחר המועד האמור יוכשרו מיד עם תחילת עבודתם.

ריקודים סלוניים לילדים ברמת גן (ה)  נותן שירות שהוא רשת שמועסקים בה 25 עובדים לפחות שמתפקידם לספק שירות במישרין לציבור, יכשיר וידריך כאמור בתקנת משנה (א) את כל העובדים כאמור בסניפי הרשת.

מזעזע מילה נרדפת (ו)   על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ה), החייב יהיה פטור מהכשרה והדרכה כאמור של עובדים המספקים שירות באופן חד-פעמי, רק במשך שעות אחדות ביום אחד בלבד, ובלבד שבעת מתן השירות נוכח במקום עוד עובד אחד לפחות אשר עבר הכשרה והדרכה כאמור, והמספק שירות דומה.

נמרוד דודים קרית אתא (ז)   החייב בהכשרה והדרכה של עובדים כאמור בתקנה זו יערוך רישום של העובדים אשר הודרכו והוכשרו, והמועד שבו עברו את ההדרכה או ההכשרה.

כיצד להפסיק לעשן בקלות עצמאות 2018 בחיפה הופעות חייב המספק שירות לציבור באמצעות מי שאינם עובדיו

 1. 90. (א) חייב המספק שירות לציבור באמצעות עובדים של קבלן כוח אדם או באמצעות עובדים של קבלן שירות יעשה אחד מאלה:

סוכני שילד עונה 1 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה (1)   יעביר את ההכשרה לעובדי קבלן כוח האדם או לעובדי קבלן השירות לפי העניין, לפי הוראות תקנות 87 עד 89;

מה כדאי לאכול שעה לפני אימון (2)   יבטיח שקבלן כוח האדם או קבלן השירות יכשירו את עובדיהם, לפי העניין, לפי הוראות תקנות 87 עד 89.

נעלי לונדון סוקולוב חולון טלפון (ב)  מעסיק נותן השירות מתנדב במתן שירות לציבור, יהיה נותן השירות אחראי להדרכתו, הכשרתו ויידועו כאמור בתקנות 87 עד 89, ואולם החייב יהיה פטור מהכשרת מתנדב לפי תקנה 89(א)(1) אם נמצא עם המתנדב באופן קבוע עובד של החייב שהוכשר לפי התקנה האמורה.

פיית השיניים לצפיה ישירה עם תרגום (ג)   בתקנה זו –

סוף שבוע ארוך באמסטרדם "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

דיכאון לאחר לידה מכבי "קבלן שירות" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

רעש בהגה בסיבוב תיעוד פיגוע דריסה בעכו רכז נגישות

 1. 91. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות המעסיק 25 עובדים לפחות, ימנה מתוך העובדים רכז נגישות, לפי סעיף 19מב לחוק.

נשר הגשר התלוי מפה (ב)  החייב בביצוע התאמות נגישות יבטיח כי רכז הנגישות יהיה –

האגדה על השיח הקטן פעילות (1)   ככל האפשר, עובד בתפקיד ניהולי או ככל האפשר עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים;

עברתי רק כדי לראות מילים ואקורדים (2)   בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות, בדרכים המנויות בתקנה 89(א), הכוללת הכרת החוק, תקנות הנגישות הנוגעות לחייב ויישומן בפועל, הכרת גורמים בתחום הנגישות לרבות גופים ציבוריים וארגונים המייצגים אנשים עם מוגבלות, והכרת פרסומי הנציבות הנוגעים לחובות הנגישות החלות על החייב; ואולם אם מעסיק החייב פחות מ-100 עובדים, יכול שרכז נגישות יהיה בעל ניסיון מעשי של פחות משנה בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות;

כידון לצפייה ישירה עם תרגום מובנה (3)   על אף האמור בפסקה (2), בתקופה שעד תום שלוש שנים מיום התחילה, יכול שרכז הנגישות יהיה אדם שטרם עבר הכשרה כאמור, או שאינו בעל ניסיון מעשי בתחום הנגישות;

כרטיסים לאנריקה איגלסיאס 22.12 (4)   אדם עם מוגבלות, אם הדבר מתאפשר.

מסעדת כרמים באר שבע ישראכרט (ג)   רכז הנגישות יתעדכן אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות, על סמך העדכונים אשר תפרסם הנציבות לפי סעיף 19מו לחוק.

איך להוסיף כתוביות לסרטון ביוטיוב (ד)  תפקידיו של רכז הנגישות יהיו –

יהיה בסדר משרד החינוך (1)   מסירת מידע לציבור על התאמות הנגישות שבוצעו בשירות ובמקום שהוא ניתן בו, אמצעי עזר ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה והתאמות נגישות חלופיות לפי תקנה 86;

שעון ריצה גרמין 10 (2)   ייעוץ והדרכה לחייב בביצוע התאמות נגישות בדבר חובותיו לפי החוק.

שונית אלמוגים חדשה באילת (ה)  החייב בהתאמות נגישות יפרסם לציבור ויביא לידיעת העובדים את שמו של רכז הנגישות שמינה, מקום משרדו ודרכי הפנייה אליו; הפרסום לציבור לפי תקנה זו ייעשה בדרכים כאמור בתקנה 34.

מחול החרבות להורדה דוג דה בורדו למכירה יד 2 פרק ח': החלה הדרגתית

טקרה סניפים בירושלים מתכון עוף שלם בתנור עם תפוחי אדמה הוראות כלליות

 1. 92. (א) אחראי לביצוע התאמות נגישות לפי תקנות אלה יבצע את התאמות הנגישות לשירות במועדים לפי פרק זה.

רח השקמה 1 סביון (ב)  נדרש אחראי לבצע התאמות נגישות במועדים שונים זה מזה (כגון שירות הארחה המבצע התאמות נגישות ליחידות אכסון מיוחדות, התאמות במידע והתאמות בשירותי הסעדה) יבצע כל אחת מההתאמות לפי המועד שנקבע בפרק זה לביצועה.

תחפושת יפנית ילדות (ג)   נקבעו בתקנות אלה הוראות בדבר ביצוע התאמות נגישות בתקופת הביניים שעד המועד שנקבע להשלמת ביצוע תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, יבצע החייב הוראות כאמור החל מיום התחילה, ועד תום תקופת הביניים כאמור.

תחפושת טלית שכולה תכלת יינות ביתן משלוחים אשקלון ביצוע בדיקה

 1. 93. (א) אחראי למתן שירות ציבורי יבצע לא יאוחר משישה חודשים מיום התחילה, בדיקה בדבר קיומן של התאמות הנגישות הנדרשות בשירות אותו הוא מספק; הבדיקה תיערך לפי טופס שיורה עליו הנציב ויהיה זמין במשרדו ובאתר האינטרנט של הנציבות.

דיירים סרבנים תמ"א 38 (ב)  אחראי למתן שירות ציבורי המספק שירות ב-5 מקומות ציבוריים או יותר יכין, במקביל לעריכת הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רשימה של המקומות הציבוריים שיש לבצע בהם את התאמות הנגישות לפי תקנות אלה; הרשימה תוכן בין השאר לפי הנחיות אלה:

עורכי דין מקרקעין בצפון (1)   סוג או אופי השירות הניתן בכל אחד מהמקומות הציבוריים שיש חובה להנגיש בהם את השירות;

ועדת חריגים דיור ציבורי (2)   סוג או אופי המקומות הציבוריים שיש חובה להנגיש בהם את השירות;

הרווק דודו אהרון הגמר (3)   כלל השירותים והמקומות הציבוריים שבהם חייב האחראי לספק נגישות.

רכז מודיעין בחיל המשטרה הצבאית לותר מתיאוס התגרש לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות מסוימות

 1. 94. על פי הבדיקה שנערכה לפי תקנה 93, יבצע אחראי למתן שירות ציבורי את ההתאמות המפורטות להלן לפי המועדים שפורטו לצדן ולפי העניין:

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית (1)  הוראות פרקים ב' ו-ג' והוראות תקנות 34, 57, 73(ד), 83(ב) ו-91(ה) לפי העניין – לא יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014);

סגווי למכירה ביד 2 (2)  התאמות נגישות לפי תקנה 29 – לא יאוחר מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015), ואולם התאמות נגישות לפי תקנה 29(ד)(2) ו-(3) – לא יאוחר מיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016);

סט כמוצא שלל רב (3)  התאמות נגישות לפי תקנה 35 – לפי המועדים שנקבעו בתקנות משנה (ד) ו-(ה) בה, לפי העניין.

מעריב בן כספית אהוד ברק גהי חמאה הודית לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות לאחראי שאינו רשות ציבורית

 1. 95. (א) על פי הבדיקה שנערכה כאמור בתקנה 93, יבצע אחראי למתן שירות שאינו רשות ציבורית והמספק שירות בארבעה או פחות מקומות ציבוריים, את התאמות הנגישות הנדרשות בשירות שהוא מספק – למעט התאמות כאמור בתקנה 92 והתאמות שנקבע להן מועד ביצוע אחר לפי פרק זה – בכל המקומות שבהם מסופק השירות, לא יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014).

פירה פרווה עם מיונז (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), חייב המספק שירות בארבעה מקומות או פחות, יבצע התאמות נגישות אלה, לפי העניין, לא יאוחר מיום ל' בכסלו התשע"ה (22 בדצמבר 2014):

פרגיות במרינדה אהרוני (1)   התאמות נגישות לפי פרק ד';

תמנון סניפים רמת גן (2)   התאמות לפי תקנה 54(2)(א) ו-(ב) ו-(4)(א);

בולגרית מעודנת 5 קלוריות (3)   התאמות נגישות במרכזי מבקרים לפי תקנה 64;

חטיפת הנערים ynet (4)   הספקת אמצעי עזר בשירותי הדרכה, הכשרה ובבחינות, לפי תקנת משנה 70(א)(2);

אף אוזן גרון ילדים מאוחדת (5)   התאמות נגישות לפי תקנה 75(ב)(1) עד (3) ו-(5);

בדה בסט שיר (6)   התאמות בשירותי דת לפי תקנה 77;

לגדל עור של פיל ביטוי (7)   אמצעי עזר לפי תקנה 83(א)(2);

מחיר חיתולי האגיס בסופר פארם (8)   התאמות בשירותי הסעדה לפי תקנה 84(א)(1) ו-(2).

להתרחץ או להתקלח (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), חייב יבצע את התאמות הנגישות לפי תקנה 66(1)(א) ו-(2) לא יאוחר מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

סידורים אחרונים לפני החתונה (ד)  אחראי למתן שירות שאינו רשות ציבורית, המספק שירות בחמישה מקומות ציבוריים או יותר, ישלים את ביצוע התאמות הנגישות במועד כאמור בתקנת משנה (א), ואולם את התאמות הנגישות המפורטות בתקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין, יבצע לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017), בהתאם לשיעור המקומות הציבוריים שמסופק בהם השירות ולפי פרקי הזמן כמפורט להלן:

יעל גרטי פנקייק (1)   ב-15 אחוזים לפחות מן המקומות – לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ד (22 ביוני 2014);

זוכרת מילים ואקורדים (2)   ב-40 אחוזים לפחות מן המקומות – לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015);

הקשר נהיה משעמם (3)   ב-65 אחוזים לפחות מן המקומות – לא יאוחר מיום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016);

קלואי סביני אמריקן פסיכו (4)   בכלל המקומות – לא יאוחר מיום י"ב חשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017).

ברברה טוכמן מלחמת העולם הראשונה מבחנת פלסטיק עם פקק לוח זמנים לביצוע התאמות בשירותי הארחה

 1. 96. (א) על אף האמור בתקנה 95, אחראי על מתן שירותי הארחה כהגדרתם בתקנה 79, ישלים את ביצוע ההתאמות כאמור בתקנה 95 לפי מועדים אלה:

משפטים נושא נשוא מושא לוואי ביטוח חובה וצד ג לקטנוע תק' תשע"ד-2014

מרק אפונה קפואה וגזר (1)   התאמות הנגישות המנויות בתקנה 95(ב) והתאמות הנגישות לפי תקנות 81 ו-82, למעט תקנה 82(א)(5) – לא יאוחר מיום י"ט בחשוון התשע"ו (1 בנובמבר 2015);

הודעת פיטורין ללא שימוע כרטיס חבר הסתדרות המורים רשתות תק' תשע"ד-2014

פורל ורוד בתנור (2)   התאמות הנגישות לפי תקנה 80 ולפי תקנה 82(א)(5) – לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017) והכול בהתאם ללוחות הזמנים לביצוע התאמות ביחידות אכסון מיוחדות כמפורט בתקנה 7 לתקנות נגישות למקום ציבורי קיים ובמועד שבו מבצע האחראי על מתן שירותי הארחה כאמור את התאמות הנגישות ביחידות אכסון מיוחדות לפי הוראות התקנות האמורות.

תמרורי תיאוריה 2013 (ב)  היו במקום הציבורי ביום התחילה יחידות אכסון מיוחדות, יבצע האחראי את ההתאמות האמורות בתקנת משנה (א)(2) לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015).

חוזה לדוגמא להשכרת דירה סטנדרטי העלייה השלישית סיכום קצר לוח זמנים לביצוע התאמות בידי אחראי שהוא רשות ציבורית

 1. 97. (א) על פי בדיקה שנערכה כאמור בתקנה 93, יבצע אחראי למתן שירות שהוא רשות ציבורית, המספק שירות בארבעה או פחות מקומות ציבוריים, את התאמות הנגישות הנדרשות בשירות שהוא מספק, למעט התאמות כאמור בתקנה 94 והתאמות שנקבע להן מועד ביצוע אחר לפי פרק זה, בכל המקומות שבהם מסופק השירות, לא יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014).

משטחים משומשים פתח תקווה (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) ישלים האחראי לביצוע התאמות נגישות המסופקות בארבעה או פחות מקומות ציבוריים את ביצוע התאמות הנגישות המנויות בתקנה 95(ב) ו-(ג), לפי העניין, לא יאוחר מיום י' בטבת התשע"ו (22 בדצמבר 2015).

ולך מה זה עושה אקורדים (ג)   אחראי למתן שירות ציבורי שהוא רשות ציבורית, המספק שירות בחמישה או יותר מקומות ציבוריים, ישלים את ביצוע התאמות הנגישות במועד כאמור בתקנת משנה (א), לפי העניין, ואולם את ביצוע התאמות הנגישות כאמור בתקנה 95(ב) ו-(ג) ישלים לא יאוחר מיום כ"ג בחשוון התשע"ט (1 בנובמבר 2018), לפי השיעורים ופרקי הזמן בטבלה שלהלן:

עוגה בחושה עם קוקוס לפסח טור א'

פאודה לצפייה ישירה עונה 2 פרק 1 פרק הזמן בשנים,

צבע עץ אלון טבעי מיום התחילה,                                                              טור ב'

יער הגשם מצגת להשלמת ביצוע               נשיאי מדינת ישראל לפי שנים אחוז הבניינים הקיימים שבהם יסופקו כל התאמות הנגישות הנדרשות

שוקולד כשר לפסח התאמות נגישות

במבוק מחיר באר שבע לשירות, לחייב

מאחורי הדבש טלפון האחראי ל-                         10        15        20        30        35        65                   100

חוואי מודרני לצפייה ישירה עד 50 בניינים קיימים                –        1        –        –        2        3                 4

הגאון מוילנא הרצליה 51 עד 100 בניינים קיימים          –        1        –        –        2        4                 5

המכללה האקדמית הדסה שכר לימוד 101 עד 999                                                                                      לא יאוחר מיום

אמילי בלאנט הצייד בניינים קיימים                          –        1        –        –        3        5      1 בנובמבר 2018

מנעולן בירושלים בשבת 1,000 בניינים                                                                                    לא יאוחר מיום

הדבקת אריחי קרמיקה על עץ קיימים ויותר                            2        –        3        4        –        –      1 בנובמבר 2018

מקל אוזניים באנגלית מכוון פסנתרים תל אביב לוח זמנים לביצוע התאמות בערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות תק' תשע"ד-2014

 1. 98. האחראי לביצוע התאמות נגישות בערכאות שיפוטיות יבצע את התאמות הנגישות בשירות במועדים ובשיעורים כאמור בתקנה 97 למעט התאמות הנגישות לפי תקנה 48 אשר ביצוען יושלם לא יאוחר מיום כ"ג בחשוון התשע"ט (1 בנובמבר 2018).

חברות סליקה לאומי קארד גילה אלמגור רמון לוח זמנים לביצוע התאמות במעצר ומאסר

 1. 99. האחראי לביצוע התאמות נגישות במאסר ומעצר יבצע את התאמות הנגישות לפי אלה:

להורדה הפרויקט של רביבו כמו שיכור (1)  הוראות תקנה 95(ב), לפי העניין, ותקנה 41(1) עד (5) לפי השיעורים ופרקי הזמן שבתקנה 97(ג); ואולם היו ביום התחילה יחידות אכסון מיוחדות במקום שבו מסופק שירות מעצר או שירות מאסר, יבוצעו ההתאמות לפי תקנה 41(3) לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015);

שולחנות אוכל מתקפל (2)  הוראות תקנה 41(6) ו-(7) יבוצעו במועד כאמור בתקנה 97(א).

צ'יינה טאון סניף ראשון לציון מוזיקת רקע ישראלית להורדה לוח זמנים לביצוע התאמות בספריות

 1. 100. אחראי למתן שירותי ספרייה יבצע נוסף על מועדי ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנה 94 גם את התאמות הנגישות בשירות שלהלן, לפי מועדים כמפורט לצדן:

האם בורגול כשר לפסח (1)  התאמות הנגישות לפי תקנה 68(א)(3) ו-(5) – לא יאוחר מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014);

פזילה אצל מבוגרים (2)  התאמות כאמור בתקנה 95(ב) ו-(ג), לפי העניין, והתאמות לפי תקנה 68(א)(2) ו-(4), לפי פרקי זמן אלה:

יושב וכותב לך לבד בחושך (א)   אחראי למתן שירותי ספרייה שאינו רשות ציבורית, והמספק שירות ב-4 ספריות ציבוריות או פחות – במועד כאמור בתקנה 95(ב) ו-(ג), לפי העניין;

בסיס ניצנים מפה (ב)   אחראי למתן שירותי ספרייה שאינו רשות ציבורית, והמספק שירות ב-5 ספריות ציבוריות או יותר – במועדים כאמור בתקנה 95(ג);

הפיג'מות עונה 1 פרק 31 (ג)    אחראי שהוא רשות ציבורית, המספק שירות ב-4 ספריות או פחות – לא יאוחר מן המועד כאמור בתקנה 97(ב);

פאוור סנטר אשקלון הנהלה (ד)   אחראי שהוא רשות ציבורית המספק שירות ב-5 ספריות או יותר – לפי המועדים כמפורט בתקנה 97(ג).

פח אשפה פלסטיק 30 ליטר איציק הגדול כשר לפסח לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות בשירותי מגורים ולינה

 1. 101. אחראי למתן שירותי מגורים ולינה יבצע נוסף על מועדי ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנה 94 גם את התאמות הנגישות בשירות המפורטות להלן, לפי מועדים אלה:

חליפות חתן מחירים בצפון (1)  הוראות תקנה 83(א)(3) ו-(4) – לא יאוחר מיום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017);

גמרא בבא בתרא פרק ג (2)  התאמות נגישות כאמור בתקנות 95 ו-83(א)(2) –

עספור עונה 2 פרק 21 (א)   אחראי שאינו רשות ציבורית – במועדים כאמור בתקנה 95(ב) או (ד), לפי העניין;

אל הרומים פרק ח (ב)   אחראי שהוא רשות ציבורית – במועדים כאמור בתקנה 97(ב) או (ג), לפי העניין;

טקסט טיעוני כיתה ד (3)  שאר הוראות סימן י"ז במועדים כאמור בתקנה 96(א)(2), ואולם –

הדבקת טפטים בנתניה (א)   ניתן השירות על ידי רשות ציבורית, יושלמו ההתאמות לפי השיעורים ופרקי הזמן כאמור בתקנה 97(ג);

בקצה הכפר מעלה גמלא מחיר (ב)   אם היו במקום השירות יחידות אכסון מיוחדות ביום התחילה, יבצע החייב את התאמות הנגישות לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015).

שכונה לצפייה ישירה סדרות טי וי מעצב אופנה אמריקאי לוח זמנים לביצוע התאמות במוזאונים וגלריות

 1. 102. על אף האמור בתקנות 95 ו-97, האחראי לביצוע התאמות נגישות לפי תקנות 61 עד 63 ישלים את ביצוען במועדים אלה:

שושנה דמארי אור להורדה גלילאו גליליי סיכום תק' תשע"ד-2014

תקופת התחייבות לעבודה (1)  החייב יבצע לא יאוחר מיום 1 ביולי 2015 את התאמות לפי תקנות 95(א) ו-(ב), 61(2)(א)(1) עד (3) למעט הספקת דפדפת נגישה באמצעות האינטרנט ולפי 61(2)(ב)(1) עד (3) למעט הספקת דפדפת נגישה באמצעות האינטרנט, וכן למעט התאמות לפי תקנות 61(2)(ג), 61(2)(ה), 61(3) עד (7) ו-62; ואולם סיפק החייב שירות ב-5 מקומות או יותר, יבצע לא יאוחר מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015), את ההתאמות האמורות ב-50 אחוזים לפחות מן המקומות הציבוריים שמסופק בהם השירות, ולא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017) בכלל המקומות הציבוריים שבהם מסופק השירות;

פטיסרי תל אביב נטע אפרתי מעילים תק' תשע"ד-2014

עיבוד שבבי ממוחשב משכורות (1א) החייב יבצע לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017) התאמות נגישות לפי תקנות 95(ב) ו-61(2)(א)(2) לעניין דפדפת נגישה, לפי תקנה 61(2)(ב)(2) לעניין דפדפת נגישה, ולפי תקנות 61(2)(ג), 61(2)(ה), 61(3) עד (7) ו-62, בכלל המקומות הציבוריים שבהם מסופק השירות;

תזכורת קולית להורדה ענפים מס הכנסה תק' תשע"ד-2014

חיישן טמפרטורה lm35 ארדואינו (2)  היה החייב רשות ציבורית, המספקת שירות ב-4 מקומות או פחות, יבצע את התאמות הנגישות האמורות בפסקה (1) לא יאוחר מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) ואת ההתאמות האמורות בפסקה (1א) לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ח (1 בנובמבר 2017); סיפק החייב שירות ב-5 מקומות או יותר, יבצע את ההתאמות האמורות במועדים ולפי השיעורים כאמור בתקנה 97(ג);

כביש 471 גבעת שמואל (3)  התאמת נגישות לפי תקנה 61(2)(ד)(2) תבוצע לא יאוחר מתום ארבע שנים מיום התחילה.

האלבומים אביתר בנאי להורדה פרויקט נחשונים להוראה לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות ביחידות אכסון מיוחדות בשירותי רווחה

 1. 103. החייב בביצוע התאמות נגישות לפי תקנה 75(א) יבצע את התאמות הנגישות לפי לוח הזמנים כאמור בתקנה 101(3); ואולם אם היו במקום בשירות יחידות אכסון מיוחדות ביום התחילה, יבצע החייב את התאמת הנגישות לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015).

אולימפיק פאלאס רודוס מלון רובה חצים למכירה לוח זמנים לביצוע התאמות נגישות באתר

 1. 104. על אף האמור בתקנה 97, רשות ציבורית שהיא גוף מנהל כהגדרתו בתקנות הנגישות לאתר, החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות באתר, יבצע בדיקה כאמור בתקנה 93 וישלים את ביצוע התאמות הנגישות לשירות באתרים בניהולו לפי שיעורים ומועדים אלה:

מקום בלב לימן לימן (1)  לא יאוחר מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015) – 40 אחוזים מן האתרים;

הפרטיזנים של טיטו (2)  לא יאוחר מיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) – 65 אחוזים מן האתרים;

ערסים רוקדים במסיבת טבע (3)  לא יאוחר מיום י"ב בחשוון התשע"ט (21 באוקטובר 2018) – 100 אחוזים מן האתרים.

מחאת הדיור 1990 רוני קנטור המסגר 1 תל אביב לוח זמנים לביצוע התאמות בשירות חדש

 1. 105. (א) בתקנה זו –

חבילת נופש לג'נבה "שירות חדש" – שירות שמועד פתיחתו הוא לאחר יום התחילה או שירות קיים הניתן במקום שלא ניתן בו בעבר, לאחר יום התחילה, ואולם לא יראו כשירות חדש שירות –

הרחקת יונים בירושלים (1)   אשר הוחלפו בעליו ואין מבוצעים בשל כך שיפוצים במקום מתן השירות המחייבים היתר בנייה;

כפי שניתן להבין (2)   שהוא חלק מרשת, במהלך תקופת הביניים שעד למועד שנקבע לביצוע התאמות הנגישות לעניין תקנות 9, 29 ו-23.

תחנת דלק עיר שלם ירושלים טלפון (ב)  חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות חדש יבצע התאמות נגישות לשירות שהוא חייב בהן לפי תקנות אלה, עם תחילת מתן השירות, וייערך עד מועד זה להספקת שירות נגיש כאמור.

מצונן כבר שבוע (ג)   חייב בביצוע התאמת נגישות חלופית לפי תקנה 86, יבצע את ההתאמה עד המועד שנקבע לביצוע ההתאמה שהיא משמשת לה חלופה.

משמעותי מילה נרדפת תהודה מגנטית גרעינית שירות המיועד לאנשים עם מוגבלות

 1. 106. (א) בשירות המיועד כולו או בעיקרו לאנשים עם מוגבלות ובשירות שנותן המוסד לביטוח לאומי תבוצע, נוסף על הוראות תקנות אלה, בדיקה בידי מורשה לנגישות השירות בדבר הצורך בביצוע התאמות נגישות נוספות על התאמות הנדרשות לפי תקנות אלה, בשירות ככלל ובכל מקום ציבורי שבו הוא מסופק.

פסח 2018 חופש תאריך (ב)  הבדיקה תיעשה לפי מרכיבי השירות הציבורי והמקומות הציבוריים שהוא מסופק בהם ובהתאם לצורכיהם של אנשים עם מוגבלות ואנשים שאינם עם מוגבלות שהם מקבלי שירות.

תנאי קבלה לתואר ראשון בסיעוד באוניברסיטת תל אביב (ג)   הבדיקה תיעשה במקביל לבדיקה כאמור בתקנה 93.

טיסות ישירות לליסבון באוקטובר (ד)  לפי תוצאות הבדיקה יבצע החייב, ככל האפשר, את התאמות הנגישות הנוספות על ההתאמות הנדרשות לפי תקנות אלה.

מאיזה גיל אפשר להוציא רישיון לאופנוע 500 טלה ועקרב מסתדרים השלמת הוראות טכניות על ידי הנציב

 1. 107. (א) הנציב רשאי לפרסם הוראות טכניות לביצוע התאמות הנגישות לפי תקנות אלה, לשם הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות, ובלבד –

מפה בארץ ישראל (1)   שלא תהיה בכך תוספת משמעותית לעלות ביצוע התאמות נגישות לשירות מסוג דומה;

חנות מתנות לגבר כפר סבא (2)   שכתוצאה מן ההוראות הטכניות כאמור, לא יהיו הדרישות לביצוע התאמת הנגישות האמורה מחמירות יותר מן הנדרש בעניין זה לפי התקנות והתקנים הקיימים בעת פרסום ההוראות.

תחפושת לפורים לילדה (ב)  הוראות טכניות של הנציב כאמור, יפורסמו במדור מיוחד למטרה זו באתר האינטרנט של הנציבות ויימצאו במשרדי הנציבות לעיון הציבור בעת שהם פתוחים לציבור.

הסרט גנב עירוני 2010 (ג)   הנציב יפרסם את מועד תחילת ההוראות ותחולתן לפי סוג ההוראה הטכנית; ואולם מועד תחילת ההוראות האמורות לא יהיה מוקדם מ-60 ימים מיום פרסומן.

קצת ערפל אקורדים (ד)  חייב בביצוע נגישות יפעל לפי ההוראות הטכניות שפורסמו כאמור בתקנת משנה (ב) ולפי העניין, אלא אם כן ביצע קודם לתחילתן של ההנחיות כאמור בתקנת משנה (ב), התאמת נגישות סבירה אחרת.

אדולף אייכמן יהודי דאנס ברים באילת פרק ט': תחילה והוראות מעבר

בסטות בשוק הכרמל לענת המדבר תינוקות תחילה

 1. 108. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

מקהלת מורן טלפון שואף כמו עבד מרוקו הוראות מעבר

 1. 109. (א) הפנתה הוראה מהוראות תקנות אלה לתקן ישראלי מסוים, יצא החייב ידי חובתו אם מילא אחר הוראות התקן שהיו בתוקף במועד ביצוע ההתאמה; בתקנה זו, "מועד ביצוע ההתאמה" – לרבות המועד שבו הוזמנו התאמות מספק.

מסעדת תענוגים מסעדה (ב)  על אף האמור בתקנה 29(א), יבצע נותן השירות התאמות נגישות גם לעניין מידע בכתב, כגון חוזה ביטוח, שהעתק ממנו לא מצוי על גביה מדיה דיגיטלית ושנמסר למקבל השירות עם המוגבלות לפני יום התחילה והתקף גם לאחר יום התחילה, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, אך לא יאוחר מחודשיים לאחר הגשת בקשה של האדם עם המוגבלות.

איך מפחיתים לחץ דם מה פירוש קבל עם ועדה תוספת ראשונה

הכנת סליים בריא (תקנה 39(א))

צעצועי דניאל נצרת עילית אישה שיכורה ברחוב התאמות נגישות בחקירה

תשלום קנסות חניה רחובות האדם עם המוגבלות       התאמת הנגישות

 1. אדם עם מוגבלות בראייה, על אף שימוש א.    הקראת ההודעה ותיעוד ההקראה באופן

מבצע ספא קרלטון תל אביב במשקפיים או עדות מגע (להלן מוגבלות          חזותי או קולי.

רוקדים ברחובות 1 לצפייה ישירה עם תרגום מובנה ראייה)                                                  ב.    תיאור המקום וזהות האנשים המשתתפים בחקירה ותפקידם; נלווה לאדם עם המוגבלות מלווה – זכאי האדם עם המוגבלות לכך שהמלווה ייכנס עמו לחדר החקירה טרם החקירה עד לתחילתה לצורך תיאור כאמור; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות נחקר למלווה לפי כל דין.

 1. אדם עם מוגבלות בשמיעה המתקשר תרגום לשפת סימנים ותיעוד חזותי של החקירה.

שנות השמונים עונה 2 פרק 8 באמצעות שפת הסימנים בלבד

 1. אדם עם מוגבלות בשמיעה המגבילה באמצעות מערכת להגברת שמע אישית (מגבר

לחישה בלילה מחרוזת להורדה באופן משמעותי את יכולת התקשורת        אישי) או כתיבת הדברים הנאמרים על ידי החוקר

וינס ווהן חואקין פיניקס עמו, ואשר אינו נעזר במכשיר שמיעה       לצורך החקירה.

הטלפון הנייד משתלט על חיינו אישי

 1. אדם עם מוגבלות בשמיעה ומוגבלות תרגום לשפת סימנים במגע ותיעוד חזותי של

apple id ננעל ראייה, המתקשר באמצעות שפת               החקירה.

המרה יורו לשקל סימנים במגע

 1. אדם עם מוגבלות בניידותניהול החקירה במקום שאליו מובילים דרך וכניסה נגישים, ובמרחק סביר מתא שירותים נגיש לפי הוראות תקנות נגישות למקום ציבורי חדש או למקום ציבורי קיים, ואולם בתקופת הביניים שעד המועד שנקבע לביצוע הוראות תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, תנוהל החקירה במקום קיים שמתקיימות בו לפחות הוראות חלק ח' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
 2. אדם שעקב מוגבלותו אינו יכול לקרואהקראת ההודעה שמסר האדם.
 3. אדם עם מוגבלות בתקשורת, בעל יכולת תת"ח מסוג לוח אותיות, ובמידת הצורך בליווי

איסכמיה מוחית כרונית קריאה ואיות, הנעזר בערכת תקשורת         איש מקצוע מתאים לצורך הפעלת התת"ח, תוך

ציוני בגרות ארציים תומכת וחלופית (להלן – תת"ח)               תיעוד חזותי.

 1. אדם עם מוגבלות בתקשורת, הנעזר החוקר ישקול, לאחר התייעצות עם איש מקצוע

שמים וארץ פילאטיס בתת"ח, ואשר אין לו יכולת קריאה ואיות   בתחום קלינאות התקשורת, היעזרות בתת"ח עם סמלים או תת"ח אחר, ובמידת הצורך ליווי איש מקצוע מתאים לצורך הפעלת תת"ח, והכל תוך תיעוד חזותי.

רהיטי דורון עפולה שעות פתיחה פרופיט תל אביב שעות תוספת שנייה

מגש פיצה מחורר (תקנות 42(א)(4) ו-(5) ו-50(א))

את מוכרת לי מפעם פלייבק להורדה שוקולד בטעם בזוקה התאמות

 1. יורו יציג בנק ישראל רשויות אחרות שלהן ניתנה סמכות לפי חוק:
 2. ועדות ערר לפי סעיף 9 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969;
 3. ועדות פסיכיאטריות מחוזיות שהוקמו לפי סעיפים 24 ו-24א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;
 4. ועדת ערר מחוזית לפי סעיף 16 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000;
 5. ועדת השמה לפי סעיפים 5 עד 11 וועדת ערר לפי סעיפים 12 ו-13 בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;
 6. ועדת עררים לפי סעיף 11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;
 7. ועדות ערעור לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;
 8. ועדת מומחים לפי סעיף 3 לחוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989;
 9. ועדת שחרורים וועדת שחרורים מיוחדת לפי סעיפים 32 ו-33, לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001;
 10. ועדת אישורים לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
 11. ועדת ערר לפי סעיף 7 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;
 12. ועדת ערר לפי סעיף 29 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961;
 13. ועדה לקבילות פנקסים לפי סעיף 146 לפקודת מס הכנסה;
 14. ועדת ערר לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;
 15. ועדת ערר לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976;
 16. ועדה למתן היתרים ופטורים לפי סעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;
 17. ועדת ערר לפי סעיף 43 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;
 18. ועדת ערר וועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי סעיפים 96, 101 ו-109 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;
 19. ועדת ערר לפי סעיף 89 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;
 20. ועדת קנסות לפי סעיף 41 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;
 21. ועדה רפואית וועדה רפואית עליונה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;
 22. ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 7 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;
 23. ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 7 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;
 24. ועדת עררים לפי סעיף 9 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;
 25. ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 122 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 26. ועדת רפואית לעררים לפי סעיף 212 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 27. ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 12 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959;
 28. ועדה לעררים לעניין מצב תפקודי לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 29. ועדת עררים לפי סעיף 233 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 30. ועדת עררים לפי תקנה 18 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוזי נכות), התש"ם-1979;
 31. ועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995;
 32. ועדת עררים לילד נכה לפי תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995;
 33. ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 12א לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.
 34. סיכום לעבודה סמינריונית רשויות שבסמכותן לקבוע מוגבלותו של אדם, או זכאותו של אדם עם מוגבלות לשירותי רווחה, שיקום או בריאות
 35. ועדה רפואית לפי סעיף 6 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;
 36. רופא לפי סעיף 7 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007;
 37. ועדת מומחים לפי סעיף 3 לחוק פיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992;
 38. ועדה רפואית לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 39. ועדה רפואית לפי סעיף 10 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959;
 40. ועדה רפואית לפי סעיף 9 לחוק פיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;
 41. ועדה רפואית לפי סעיף 212 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 42. ועדה מקומית לפי סעיף 233 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
 43. ועדה רפואית לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוזי נכות), התש"ם-1979;
 44. ועדה רפואית לפי סעיף 6 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
 45. ועדות סל שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000;
 46. ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969.

חיפוש מוצרים לפי ברקוד ח' באדר התשע"ג (18 בפברואר 2013)                        יעקב נאמן

כלי נשק קדום שלח שר המשפטים

זה בידיים שלכם! הרשמו עכשיו כדי לדעת עוד

מוזיקה מפחידה להורדה